5 obserwujących
176 notek
29k odsłon
78 odsłon

Edukacyjna witalizacja społecznej gospodarki rynkowej

Cyfrowa lokomotywa społecznej gospodarki rynkowej. Andrzej Madej.
Cyfrowa lokomotywa społecznej gospodarki rynkowej. Andrzej Madej.
Wykop Skomentuj2

Wsparcie państwa dla ochrony tajemnicy cyfrowych zasobów pamięci, jako warunku powszechnego i sprawiedliwego wykorzystania nowoczesnych technologii, wymaga podporządkowania polityk i usług społecznych zasadzie solidarnego rozwoju wiedzy.


Nasze tu i teraz

Splotem politycznych okoliczności, rozpoczyna się obecnie w Polsce debata o szkolnictwie w kontekście potrzeby zmian całego systemu powszechnej edukacji.

Nie będzie łatwo.

W artykule Chłosta szkolnych utopii prof. Aleksander Nalaskowski przedstawia słabości ośrodków refleksji narodowej dla podjęcie takiej debaty.

"Tymczasem trzeba tu spójnej i odważnej koncepcji zmiany. Ale ta nie nadchodzi, bo najwyraźniej nie ma skąd. Mało tego – możemy być nawet pewni, skąd tak rychło nie przyjdzie.  

Nie przyjdzie od nauczycieli, bo gdyby miała być to by już dawno była.

Nie przyjdzie z uniwersytetów, a zwłaszcza od pedagogów akademickich, bo niemal nikt naszych książek nie czyta. A poza tym taka koncepcja, jeśli jest, to jest rozproszona w różnych nurtach tej nauki i w mnóstwie książek. A nikt się nie garnie, aby to wszystko w całość połączyć.

Nie przyjdzie odsiecz z żadnego ministerstwa, bo tam jest zawsze dobór polityczny i nie ma zgody na fachowców.

Nie dostaniemy jej z Kościoła, bo zaraz byłby hałas, że ten wtrąca się do polityki. A poza tym jest dość bierny społecznie i mocno chyba rzeczywistością wystraszony. "

Nie przyjdzie też z zagranicy, bo edukacja jest endemicznie osadzona w dziedzictwie kultury narodowej.

Całkowicie podzielam opinię prof. Nalaskowskiego. Od 20 lat uczestniczę okazjonalnie w dyskusjach o zmianach w edukacji i widzę, że nie powinno się ich prowadzić bez wstępnego uzgodnienia perspektywy zmian dla całej infrastruktury gospodarki opartej na wiedzy.

Rozpoczęcie debaty nad wychowaniem i oświatą bez kontekstu przemian dynamizujących gospodarkę, zatrzymuje mentalnie uczonych i polityków w finansowym kręgu ograniczeń komercyjnego rozwoju wiedzy. Co prowadzi do pochopnego formułowania propozycji doraźnych, zagrażających podcięciem tych korzeni kultury narodowej, które w XXI wieku przesądzać będą o możliwościach powszechnego i sprawiedliwego wykorzystania nowoczesnych technologii.

Na co zwróciłem uwagę w kontekście błędnych zapisów Konstytucji dla Nauki, w pozostawionym bez odpowiedzi liście do władz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. http://si.neon24.pl/post/147140,budowa-skansenu-polska


Cyberniewolnictwo

Wraz z rozwojem narzędzi do interaktywnej diagnostyki, światowe korporacje będą próbowały przełamywać kolejne granice naszej prywatności.

Przyśpieszając oparty na postmodernizmie kulturowym i neoliberalizmie ekonomicznym, proces redukowania naszego człowieczeństwa do produktywności i konsumeryzmu.  

Przyśpieszając proces, który korzystając z komercyjnego rozwoju wiedzy ekonomii pragnień, chce wprowadzenia w Europie ustroju segmentacji, segregacji i eutanazji.

Ustroju cyberniewolnictwa w cywilizacji śmierci. 


Edukacyjny kontekst zmian gospodarczych

Szansą na zatrzymanie w Polsce tego procesu, jest oparcie ustroju usług i polityk społecznych na zasadzie solidarnego rozwoju wiedzy, odpowiednio do wskazań ekonomii potrzeb.

Wymaga to przyjęcia narodowych strategii zmian modeli ustrojów polityk i usług społecznych.

I uznania solidarności międzypokoleniowej jako podstawy odpowiedzialności za wychowanie do podejmowania pracy dobroczynnej dla gospodarowania opartego na wiedzy.

Uważam, że otwarta obecnie dyskusja o sposobach reformowania systemu powszechnej edukacji jest dobrą okazją dla podjęcia pogłębionej debaty o potrzebach wiedzy i postaw odpowiednich do wolności w globalnej dynamice społecznej gospodarki rynkowej.


Wolność w gospodarce opartej na wiedzy

Proponuję przyjęcie nowych zasad dla trzech wymiarów narodowych strategii zmian modeli ustrojów polityk i usług społecznych (rys. 1).

1. (Uczenie) Warunkiem powszechnego i sprawiedliwego wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii w edukacji, jest zmiana modelu uczenia. Model uczenia skupionego na nauczycielu, nie odpowiada dynamice kultury poznania otwartych zasobów wiedzy. Skupienie edukacji na uczniu, wymaga wykorzystania potencjałów solidarności międzypokoleniowej, poprzez oparcie edukacji przez całe życie na zasadzie samokształcenia w rodzinie.

2. (Leczenie) Warunkiem powszechnego i sprawiedliwego wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii w medycynie, jest zmiana modelu leczenia. Model leczenia skupionego na lekarzu, nie odpowiada dynamice kultury zdrowia interaktywnej diagnostyki. Skupienie leczenia na pacjencie, wymaga wykorzystania potencjałów solidarności międzypokoleniowej, poprzez oparcie telemedycznej integracji profilaktyki i interwencji medycznej na zasadzie samopomocy zdrowia.

Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka