5 obserwujących
214 notek
36k odsłon
  108   0

Społeczny rozruch narodowej odporności

Samodzielność gospodarstw domowych narodową odpornością na wirusy.


Cztery innowacje cyfrowej integracji systemów usług społecznych

Ujawnione boleśnie przez C-19 znaczenie cyfrowej integracji systemów edukacji i ochrony zdrowia jest kierunkiem modernizacji od lat wskazywanym przez praktyków gospodarowania. W tekście „Dobroczynność przeciw zarazie” zestawiłem pięć innowacji usług repozytowania, edukacji i zdrowia jako „Projekty flagowe” rekomendowane do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

„Repozytoryjny” zakres usług społecznych, powinien stworzyć system obywatelskiego udziału w politycznej kontroli cyfrowych danych. Brak takiego systemu ułatwia globalnym korporacjom destruowanie języka i wartości kultur narodowych.

image

Rysunek. 1. Wprowadzenie nowego paradygmatu, nowych Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, Programów Pierwszej Prędkości, Sektora Gospodarki i Projektów Flagowych do rządowej Priorytetyzacji interwencji rozwojowych Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Opracowanie własne AM, na podstawie SOR Schemat 4 s. 70.

Dlatego, poza wprowadzeniem nowych instytucji dla integracji rodzinnych i administracyjnych wymiarów ochrony zdrowia i powszechnej edukacji, trzeba też podjąć trud integracji cyfrowych domowych bibliotek pamięci i ich publicznych repozytoriów. Wartościując użyteczność wprowadzanych innowacji z perspektywy efektywności solidarnego rozwoju wiedzy.  


Strategia antykryzysowa

Uważam, że znaczenie wzmocnienia naszej odporności na zagrożenia zdrowotne i gospodarcze pandemii, uzasadnia antykryzysową potrzebę wprowadzenia cyfrowych ułatwień solidarności międzypokoleniowej do zestawu kluczowych wartości wspólnot politycznych. W czerwcu tego roku wystąpiłem z Petycją obywatelską do Rady Miasta Krakowa o wprowadzenie Solidarności międzypokoleniowej do strategii rozwoju Krakowa.

Niestety w końcu września Petycja ta została odrzucona, co stawia pod znakiem zapytania projekt uruchomienia w Krakowie otwartego laboratorium kontroli zdrowia. Instytucji mającej integrować system ochrony zdrowia wokół potencjałów pracy solidarnej rodzin.

image

Rysunek 2. Wprowadzenie nowego celu szczegółowego i głównych obszarów koncentracji działań do rządowej systematyki celów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Opracowanie własne AM, na podstawie SOR Schemat 2 s. 58.

Chcąc nie chcąc, przychodzi mi zatem sformułowanie proponowanych wartości i obszarów działania jako uzupełnienia czwartym celem szczegółowym Schematu 2 Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (rysunek. 2). Oraz przekonanie władz którejś z publicznych instytucji realizującej programy zgodnie z zapisami priorytetów i modeli partnerstw SOR.     


Ekosystem innowacji rozwojowych

Sprecyzowanie konkretnych innowacji infrastruktury cyfrowo humanizowanych usług społecznych i umieszczenie ich na poziomie „Projektów flagowych” narodowej strategii rozwoju (rysunek 1), jest społecznym zaproszeniem dla instytucji wspierających podnoszenie: Dobrostanu gospodarstw domowych dzięki solidarności międzypokoleniowej (rysunek 2). Instytucji właściwych do ułatwiania rozwoju najstarszego i najważniejszego z czterech sektorów gospodarki: Sektora dobroczynności.

Tryb nawiązywania tego partnerstwa badawczo-wdrożeniowego i źródła montażu finansowania jego działań, zarysowałem na podstawie Schematu 3 SOR (rysunek 3). Przewidującym zawiązywanie partnerskiej współpracy w formie „Centrum Doskonałości Ekosystemu innowacji rozwojowych”.

image

Rysunek. 3. Model współdziałania Wprowadzenie nowego celu szczegółowego i głównych obszarów koncentracji działań do rządowej systematyki celów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Opracowanie własne AM, na podstawie SOR Schemat 3 s.66.

Na rysunku przedstawiam model nawiązania tej współpracy dla wprowadzenia każdego z pięciu Projektów flagowych, czyli specjalizacji wsparcia Sektora dobroczynności: repozytowania danych, powszechnej edukacji, ochrony zdrowia. Licząc na rozpoczęcie tej partnerskiej fazy rozruchu instytucjonalnej tarczy narodowej odporności na wirusowe niszczenie dobrostanu społecznego, tak szybko jak tylko to możliwe.

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka