Ułożenia
Sztuka to fizyka bez matematyki
3 obserwujących
356 notek
113k odsłon
  303   0

Idea „Trump 2.0” - czas i przestrzeń, zasięg możliwości – biznes plan

Promocja artystyczna: komercyjne satelity Marsa zapewniające łączność z Ziemią
Promocja artystyczna: komercyjne satelity Marsa zapewniające łączność z Ziemią

Kultura, Fantastyka

Szybkość infostrady telemechaniki marsjańskiej

Przesłanka: modele partnerstwa rządowego i komercyjnego.

Szukamy możliwości poszerzenia udziału w eksploracji Marsa o nowe modele partnerstwa rządowego i komercyjnego... W zależności od wyniku, nowy model może być istotnym elementem przyszłych misji naukowych i ścieżki dla ludzi na Marsie  - NASA.

*

Czy łatwiej jest zbudować osadę na pustyniach w USA, czy na Marsie?

NOTKA W REEDYCJI (przeniesienie innych, mix)

*

Dlaczego fantastyka? Ułożenie idei oparte jest na przesłance, że człowiek na Ziemi może czynić budowę maszynami na Marsie czyli uwarunkowania fizyczne i techniczne nie stanowią pro futuro bariery dla innowacji w tym zakresie. Przykłady naukowo-badawcze sukcesów NASA mogą jednak nie dać się rozwinąć na przedsięwzięcie partnerstwa rządowego i komercyjnego w modelu telemechaniki marsjańskiej.

"Elizjum" - idealne miasto na pustyni w USA,  ICT, obiekty, przestrzeń
Przesłanka: "Urbanistyczne problemy amerykańskich miast na pustyni" (Google). Dlaczego amerykańskie firmy ICT nie budują nowych miast na pustyniach w USA? Istniejąca infrastruktura obiektów umożliwiała w nich instalację środków technicznych ICT.  Nowe osady na pustyniach w USA musiałyby być budowane w marsjańskim modelu biznesowym, który trzeba by było ułożyć, czyli w idei jakości inżynierii materiałowej żarówki takiej, jak do użycia na Marsie:

image

Republikański kontrakt marsjański

Przesłanka: "California City: The Largest City Never Built | Tom Scott Has a Field Day".

Koncepcja dwóch modeli przedsięwzięcia publiczno-prywatnego (PPP):
1. Prywatna inicjatywa wspomagana przez NASA - przykład: Elon Musk - wskazania marek.w.
2. Publiczna inicjatywa wspomagana przez firmy ICT - ułożenie w idei "Trump 2.0"
W macierzy AGH x NBP w polu PH jest wskazana praca. Zatem w osadach na pustyniach USA musi być zaoferowana praca i nie koniecznie tylko dla młodych. Praca ta musi mieć pewien walor - trwałość, wieloletni kontrakt rządowy. Program "lecimy dalej - na Marsa" musi być oparty na bezpiecznym czasie dla zaangażowania zawodowego, to jednak wymaga pomysłu na zlecenie tej pracy.

WIRTUALNY MARS W IT USA  -  RZECZYWISTA INWAZJA MASZYN NA MARSIE
Idea przedsięwzięcia polega na kreacji wirtualnej fabryki IT marsjańskiej cyberprzestrzeni, w której mieszkańcy, osadnicy, nowych miast na pustyniach USA, dokonują sterowaniem zdalnym, choć nie w czasie rzeczywistym, inwazji maszyn na Marsa (eksport przemysłu - import danych):

Mars (maszyny) ~ satelita ~ ~ transfer sygnału ~ ~ satelita ~ (Trump 2.0) Ziemia

Zatem w tym ułożeniu dotację rządowe są lokowane w rozwijanie zaawansowanych miejsc pracy w domenie inżynierii marsjańskiej w ułożeniu sieci nowych osad na pustyniach USA, np., plan pracy - pełne skanowanie Marsa. Czas pierwszego etapu republikańskiego kontraktu marsjańskiego to co najmniej XXI wiek. W tym ułożeniu sieć osad na pustyniach USA, jako baza innowacji oparta na postrzeganiu uwarunkowań na Marsie, powinna dostarczyć inicjatyw do zastosowania w USA. Do tego w perspektywie pro futuro budowa ułożenia "Trump space towers for Mars" czyli organizacja jednoczesnych wielorakietowych misji towarowych (cargo) na Marsa. Zatem w tym ułożeniu PPP-2 dotacje rządowe są skierowane na zamieszkanie i miejsca pracy w osadach na pustyniach USA. Oferta dla kolonistów marsjańskich pozostaje w domenie prywatnej PPP-1. W pierwszej symulacji, przed zeskanowaniem Marsa, wirtualny "Mars-US" w cyberprzestrzeni IT, to w idei "Trump 2.0" mogłaby być przestrzeń wokoło osad na pustyniach USA i sterowanie maszynami w eksperymentalnej okolicy rozbudowania osady przy czym sprzęt i materiały (dostarczane w kontenerach) w skali masy, kształtu i rozmiarów, mieszczącej się w ładowni rakiety cargo na Marsa.


Źródło idei i kosmiczna miara w miliardach dolarów

Przesłanka: skala 100 - zasięg polityki wymaga techniki.
Gdy Donald Trump, jako prezydent USA, zapytał ile potrzeba pieniędzy na możliwość misji powrotnej amerykańskich astronautów na Marsa, to eksperci od przestrzeni kosmicznej wyjaśnili poglądowo, że zagadnienie jest sto razy trudniejsze wobec technologii i techniki względem programu Apollo z powodu promieniowania kosmicznego - skala 3 : 300, symbolicznie wskazany czas w dobach przebywania ludzi pod wpływem tego fizycznego czynnika w przestrzeni kosmicznej. Marsjańska "skala Trumpa" - Donald Trump zaoferował NASA nieograniczony budżet, aby porzucić wszystko dla misji amerykańskich astronautów na Marsa: "Why it’s impossible to put an American on Mars during Trump’s presidency, according to space experts". Potrzeba by było ogromnych funduszy liczonych w miliardach dolarów na prace badawczo-rozwojowe dla celu osiągnięcia narodowej dumy misji "lecimy dalej - na Marsa". Zatem inna metoda i praca na ziemi w USA, praca zdalna, i wysłanie maszyn, najpierw na Księżyc i pro futuro na Marsa.

Lubię to! Skomentuj3 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura