Masz telefon? Od 21 grudnia masz też nowe prawa jako abonent

Nowe regulacje zwiększają uprawnienia abonentów firm telekomunikacyjnych.
Nowe regulacje zwiększają uprawnienia abonentów firm telekomunikacyjnych.

Zmiany w prawie ułatwią życie klientom firm telekomunikacyjnych.  

Nowe regulacje weszły od poniedziałku. Zwiększają uprawnienia abonentów firm telekomunikacyjnych. Dają możliwość rozwiązania umowy mailem i obowiązek poinformowania o automatycznym przedłużaniu umowy. 

Zmiany w prawie telekomunikacyjnym 

Jedną z ważniejszych zmian jest umożliwienie abonentom zdalnego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Od 21 grudnia wystarczy e-mail. Znika konieczność wypełniania papierowych dokumentów i nadawania ich listem poleconym, czy też złożenia dokumentów w punkcie sprzedaży operatora.

smartfon, e-mail, usługi telekomunikacyjne, prawa klienta
Jedną z ważniejszych zmian jest umożliwienie abonentom zdalnego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Kolejna zmiana umożliwi np. wypowiedzenie umowy z aktualnym operatorem i skorzystanie z bardziej atrakcyjnej oferty innego operatora.

Wynika ona z tego, że nowe przepisy nakładają na operatorów obowiązek zawiadomienia klienta o otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy oraz potwierdzenia przyjęcia takiego oświadczenia woli.

Przedłużenie umowy - obowiązki operatora

Kolejna zmiana dotyczy przedłużania umowy. 

Do tej pory operator nie miał obowiązku informowania nas o tym, że nasza aktualna umowa zostanie automatycznie przedłużona na czas nieokreślony. Nowe przepisy wprowadzają taki obowiązek. 

Operator - nie później niż 30 dni przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta - będzie musiał poinformować o tym klienta. 

Dodatkowo, przed automatycznym przedłużeniem umowy - operatorzy będą informować o sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

Kolejne rozwiązanie chroni klientów przed opłatami za uruchomienie dodatkowych usług, a także przed wyłączeniem usług, które mieli zagwarantowane w dotychczasowej umowie. Wynika z tego, że nowe przepisy przewidują, iż w okresie wypowiedzenia abonent będzie zobowiązany jedynie do ponoszenia kosztów świadczenia usługi wynikających z umowy.

Zmiany na lepsze pojawią się też w przypadku chęci przeniesienia dotychczasowego numeru z jednej sieci do innej. Będzie na to więcej czasu – nie krócej niż miesiąc od daty rozwiązania umowy.

Nowe prawa klienta - Internet

Od poniedziałku można także monitorować zużycie usług. Dzięki temu klienci będą wiedzieli wiedzieli jak wysokiego rachunku się spodziewać.

To lepsza kontrola abonenta nad aktualnym i faktycznym zużyciem usług, w szczególności pakietu danych w usłudze dostępu do internetu. 

Dostawcy usług zapewnią abonentom możliwość korzystania z narzędzia umożliwiającego monitorowanie wykorzystania usług oraz będą powiadamiali klientów o wykorzystaniu limitu zużycia usługi w ramach wybranego przez nich pakietu taryfowego.

Kolejna zmiana to prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do internetu w procesie zmiany dostawcy usług. 

Nowy dostawca będzie miał obowiązek aktywowanie usługi w najkrótszym możliwym – uzgodnionym z klientem – czasie, jednak nie później niż w jeden dzień roboczy po zakończeniu umowy z dotychczasowym dostawcą. 

Z kolei dotychczasowy dostawca usługi będzie zobowiązany świadczyć ją na dotychczasowych warunkach do terminu uzgodnionej przez nowego dostawcę aktywacji usługi. 

Przepisy, które weszły w życie, to pierwszy etap wdrożenia w Polsce Dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE).

KW

Lubię to! Skomentuj14 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie