Ułożenia
Sztuka to fizyka bez matematyki
3 obserwujących
119 notek
81k odsłon
  60   0

Odwrócony system EU ETS - idea w Warszawie, szkic regionalny z małą elektrownią nuklearną

Polityka, Polski Ład

Neutralność klimatyczna Warszawy

Przesłanka: Rząd wskazuje rynkowi wydatki kwalifikowane oraz wysokość opłaty za emisję CO2.

Cytat - "Już tej jesieni stolica wznowi współpracę w ramach platformy Partnerstwo dla Klimatu. Przedstawiciele Miasta wspólnie z ponad 50 zrzeszonymi firmami i organizacjami będą szukać rozwiązań dla najbardziej palących wyzwań Warszawy związanych ze zmianą klimatu i ochroną środowiska. Do inicjatywy mogą dołączyć też nowe podmioty." - https://um.warszawa.pl

*

Szkic regionalny pilotażu w Warszawie:

W tym ułożeniu opłatę za emisję CO2 pobierają firmy od mieszkańców Warszawy w ramach idei narodowej transformacji energetycznej (cele, wskaźniki - polityki, programy, projekty) i w oparciu o uzyskany kapitał dokonują inwestycji w formie ustawowego wydatku kwalifikowanego.

Zatem firmy pobierające opłatę za emisje CO2 i realizujące inwestycje kwalifikowane muszą tak wybrać oferty na rynku ulokowania wydatku kwalifikowanego, aby zapewnić pro futuro Warszawie moc i energię elektryczną oraz cieplną w obiektach. Ponadto dla środków transportu miejskiego oraz prywatnego.

Mając miarę, ile Warszawa emituje CO2 dla swoich potrzeb, korzystając z firm oraz samodzielnie, ze wszystkich urządzeń, poprzez elektroenergetykę, ciepłownictwo zbiorowe, ogrzewanie indywidualne, transport, metod spalania związanych z emisją CO2 oraz wysokość opłaty za emisję CO2, można by oszacować skalę potrzeb dokonania przez firmy pro futuro inwestycji kwalifikowanych, które dokonały poboru opłat za emisję CO2, w związku z realizacją zamówień, spełnienia potrzeb klientów, które wymagały emisji CO2.

Firmy pobierające opłatę za emisję CO2, które nie zrealizują wydatku kwalifikowanego w czasie n+3,  przekazują pobraną opłatę za emisję CO2 wraz z odsetkami na konto narodowej transformacji energetycznej ministerstwa finansów.

Zapewne zatem prezydent Warszawy promowałby "klaster negocjacji ofert wydatków oraz inwestycji kwalifikowanych" dla stolicy w ramach regionu mazowieckiego w celu osiągania neutralności klimatycznej.

*

Przykład:

1. Jeżeli firmą pobierającą opłatę za emisję CO2 byłby m.in. podmiot świadczący usługę transportu publicznego na terenie Warszawy w ramach ceny za bilet, który korzysta do napędzania pojazdów dla transportu publicznego z energii elektrycznej pochodzącej z elektrowni węglowej, to podmiot ten musiałby wykonać wydatek kwalifikowany. Ile by nie wydał pozyskanego kapitału, to tyle musiałby zwrócić do budżetu państwa. Zatem mógłby np. zaangażować wydatek kwalifikowany w małą elektrownię nuklearną, jeżeli byłaby pod Warszawą lub w województwie mazowieckim możliwa fizycznie i wybrana jej lokalizacja:

elektrownia węglowa - > sprzedawca energii elektrycznej korzystający z elektrowni węglowej dla podmiotu świadczącego usługę transportu publicznego w Warszawie - > przekazuje informację ile podmiot zużył energii elektrycznej oraz ile wymagało to wyemitowania CO2, czyli ile podmiot wymagał emisji CO2 wraz z zużyciem zamówionej energii elektrycznej -> podmiot świadczący usługę transportu publicznego w Warszawie zakłada firmowe konto wydatku kwalifikowanego, na którym gromadzi wpłaty z tytułu pobierania opłaty za emisję CO2 -> podmiot dokonuje wydatku kwalifikowanego na wybraną przez siebie inwestycję -> zaangażował środki finansowe m.in. w nabycie akcji lub w firmowe obligacje albo w innej formy kwalifikowanej, dotyczącej elektrowni nuklearnej na terenie województwa mazowieckiego

2. Firma prowadzi w Warszawie hotel/e. Korzysta (w biurze i w hotelach) z energii elektrycznej od sprzedawcy, który korzysta z elektrowni węglowej. Firma hotelowa otrzymuje od sprzedawcy ile podmiot wymagał emisji CO2 wraz z zużyciem zamówionej energii elektrycznej.

a]. Firma hotelowa w umowie ze sprzedawcą wybrała opcję, że opłaca opłatę za spowodowaną zamówieniem energii elektrycznej emisję CO2. Wpłata jest dokonana na konto inwestycji kwalifikowanych sprzedawcy energii elektrycznej. Firma hotelowa ma w cenie za swoje usługi ten koszt, ponieważ może, jednak nie musi zakładać firmowego konta wydatku kwalifikowanego.

b]. Firma hotelowa w umowie ze sprzedawcą wybrała inną opcję. Zakłada własne firmowe konto inwestycji kwalifikowanych i w cenie za swoje usługi pobiera opłatę za emisję CO2 oraz wybiera dla siebie na rynku ofertę dokonania inwestycji swojego wydatku kwalifikowanego.

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale