5 obserwujących
241 notek
40k odsłon
  90   0

Kolonia Akademicka integratorem edukacji

Ułatwmy rodzicom wybierać szkoły dla dzieci.


Solidarny rozwój wiedzy

Coraz wyraźniej widać, że wykorzystanie cyfrowo poszerzanych możliwości kultury narodowej dla wolności wymaga solidarności międzypokoleniowej. Dlatego też, konieczna dla dobrobytu w gospodarce opartej na wiedzy edukacja przez całe życie, powinna się oprzeć na samokształceniu w rodzinie jako fundamencie (paradygmacie) systemu powszechnej edukacji.

Ustrojowe potwierdzenie znaczenia solidarności międzypokoleniowej dla pomyślności rodzin i narodów, wymagać będzie refleksji nad metodami i zasobami uczenia przez całe życie. Od lat proponuję, by integratorem odpowiedzialności za edukację domową i szkolną we wszystkich trzech pokoleniach były znane w dawnej Rzeczpospolitej instytucje Kolonii Akademickich.

Początkowo jako kluczową przesłankę zmian ustrojowych wskazywałem na przechodzenie z modelu „uczenia skupionego na nauczycielu” właściwego dla epoki Gutenberga, na model „uczenia skupionego na uczniu” (Ruch czy Komisja, 2012). Obecnie jeszcze ważniejszą przesłanką modernizacji edukacji wydaje mi się znaczenie potencjału pracy solidarnej dla powszechnego i sprawiedliwego wykorzystywania nowoczesnych technologii do bezpośredniego zaspokajania potrzeb własnych i swoich bliskich.

Ta ekonomiczna przesłanka była w grudniu 2020 podstawą moich pięciu petycji . Petycji powiązanych postulatem Solidarnego rozwoju wiedzy jako oczekiwanym paradygmatem polityk społecznych.

Choć uzyskane odpowiedzi mrugają życzliwe żółtymi światełkami, nie przewiduję łatwych powiązań z ograniczającymi rządową samodzielność unijnymi planami koronawirusowej odbudowy. Tym bardziej, że inspiracją dla innowacji cyfrowej humanizacji edukacji, winny być doświadczenia narodów trwających bez administracyjnych granic, a nie właściwe dla Europejskich rządów centralne sterowanie politykami rozwoju.


Model do składania

Od czterech lat przedstawimy na konferencjach organizowanych cyklicznie w Bieżanowie pod Krakowem, elementy systemu edukacji opartego na samokształceniu w rodzinie. Na rysunku 1 zestawione są kluczowe instytucje i metody tego systemu.

image

Rysunek 1. Model systemu edukacji przez całe życie zintegrowanego wokół Kolonii Akademickiej o przykładowym Kanonie standardów samokształcenia w rodzinie. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Proponowane systematyki traktujemy jako przyczynek do narodowej refleksji o potrzebach, wartościach, pojęciach i standardach regulacji Kolonii Akademickich. Kolonii Akademickich, które służyć powinny wsparciem metodycznym dla wybierających ich Kanon standardów samokształcenia w rodzinie, szkół podstawowych i średnich z całej Polski.

Chciało by się, aby któraś z wyższych uczelni, uznała potrzebę powiązania refleksji nad warunkami prowadzenia edukacji w szkole, warunkami prowadzenia edukacji w domach oraz warunkami prowadzenia edukacji w każdej innej instytucji kultury narodowej. I by oceniła wartość nowych metod uczenia, określonych w Bieżanowskiej propozycji jako: pedagogika pytań, pedagogika ojcowizny i pedagogika podróży.

Chciało by się, aby któraś z Polskich instytucji dziedzictwa narodowego, dostrzegła znaczenie samokształcenia w rodzinie dla społecznych pożytków z efektów jej pracy. I w tym celu zaczęła wspierać nowe powinności narodowego podejmowane poprzez lokalne (gromadzkie) oraz internetowe (sieciowe) społeczności.

Chciało by się, aby któraś z Polskich instytucji polityk społecznych, dostrzegła potencjał trzeciego pokolenia dla solidarnego rozwoju wiedzy. I by zaczęła wspierać te form aktywności społecznej nestorów, które dobroczynnie powiększają a nie pasożytniczo pomniejszają zasoby wspólnot.


Bieżanowski Kanon Kolonii Akademickiej

Nie próbujemy przewidzieć ile powinno być w Polsce Kolonii Akademickich. Może dziesięć, może sto dziesięć.

Ważne, by organizacyjnie każda z nich mogła proponować swój Kanon standardów samokształcenia w rodzinie dla każdej z Polskich szkół. I by każda z rodzin znalazła w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, szkołę z Kanonem, odpowiadającym jej sposobowi integracji wychowania i wykształcenia.

Nie próbujemy też przewidzieć kiedy powstanie w Polsce pierwsza Kolonia Akademicka. Może za trzy, a może za trzydzieści lat.

Ważne, by nie czekając na podjęcie prac badawczych w ośrodkach opłacanych z pieniędzy podatników dla refleksji nad warunkami gospodarowania, zacząć się wymieniać na platformach społecznościowych praktycznymi doświadczeniami edukacji dla rozwoju. Dlatego prowadzimy przygotowania do zwodowania takich platform.

W proponowany przez nas Bieżanowskim Kanonie standardów, kluczową wartością jest kompetencja pracy solidarnej. Wartość łącząca wypracowaną w Lubelskiej szkole personalizmu zasadę pracodzielności jako piątej cnoty kardynalnej cywilizacji łacińskiej i coraz bardziej oczywiste wśród ekonomistów, znaczenie solidarności dla wolności w społeczeństwach sieci wiedzy.


Owocowanie tradycji Wschodnich Kresów Europy

Efektywność modelu uczenia skupionego na uczniu, zależeć będzie chęci podjęcia przez rodziców trudu powinności systematycznego integrowania wychowania i wykształcenia. Co wymagać będzie od rodziców i opiekunów inwestowania trudu podnoszenia kompetencji i pracy pedagogicznej dla dobra dzieci.

Tymczasem jednym ze skutków trwającego od czasów Oświecenia rozwoju państwowego szkolnictwa, jest dominacja roszczeniowych oczekiwań rodziców wobec administracji państwa za wykształcenie dzieci. Odpowiadająca opiekuńczym doktrynom rozwoju Europejskich państw.

Sądzimy że pierwszą grupą osób organicznie zainteresowanych modernizacją systemu wsparcia samokształcenia w rodzinie, są Polacy żyjący poza Ojczyzną. Z tego względu warto szukać zainteresowanych konkretnymi propozycjami w środowiskach animatorów edukacji polonijnej.

To jeden z powodów, dla którego jesienią tego roku planujemy zorganizować otwarty nabór Kresowych wspomnień samokształcenia w rodzinie. Liczymy że efekty tego konkursu będą zaczynem naboru konspektów i dla Pedagogiki ojcowizny i dla Pedagogiki podróży.

Oraz że zachęcą którąś w wyższych uczelni do zestawiania narzędziami pedagogiki porównawczej narodowych doświadczeń samokształcenia w rodzinach.

Jako zaczynu myśli dla utworzenia Kolonii Akademickiej.

Lubię to! Skomentuj3 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo