5 obserwujących
237 notek
39k odsłon
  84   0

Rewolucja gospodarcza (7)

Wolność słowa w cyfrowej sieci wymaga społecznego repozytowania informacji.

Infrastruktura wiarygodności komunikacji

Wprowadzając w tekście Rewolucja gospodarcza (6) termin Stróżówka wiarygodności informacji, dotknąłem zagadnienia ograniczeń wolności słowa. Zagadnienia kluczowego w gutenbergowskiej epoce wertykalnej komunikacji ale mogącego stracić na znaczeniu w cyfrowej epoce horyzontalnej komunikacji.

Oto bowiem cyfrowe poszerzenie zasobów, przestrzeni i czasu kultury pozwala wspólnotom narodowym na wprowadzenie do społecznej komunikacji drugiego wymiaru relacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą informacji. Wymiaru w którym wsparcie dla prawdy będzie dobroczynność pracy przy akumulacji, autoryzacji i aktywizacji cyfrowych treści.

image

Rysunek 1. Kontekst budowy Systemu społecznego repozytowania informacji . Opracowanie własne Andrzej Madej.

Na rysunku 1 przedstawiam kontekst dokonanych i spodziewanych przemian gospodarczych, zobowiązujących nas do zbudowania platformy określonej jako System społecznego repozytowania informacji. Takiego wymiaru Systemu społecznej wiarygodności komunikacji, którego powstanie wydaje mi się warunkiem koniecznym dla zachowania wolności po kolejnej piątej rewolucji technologicznej.

Powstanie narodowych infrastruktur dla wiarygodności komunikacji zmniejszy polityczne i gospodarcze znaczenie cenzorskiego ograniczania swobody wypowiedzi w komercyjnych mediach społecznej komunikacji, do poziomu rynkowej rywalizacji pomiędzy konkurencyjnymi ofertami handlowymi. A w konsekwencji zmniejszy skuteczność globalnego sterowania bańkami informacyjnymi za pomocą knebli poprawności politycznej.


System społecznej wiarygodności komunikacji

Przestawiony na rysunku 2 model Systemu społecznej wiarygodności komunikacji powstał z zestawienia dwóch modeli. Po lewej stronie i na pierwszym planie jest powszechnie stosowany w naukach społecznych model Systemu społecznej komunikacji, po prawej stronie i na drugim planie jest wyprowadzony z moich rozważań o znaczeniu wiarygodności w ekonomii, polityce i kulturze model Systemu społecznego repozytowania informacji.

W pierwszym istniejącym realnie wymiarze (inaczej: platformie), informacje wprowadzane przez nadawców w zakodowanej formie trafiają poprzez kanały komunikacyjne do odkodowania przez odbiorcę. W drugim postulowanym do zbudowania wymiarze (platformie), interesują nas te informacje, które pozostając w cyfrowej przestrzeni mogą się stać publicznym zasobem dla rozwoju wiedzy.

image

Rysunek 2. Platformy Systemu społecznej wiarygodności komunikacji. Opracowanie własne Andrzej Madej.

To dla wykorzystania tych zasobów informacji proponuję (i) ich systematyzowanie w instytucjach pasma Akumulacja, (ii) ich potwierdzanie w instytucjach pasma Autoryzacja i (iii) ich wykorzystywanie głównie dla solidarnego rozwoju wiedzy w paśmie Aktywizacja. Trzech pasmach Systemu społecznego repozytowania informacji.

Wszystkie zasoby udostępniane na platformie Systemu społecznego repozytowania informacji, będą pochodziły z informacji wprowadzonych wcześniej do platformy Systemu społecznej komunikacji. Różnica pomiędzy obu platformami polegać będzie przede wszystkim na tym że informacje prezentowane na platformie Systemu społecznego repozytowania informacji zawsze będą miały identyfikowane źródło.


Tylko prawda nas wyzwoli

Wprowadzenie jawności jako zasady głównej repozytowania i promowania zasobów przez System społecznego repozytowania informacji jest konsekwencją uznania wiarygodności za warunek równowagi społecznej w osiąganiu pożytków z cyfrowego poszerzenia kultury. Sądzę, że obecna tendencja zwiększania poufności relacji międzyludzkich (m.inn. RODO) prowadzi do powiększania przewag politycznych i finansowych tych, którzy mogą wykorzystywać informacje z instytucji inwigilujących każdego z nas, do podejmowanych programów segmentacji i segregacji.

To administracyjne budowanie tajemnicy pomiędzy ludźmi, przy równoczesnych możliwościach technologicznych i prawnej dla prowadzenie pełnej kontroli naszego życia (inwigilacji), świetnie wspiera skuteczność programów segregacji podejmowanych na zlecenie centrów kulturowego sterowania. A w konsekwencji prowadzi do utrwalania ustroju mistyfikacji praw obywatelskich określanego jako Demokracja liberalna.

image

Rysunek 3. Rekomendowane innowacje do wykorzystania w Systemie społecznego repozytowania informacji. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Na rysunku 3 przedstawiam cztery rekomendowane już wcześniej instytucje Systemu społecznego repozytowania informacji. W paśmie Akumulacja: Partnerskie Repozytoria Pamięci i Gromadzkie Repozytoria Pamięci, w paśmie Autoryzacja: Stróżówki Wiarygodności Informacji, w paśmie Aktywizacja: Biblioteki Wirtualnych Podręczników.

Pełna użyteczność tych instytucji dla gospodarki opartej na wiedzy potwierdzi się po wprowadzeniu paradygmatu samokształcenie w rodzinie do systemu edukacji. Co przedstawiłem w propozycji modelu systemu Edukacja solidarności.

Oczywiście nawet po rekomendowanej modernizacji systemu edukacji, działanie Systemu społecznej wiarygodności informacji nie zlikwiduje trwających od zawsze praktyk cenzurowania. Jednak nie tylko usprawni praktykę solidarnego rozwój wiedzy dla podnoszenia dobrobytu, ale dodatkowo poprawi sprawność w rozstrzyganiu sporów pomiędzy osobami protestujących przeciw ograniczaniu praw do wolności słowa a dostawcami usług medialnych.

Co wzmacnia szansę, by gospodarczą reakcją na wprowadzane przez czwartą rewolucję technologiczną polaryzację dochodową i strukturalne bezrobocie, nie było wprowadzenie innowacji społecznych ułatwiających realizację strategii depopulacji, lecz wprowadzenie innowacji społecznych ułatwiających praktykę udomowienia pracy oraz samokształcenie wspólnot solidarności.

---------

[1]  Poszczególne pasma Systemu społecznego repozytowania informacji oznaczają:Autoryzacja to potwierdzenie wiarygodności źródła informacji wprowadzonego do Systemu społecznej komunikacji, Akumulacja to tematyczne zestawienie informacji wprowadzonej do Systemu społecznej komunikacji, Aktywizacja to popularyzacja informacji poprzez jej wykorzystanie w procesie uczenia.

[2]  W górnej części rysunku zestawiłem trzy schematy z tekstu Rewolucja gospodarcza (6) – pierwszy od lewej Rewolucje samokształcenia, (rysunek nr 1), środkowy Wiarygodność (rysunek nr 3), pierwszy od prawej Społeczne przygotowania (rysunek nr 6).

https://www.salon24.pl/u/madej/1192511,rewolucja-gospodarcza-6

https://www.salon24.pl/u/madej/1161154,edukacja-solidarnosci

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka