5 obserwujących
224 notki
37k odsłon
  87   0

Otwarte laboratorium kontroli zdrowia

W drugiej Petycji (16.12.2020) wskazałem na szanse jaką jest dla upowszechnienia kompetencji samokształcenia w rodzinie, podjęcie przez wyższe uczelnie kursów przekazujących przyszłym rodzicom widzę o konkretnych zagadnieniach czy metodach domowej edukacji. Proponowany temat konkursu : „Uczelniane kursy gospodarki solidarności”.
W trzeciej Petycji (23.12.20) wskazałem na szanse jaką jest dla solidarnego rozwoju wiedzy wykorzystanie, rosnących dzięki przemianom technologicznym i demograficznym, potencjałów solidarności osób starszych. Proponowany temat konkursu: „Upowszechnienie cyfrowych zasobów instytucji dziedzictwa narodowego dzięki pracy dobroczynnej trzeciego pokolenia.”
Zakładając uruchomienie rekomendowanych prac badawczych, a w konsekwencji wprowadzenie samokształcenia w rodzinie do kluczowych kompetencji społecznych, można przewidywać wzrost efektywności gospodarstw domowych we wszystkich obszarach usług społecznych. W tym w najważniejszym z nich, obszarze ochrony zdrowia, w którym kluczowym zagadnieniem staje się sposób wykorzystania pozyskiwanych dzięki cyfrowej diagnostyce, gigantycznych zasobów cyfrowych informacji o życiu każdego z nas.
Wykorzystanie tych informacji dla samodzielności w trosce o zdrowie własne i osób bliskich wymaga uzupełnienia dominującej w gospodarce opartej na kapitale zasady centralnego zarządzania rozwojem wiedzy medycznej o pomocnicze wsparcie dla zasady solidarnego rozwoju wiedzy medycznej. Bez takiego wzmocnienia, powiązanie gospodarowania opartego na wiedzy z ustrojem centralnego zarządzania wiedzą, zagrażać będzie wykorzystaniem cyfrowych zasobów danych medycznych do centralnego sterowania naszym życiem.
Można przewidywać, że dla rozwoju indywidualnych kompetencji, kluczowymi instytucjami infrastruktury systemu ochrony zdrowia stawać się będą Otwarte laboratoria kontroli zdrowia. Instytucje te dostarczać będą usługi diagnostyczne i edukacyjne wykorzystujące narzędzia i technologie cyfrowej diagnostyki, odpowiednio do standardów okresowych przeglądów zdrowia.
Powstanie takich lokalnych instytucji pozwoli na określenie pomocniczego wspierania postaw samodzielności społeczeństwa w trosce o zdrowie własne i swoich bliskich, jako celu samorządowych programów profilaktyki chorób. Pozwoli też na zintegrowanie różnych usług profilaktyki medycznej (chorób) takich jak medycyna szkolna, medycyna pracy, medycyna sportowa, medycyna środowiskowa, odpowiednio do praktyk domowej edukacji medycznej.
Należy się spodziewać, że w trakcie postulowanych badań nad funkcjami, procedurami i użytecznością otwartych laboratoriów kontroli zdrowia, nastąpi przegląd doświadczeń w organizacji profilaktyki chorób krajów o najbardziej zaawansowanych technologiach medycznych. Co pozwoli na uzupełniające rozpoznanie znaczenia zasad współpłatności świadczeń oraz konkurencji ubezpieczeń, dla efektywności cyfrowo humanizowanych systemów ochrony zdrowia.
(...)
Andrzej Madej, Kraków. 
Lubię to! Skomentuj3 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale