5 obserwujących
239 notek
40k odsłon
  96   0

Rewolucja gospodarcza (3)


Wcześniej jednak należy osadzić realność prezentowanych oczekiwań w edukacyjnej perspektywie miar zachodzących zdarzeń. Czyli opisać charakter potrzeb i rozważyć racjonalność motywacji organizatorów i uczestników obu faz rewolucji gospodarczej.


Rewolucja gospodarcza

Wskazane na rysunku 1 momenty przełomów gospodarczych we wprowadzaniu innowacji technologicznych (zamiennie określanych: Czwarta rewolucja technologiczna, Rewolucja sztucznej inteligencji) i innowacji edukacyjnych (zamiennie określanych: Piąta rewolucja technologiczna, Rewolucja solidarności pracy), są oznaczone symbolicznie niebieskimi prostokątami zawierającymi symbole strzałki i chmury. Odpowiednio dla wcześniejszej w czasie Czwartej rewolucji technologicznej, jest to jedna popielata chmura danych a dla Piątej rewolucji technologicznej, są to dwie zielone chmury danych. 

W rysunku 2 symbole te są dodatkowo zestawione z symbolami oznaczającymi wątpliwości (znak zapytania w kole) oraz rozwiązanie (znak wykrzyknika w kole). Dla Czwartej rewolucji technologicznej jest to jedna chmura danych zestawiona przez instytucję tworzącą algorytm do analizy sieci neuronowej, dla Piątej rewolucji technologicznej są to dwie chmury danych zestawiane przez instytucję współtwórców repozytorium pamięci (pierwsza chmura) i bibliotekę podręczników (druga chmura). 

image
Rys. 2. Rewolucja gospodarcza. Schematy powiązań (niebieskie prostokąty) w kluczowych metodach maszynowego i solidarnego rozwoju wiedzy. Opracowanie własne Andrzej Madej. 

Pozioma strzałka w graficznym ujęciu Czwartej rewolucji technologicznej (na rysunku niebieski lewy prostokąt) oznacza algorytm (algorytm doskonalony dzięki uczeniu głębokiemu), który będziemy wykorzystywać dla konkretnego działania (wykrzyknik) odpowiednio do potrzeb i możliwości (pytajnik), udoskonalony dzięki zestawieniu milionów przykładów w cyfrowej chmurze danych. Pozioma strzałka w graficznym ujęciu Piątej rewolucji technologicznej (na rysunku niebieski prawy prostokąt) oznacza podręcznik (podręcznik zestawiający konspekty jednostkowych zajęć edukacyjnych domowej pracy solidarnej doskonalony dzięki uczeniu wspólnotowemu), który będziemy wykorzystywać do pedagogicznego zaciekawiania (pytajnik) poprzez domową edukację, doskonalony w cyfrowej chmurze wirtualnych podręczników (prawa chmura) na podstawie zdarzeń zebranych wcześniej w cyfrowej chmurze repozytoriów pamięci (lewa chmura), dzięki pracy dla solidarnego rozwojowi wiedzy.


W kręgu myśli strategicznej

Przedstawione na dwóch rysunkach procesy zmian są oparte na autorskich obserwacjach i intuicjach. Dla zweryfikowania ich prawidłowości i użyteczności, na początek koniecznym byłoby zestawienie wyjściowych hipotez i poddanie ich analizie badawczej. 

Proponuję by pierwsze pięć zagadnień badawczych dotyczyło: bezrobocia, infrastruktury, pracy, dobroczynności i edukacji, odpowiednio do przedstawionych poniżej roboczych hipotez. 

1. Rewolucja SI prowadzi do globalnej koncentracji własności i centralizacji zarządzania w coraz większej ilości elementów infrastruktury gospodarczej. 
2. Rewolucja SI prowadzi w państwach peryferyjnych wobec głównych ośrodków zmian USA i Chin do zmniejszenia potrzeb pracy komercyjnej o około 50 %. 
3. Rewolucja SI prowadzi do ułatwiania możliwości wykonywania pracy dobroczynnej i komercyjnej w miejscach zamieszkania wykonawców. 
4. Rewolucja SI pozwala na skoncentrowanie strategii wzrostu dobrostanu społecznego na ułatwianiu samodzielność gospodarstw domowych w zaspokajaniu potrzeb własnych i wspólnot samorządowych. 
5. Rewolucja SI pozwala na wybór przez rodziców ofert placówek szkolnych odpowiednio do przyjętej przez nich aksjologii domowej edukacji pracy solidarnej. 

Ewentualne potwierdzenie opinii o znaczeniu Rewolucji SI jako początku Rewolucji gospodarczej, powinno stać się podstawą dla opracowania przez ekonomistów raportu o charakterze, szansach i zagrożeniach zmian dla powszechnego i sprawiedliwego wykorzystania nowoczesnych technologii. 

Raportu, który rząd mógłby wykorzystać do ukierunkowania narodowej strategii rozwoju. Tak by cyfrowa modernizacja ustroju i polityk publicznych mogła zapobiec katastrofie społecznej wynikającej z zagrożenia synergicznie narastających nierówności. 

_________________________________
Przypisy
[1] Przez kategorię maszynowy rozwój wiedzy nawiązuję do utrwalonej w literaturze kategorii „uczenia maszynowego” , jako sposobu doskonalenia się algorytmów dzięki doświadczeniom (ekspozycji na dane).
[2] Przez głębokie uczenie rozumiem metodę doskonalenia algorytmów sztucznej inteligencji, które poprawiają się automatycznie dzięki analizie ogromnej liczby danych w sieciach neuronowych.
[3] Pisałem o tym w tekście Tsunami sztucznej inteligencji
[4] Przez pojęcie państwo rozumiem za Feliksem Konecznym zjednoczenie rządzących i rządzonych dzięki administracji.
[5] Postulowałem to w Petycji z 31 grudnia 2020 roku życzliwie przyjętej przez Ministra Funduszy i Polityk Regionalnych.
 https://www.salon24.pl/u/madej/1102442,strategia-solidarnosci-miedzypokoleniowej
https://www.viavistula.eu/2021-01-27-odpowiedz-minister-funduszy-i-polityk-regionalnych/
[6] Przez udomowienie pracy rozumiem wykorzystywanie nowoczesnych technologii dla pracy solidarnej w bezpośrednim zaspokajaniu potrzeb własnych i swoich bliskich oraz dla zdalnego wykonywania pracy komercyjnej. Więcej https://www.salon24.pl/u/madej/1164981,edukacja-dla-samorzadnosci
[7] Można się spodziewać że jednym ze nowych obyczajów będzie wzrost udziału osób dorosłych (rodziców, dziadków, opiekunów i innych zainteresowanych taką formą pracy) w zadaniach realizowanych przez szkoły.
____________________
Autorskie uzupełnienia z dnia 5 listopada 2021
Po komentarzach uzyskanych od czytelników tego tekstu postanowiłem zarysować szerszą perspektywę zmian zachodzących w gospodarce w efekcie wprowadzania przełomowych innowacji technologicznych. Przedstawiłem ją w tekście „Rewolucja gospodarcza (1)” 5.11.2021. Dla powiązana obu tekstów zmieniłem w powyższym tekście detale rysunków ich opis i tytuł na „Rewolucja gospodarcza 2”.  
Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale