Andrzej.Madej Andrzej.Madej
114
BLOG

Wolność w potrzebie

Andrzej.Madej Andrzej.Madej Gospodarka Obserwuj notkę 0
Cyfrowo poszerzona kultura wymaga narodowej troski o wolność.

1. Trwająca rewolucja gospodarcza (wprowadzanie cyfrowych algorytmów wartościowania ludzkich potrzeb) nieuchronnie prowadzi do globalnej polaryzacji dochodowej i strukturalnego bezrobocia [1].

image

Rys.1. Dwa możliwe kierunki zmian po końcu gospodarki liberalnej. Opr. własne AM.

2. Dla zachowania wolności gospodarczej, koniecznym będzie międzynarodowe określenie światowego centrum stanowienia zasad bezpieczeństwa i rozwoju z zadaniem zapewnienia stabilności systemowi globalnej redystrybucji dochodów.

3. Pretendentem do podjęcia takiej roli są w pierwszej kolejności Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, które od prawie 100 lat pełnią funkcje globalnego motoru gospodarczego i arbitra politycznego.

4. Przygotowując się do jeszcze trudniejszej roli zarządzającego przepływami finansowymi, nie tylko z globalnego centrum do peryferii jak to ma miejsce od czasów II wojny światowej, ale i pomiędzy krajowymi systemami podatkowymi, działając poprzez ONZ i inne ponadnarodowe instytucje USA wprowadzają do krajowych polityk pojęcia i zasady „zrównoważonego rozwoju”.

5. Niestety coraz bardziej czytelnym, faktycznie rewolucyjnym celem tej strategii staje się w USA powiązanie elit państwowo-biznesowych dla utworzenia globalnego centrum formowania ludzkich sumień, opartego na wypaczonym definiowaniu wolności człowieka jako prawa do roszczeniowości.

6. Jednym z przejawów tej strategii w USA są opisywane coraz dokładniej procesy współdziałania kierownictw administracji politycznych, gospodarczych i akademickich przy wprowadzaniu nowych pojęć, zasad i obyczajów przez ruch społeczny WOKE [2].

image

Rys.2. Dwa zagrożenia powiązania końca gospodarki liberalnej ze zniszczeniem demokracji. Opr. własne AM.

7. Wykorzystując samo osłabianie się w ten sposób wiodącej politycznej roli USA, ideowo zbudowanej na połączeniu wolności definiowanej jako prawo do odpowiedzialności z demokratycznym wartościowaniem, Chiny przejmując rolę globalnego motoru gospodarczego przystąpiły do objęcia również roli globalnego arbitra politycznego, ideowo budowanego na połączeniu wolności jako prawa do bezpieczeństwa z autokratycznym wartościowaniem.

8. Uważam że Polska, oparta na chrześcijańskim poczuciu wolności dla powinności i wielowiekowej tradycji demokracji, licząc na wykorzystanie cyfrowych algorytmów dla usprawniania demokratycznego samostanowienia wspólnot, winna wesprzeć USA w budowaniu globalnego ośrodka stanowienia bezpieczeństwa i rozwoju.

9. W tym celu proponuję pogłębianie krytycznej oceny ONZ-owskiej strategii „zrównoważonego rozwoju” opartej na centralnym zarządzaniu wskaźnikami gospodarowania, jako modelu przyjętego przez instytucje przygotowujące obecnie dla naszego rządu Koncepcję Rozwoju Kraju 2050.

10. Co wymaga głębszego spojrzenia na znaczenie przemian w wymiarach wiedzy, wiary i mediów dla integracji społecznej i narodowego współdziałania w wykorzystywaniu cyfrowo poszerzonej kultury dla wolności.

_______________________________

[1]  Teza o końcu gospodarki liberalnej jako nieuchronnego skutku rewolucji sztucznej inteligencji przekonywująco dowodzi chiński praktyk przedsiębiorczości Kai Fu Lee w książce Inteligencja sztuczna rewolucja prawdziwa.

[2]  Mechanizmy państwowo-biznesowego działania cyfrowej policji myśli w USA ukazały materiały zebrane w „Twiter files” (por. prezentacja https://dorzeczy.pl/opinie/492348/wozinski-cyfrowy-makkartyzm.html), mechanizmy państwowo-biznesowej deformacji postaw na amerykańskich akademiach opisuje Greg Lukianoff, Jonathan Haidt, w Rozpieszczony umysł. (por. prezentacja Rafała Ziemkiewicza od 17 minuty https://www.youtube.com/watch?v=8ujh_HM3q9M )

[3] Które to instytucje określiłem w poprzednim tekście jako „Narodowe repozytoria samorządności” https://www.salon24.pl/u/madej/1303840,narodowe-repozytoria-samorzadnosciPosiwiały szatyn, 182 / 82.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka