5 obserwujących
214 notek
36k odsłon
  180   0

Strategia na rzecz Wiary i Rozumu

Na marginesie przeglądu ochotników do cyfrowego zniewolenia.

Rewolucja tekturowych serduch

Od kilku dni bywam wieczorami w centrum Krakowa, co jakiś czas usuwając z różnych obiektów napisy atakujące Kościół Katolicki. Raz nawet, działając w zorganizowanej grupie dziarskich patriotów, pomagałem Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania w usunięciu kilkudziesięciu tekturowych plansz z pomnika Adama Mickiewicza.

Piszę „plansz” a są to faktycznie mniej lub bardziej ubogie w treści i formie „transparenty” programu politycznego „Wy … lać”. Programu moim zdaniem inspirowanego przez antyrządowe media dla odsunięcia od władzy Zjednoczonej Prawicy, moim zdaniem dla ułatwiania globalnym koncernom wprowadzenia uregulowań centralnego zarządzania cyfrowymi danymi.

Czarne parasolki, czerwone błyskawice i debilne serducha to estetyczne esencje ruchu, moim zdaniem wciągającego młode osoby szukające po ludzku obywatelskiego uczestnictwa w społeczeństwie sieci wiedzy. Osoby odczuwające polityczne wykluczenie, pomimo imponujących możliwości cyfrowego poznania zarówno dla wartościowania prywatnego i powiększania pożytków rodzin z humanizacji ekonomii, jak i dla wartościowania publicznego i powiększania pożytków narodów z demokratyzacji polityki.

Tak to, logiczne prawnie jak konstrukcja cepa, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, wymagające teraz niezwłocznego podjęcia przez rządzących działań dla wyważenia jego konsekwencji dla zachowania praw do wolności i rodziców i dzieci, zostało cynicznie wykorzystane przez medialne, uliczne i parlamentarne opozycje dla rozbudzenia emocji przeciwko Zjednoczonej Prawicy. Co przekonało tysiące młodych ludzi do przyjęcia roli mięsa armatniego w neomarksistowskim Rewolucji tekturowego serducha, prowadzącej Polaków do narodowego i cywilizacyjnego samobójstwa.

Białe plamy diagnoz cyfryzacji

Jak wielokrotnie pisałem, cyfrowe powiększanie możliwości kultury, niestety nie skutkuje jeszcze oczekiwaną modernizacją systemów ochrony zdrowia czy edukacji. Nie skutkuje też modernizacją systemu politycznego na miarę horyzontalnych możliwości i egalitarnych aspiracji w demokracji po Gutenbergu.

Powszechnie obserwowane i komentowane są procesy przeciwne. Procesy wzmacniania dominacji prywatnych interesów na pograniczu państwa i rynku, mistyfikacji rzeczywistości przez scentralizowane media, oderwania polityki od prawdy i innych wartości.

W tych krytycznych diagnozach pomijany jest jednak przez polityków najważniejszy z celów strategicznych globalnych koncernów technologiczno-medialnych. Wykorzystywania zasobów cyfrowych danych o potrzebach i relacjach społecznych do sterowania nie tylko rynkami ale i kulturami narodowymi i politykami państwowymi.

Czyli pomijany jest w diagnozach ten zakres kultury życia publicznego, w którym narodowe państwa Europy bez granic, powinny wspierać równowagę pomiędzy ochroną tajemnicy prywatnych wartości a przejrzystością zasobów publicznych wartości. W którym to zakresie nowoczesne państwa powinny modyfikować instytucje kultury, odpowiednio do narodowych potrzeb jej cyfrowego poszerzania.

Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju

Początek udziału naszych postępowych elit w marszu do cyfrowego zniewolenia, to moim zdaniem podjęta dwadzieścia lat akademicka i polityczna ofensywa doktryny Ekonomii społecznej. Ideologii oderwanej od prawdy cyfrowych przemian rzeczywistości gospodarczej, za to wystrojonej na bogato w szaty postmodernizmu kulturowego i neoliberalizmu ekonomicznego.

W uproszczeniu doktryna ta stanowi, że wartość podmiotu gospodarczego zależy od jego propagandowych deklaracji. A dokładniej od uległości jego kierownictwa do respektowania i powielania politycznie poprawnych zmian językowych, utrudniających obywatelom i ich wspólnotom, korzystanie z wolności ekonomicznych i politycznych.

Jedną z takich zmian językowych jest definiowanie „solidarności międzypokoleniowej” jako relacji pomiędzy żyjącymi obecnie a żyjącymi w przyszłości. Ten fundament logiki neomarksistowskiego sterowania postępem, uosabiany w kulturze popularnej przez pannę Gretę Thunberg, jest też fundamentem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej przez rząd Dobrej Zmiany wiosną 2017 roku.

To na tym fundamencie opierają się obowiązujące obecnie w Polsce priorytety finansowania modernizacji gospodarki i polityk społecznych. Wedle politycznych deklaracji polityków Zjednoczonej Prawicy innowacje te mają wzmacniać solidarność rodziny w drodze do podnoszenia dobrobytu narodowego, a moim zdaniem faktycznymi efektami tych innowacji jest ułatwianie segregacji, segmentacji i wykluczania społecznego.  

Lubię to! Skomentuj4 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka