Andrzej.Madej Andrzej.Madej
54
BLOG

Narodowe repozytoria samorządności

Andrzej.Madej Andrzej.Madej Technologie Obserwuj notkę 0
Czy praktyka w sieciowym wymiarze narodowej samorządności pomoże nam w globalnej debacie o zrównoważonym rozwoju ?

Gdy na całym świecie wojna

Zastąpienie gospodarczej zasady samoregulacji „niewidzialna ręki rynku” zasadą gospodarczej dominacji „zwycięzca bierze wszystko” zamyka erę Gospodarki liberalnej. Dlatego i przywódcy zarządzający globalnymi centrami kapitału i przywódcy światowych imperiów szukają najlepszych dla siebie warunków w erę Sztucznej inteligencji.

Korzystając z technologicznego zamieszania, osiągnięta przez Waszyngton w drugiej wojnie światowej pozycja globalnego regulatora i policjanta zaczyna być kwestionowana nie tylko przez Pekin ale i przez Berlin, Moskwę i Paryż (kolejność alfabetyczna). Dominująca w Rosji Partia Wojny, zdecydowała o zajęciu Ukrainy dla wzmocnienia Rosji w relacjach i z Pekinem i z Waszyngtonem.

Obecnie po politycznym włączeniu się Chin w budowę Nowego Światowego Ładu konkretyzują się plany dwóch głównych strategicznych sojuszy zgodnie z poczuciem ich elit zgodności interesów. Pierwszym jest patronat Pekinu nad sojuszem Berlina z Moskwą jako stolicą militarnego przedmurza dla cywilizacji chińskiej, drugim jest patronat Waszyngtonu nad sojuszem Berlina z Kijowem, jako stolicą militarnego przedmurza dla cywilizacji zachodniej.

Trzeci z rozwijanych od kilku lat scenariuszy, to patronat Waszyngtonu nad sojuszem państw międzymorza nie jako militarnego przedmurza tylko jako cywilizacyjnego integratora Europy. Niestety ten najbliższy dziedzictwu Dawnej Rzeczpospolitej trzeci scenariusz, z uwagi na konflikty wewnątrz polskich elit władzy, słabości oferty modernizacyjnej USA przy dynamikę militarnego konfrontowania dwóch pierwszych scenariuszy, wydaje się obecnie bardzo mało prawdopodobny.


Tożsamość w cyfrowo poszerzonej kulturze pamięci

Uzyskanie globalnej dominacji dzięki narzędziom cyfrowej rewolucji jest marzeniem nie tylko Partii Wojny w globalnych imperiach. Już wcześniej strategie objęcia sterowania naszym życiem z wykorzystaniem AI podjęli liderzy Big Tech, Big Farma czy Global Food, angażując do tego w zachodnim świecie miliony mniej lub bardziej ideowych bojowników.

Bo to właśnie sztuczne rozbudzane emocje rzeczników rozmaitego wyzwalania (wokness) osłaniają politycznie strategiczne interesy globalnych korporacji, które swoje sprawności w dostarczaniu produktów technologicznych, medycznych czy żywnościowych zawdzięczają stosowaniu algorytmów przetwarzających gigantyczne bazy danych pozyskiwanych dzięki cyfrowemu powiązaniu świata. Globalnych korporacji wykorzystujących urządzenia Sztucznej Inteligencji do umacniania dominacji w sterowaniu grupami ludzkich potrzeb.

Powstanie służącemu wolności gospodarczej alternatywnego dla tego systemu wykorzystywania urządzeń Sztucznej Inteligencji do oligarchizacji gospodarowania dzięki komercyjnemu rozwojowi wiedzy, czyli powstanie systemu wykorzystywania urządzeń Sztucznej Inteligencji do humanizacji gospodarowania dzięki solidarnemu rozwojowi wiedzy, wymagać będzie wprowadzenia do infrastruktury gospodarczej platform narodowe repozytoria samorządności. Powstawania nowych instytucji tworzonych dzięki państwowemu wsparciu sieci wspólnot aktywnych obywateli skupionych na zaspakajaniu konkretnej potrzeby.

image

Rys. 1. Dwa możliwe warianty przemian gospodarczych w zależności od sposobów wykorzystania sztucznej inteligencji do rozwoju wiedzy.

W taki sposób państwa tworzyć będą warunki dla oparcia indywidualnego gospodarowania na fenomenie solidarności. I stawiać linie oporu centrom globalnego sterowania w ich strategii oligarchizacji gospodarowania (por. rys. 1).

Takie rozpoczęcie narodowego obyczaju uzupełniania instytucji „Internetu Rzeczy” instytucjami „Internetu Ludzi” na początek wymagać będzie i kulturowego i ekonomicznego i politycznego uznania pracy solidarnej za wartość równoważną pracy komercyjnej. A potem wprowadzenia rozwoju kompetencji wspólnot w wymianie doświadczeń samokontroli zaspokajania potrzeb do programów rozwojowych polityk publicznych.


Skokami do przodu

Sądzę, że zalążki takiego służącego wolności naszych dzieci i wnuków procesuhumanizacji gospodarowania powinny się ujawniać w systemie ochrony zdrowia. Gdzie coraz konkretniej widać pożytki z osobistej troski o dobrostan zdrowia jaką otwiera samopomoc zdrowia (1) w zakresie integracji rehabilitacji i profilaktyki medycznej (2) praktyką samokontroli naturoterapii (3) dzięki wykorzystaniu urządzeń bezinwazyjnej diagnostyki [i].

Temu też mają służyć obyczaje oparcia integracji (1) kultury żywienia (dieta) i (2) kultury fizycznej (sport), dzięki (3) kulturze poznania (cyfryzacja) dla (4) kultury zdrowia (medycyna), poprzez wykorzystywanie w (5) samokształceniu kompetencji (domowej edukacji medycznej) nie tylko (6) edukacyjnego wsparcia urządzeń Sztucznej Inteligencji ale i dla (7) wiedzy pacjenta z porównań dobrych praktyk gromadzonych w narodowych repozytoriach samorządności. Do czego warto by zachęcić inicjatorów nowych technologii medycznych poprzez wpisanie do Narodowego Programu Zdrowia instytucji Repozytorium samokontroli terapii.

Bowiem rozwój takich praktyk, obyczajów i instytucji wymagać będzie praktycznego sprawdzania użyteczności nowych metod eksperymentalnymi medycznymi. Gdzie kluczowym dla skutecznego przeprowadzenia takich poza klinicznych projektów badawczych, będzie dotarcia do znaczącej grupy osób skłonnych do rejestrowania i przekazywania swoich doświadczeń z domowych bibliotek pamięci do wspólnotowych (narodowych) bibliotek (repozytoriów) pamięci (samorządności).

Należy przy tym założyć, że proces wprowadzania innowacji medycznych opartych na pożytkach zsolidarnego rozwoju wiedzy i wprowadzających do systemu praktyki samopomocy zdrowia, będzie się spotykał z niechęcią elit środowisk medycznych, przywykłych do pożytków zkomercyjnego rozwoju wiedzy powiązanego z praktykami sterowania zdrowiem. I że dla przełamanie tej niechęci nie wystarczy współpraca pasjonatów integracji zdrowego ciała i zdrowego ducha znających pożytki z nowoczesnych urządzeń dla samodzielności.

Sądzę, że dla przekonania elit politycznych do podjęcia konfrontacji z elitami zawodowymi wspieranymi mniej lub bardziej otwarcie przez rzeczników oligarchizacji gospodarowania, koniecznym będzie wcześniejsze przyjęcie przez ekonomistów nowych wskaźników miar zrównoważonego rozwoju. Co można nazwać procesem zastępowania ekonomii pragnień ekonomią potrzeb.


Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie

Zarówno zwycięstwo sojuszu Berlińsko - Moskiewskiego jak i sojuszu Berlińsko – Kijowskiego nie rokuje nic dobrego dla właściwego Polakom powiązania wolności i równości. Niestety na skutek ospałości naszych elit, nie stać nas obecnie na wprowadzenie do trwającej na całym świecie debaty cywilizacyjnej, stawianego nam przez św. Jana Pawła II postulatu oparcia dobrosąsiedzkiej integracji dwóch płuc Europy na fundamencie chrześcijaństwa.

Jest nawet gorzej. Jak już wspomniałem wobec ekonomicznej potęgi rzeczników wykorzystania nowoczesnych technologii dla centralnego sterowania naszymi potrzebami, polityczne zwycięstwo Waszyngtonu albo Pekinu w trwającej wojnie nie zakończy procesu formowania Nowego Światowego Ładu.

Trzeba się spodziewać, że jak tylko opadnie kurz wojny, eksponenci globalnych centrów zarządzania finansami zaczną porządkować reguły życia publicznego odpowiednio do prowadzonych od lat inwestycji w kulturę segmentacji, segregacji i eutanazji. Nie wiem kto, gdzie i kiedy podejmie wówczas o bitwę o wolność przeciw cyber zniewoleniu, ale wiem że byłoby łatwiej ją wygrać gdyby dziś, podobnie jak kiedyś na progu 123 lat zaborów, postawić publicznie odpowiednie dla nowych czasów reguły suwerenności, samorządności i solidarności.

I wiem, że ostatnim z wydarzeń potwierdzających tytuły Polaków do udziału w debacie o metodzie życia zbiorowego w Europie Narodów Bez Granic pozostanie już na zawsze Pierwsza Pielgrzymka Papieża Jana Pawła II do Ojczyzny. I że to ten nasz narodowy udział w procesie zjednoczenia Europy może i powinien być naszym punktem oparcia [ii] w refleksji o nowym wymiarze samorządności zrównoważonego rozwoju wspólnot.

----------

[i] Praktyczny przykładem samokontroli naturoterapii po C-19 przedstawiłem rok temu w tekście Porównawcza samokontrola naturoterapii https://www.salon24.pl/u/madej/1221996,porownawcza-samokontrola-naturoterapii

[ii] O czym pisałem w kwietniowym tekście Szukając punktu oparcia https://www.salon24.pl/u/madej/1298847,szukajac-punktu-oparcia .

Posiwiały szatyn, 182 / 82.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie