Szkic idei
Szkic idei
mannet mannet
180
BLOG

Co odkrył SNAFU?

mannet mannet Technologie Obserwuj notkę 15

Technologia, Nauka

Fizyka w historii

Start-up: "inżynieria hydroelektronowa":
Jak myśleć w idei materialnymi elektronami swobodnymi i cząsteczkami wody?
Rzecz: przedmiot materialny, elektron cząstka materii, H2O cząsteczka materii.
Jak obliczyć ile elektronów swobodnych można zgromadzić w zbiorniku z wodą?
Wirtualna konfrontacja idei hydroelektronowej w naturze ułożeń niemożliwych.

*

Start-up w historii

Carl Friedrich Gauss, ur. 30 kwietnia 1777 w Brunszwiku, zm. 23 lutego 1855 w Getyndze, znany jest w fizyce z "prawa Gaussa" - "Strumień natężenia pola elektrycznego, przenikający przez dowolną powierzchnię zamkniętą w jednorodnym środowisku o bezwzględnej przenikalności elektrycznej ε, jest równy stosunkowi całkowitego ładunku znajdującego się wewnątrz tej powierzchni do wartości tejże przenikalności... "Prawo Gaussa pozwoliło na opis pola elektrycznego w sposób równoważny prawu Coulomba, lecz często bardziej efektywny obliczeniowo. Stało się ono jednym z czterech równań Maxwella zasadniczych dla elektrodynamiki klasycznej i znalazło zastosowanie także do opisu grawitacji" (link). To w historii okres XVIII - XIX wieku.

Fragment zamkniętej powierzchni Gaussa ds ( ozn. ")I" ), obejmujący elektrony e- i wektor normalny n (link) do elementu powierzchni ds: e-)|→ n

image

Powierzchnia Gaussa nie posiada materialnej postaci. Jest wyrażona wzorem matematyczno - fizycznym. W idei fizyki jest rysunkiem w przestrzeni. I zawsze w tej idei zmieści się pomiędzy powierzchnią rzeczywistą naelektryzowanego ciała, a elektronami tego naelektryzowania. Potencjał elektryczny charakteryzuje pole elektryczne. Jest cechą przestrzeni, a nie ładunku.

"Dalej już nie da się wytłumaczyć bez matematyki -- nie, przepraszam, nie matematyki, to za duże słowo..." - SNAFU (link)

Istotne jest to, że powierzchnia Gaussa musi być powierzchnią zamkniętą. I ta zasada zamknięcia łączy się z ideą zamkniętej powierzchni zbiornika hydroelektronowego. Czy te zamknięcia są takie same?  Wydają się różne - powierzchnia Gausa ma zamknięcie zewnętrzne, a powierzchnia w zbiorniku ma zamknięcie wewnętrzne. Wstęga Möbiusa posiada "odwrócone" powierzchnie (link).

image

Wiemy, że powierzchni wewnętrznej pustego w środku otwartego zbiornika nie da się naelektryzować. Zatem czy Gauss uwzględnił tę niemożliwość? I w ułożeniu prawa Gaussa jest efekt wpływu elektronów na zewnątrz powierzchni Gaussa, czyli w idei zbiornika hydroelektonowego na ścianki zbiornika, a nie również na wodę?

Nowość! Innowacja

Czy może w historii ogłoszenia i stosowania prawa Gaussa dopiero pierwszy w świecie uczynił to SNAFU konkretnie w praktyce technicznej w idei ułożenia szkicu przepisu na względny efekt wzrostu pojemności elektrycznej - "Natomiast, jeśli ładunek uda się pozostawić na wewnętrznej powierzchni... wzrost pojemności może być rzędu MILIONA razy!" - w idei puszki od piwa (link). Tak jakby przeniknął do procedury generatorem elektrostatycznym van der Graafa?

W pierwszym przybliżeniu w idei inżynierii wstecznej:

idea SNAFU = prawo Gaussa + założenie jeżeli ładunek uda się pozostawić na wewnętrznej powierzchni

Ktokolwiek widział, słyszał, zna taki przypadek idei w internecie, w podręcznikach lub w bardziej zaawansowanych publikacjach?

Co jest tajemnicą fizyki "puszki SNAFU"?
- to nie jest pytanie do SNAFU, już ją zna
image

/ poniższy rysunek dodany 23.03.2024 r. /

image
*
Tak ideę względnego wzrostu pojemności elektrycznej SNAFU postrzega WieB (link), tak jakby był wstrząśnięty:

"no jeszcze a pro po "zwiększenia mln razy"
jak już się to zrobi, w tej puszce, to potem można by to zapakować do takiej samej puszki, i wtedy pojemność zwiększy się...
o milion albo milion razy... o kurde! ciekawe pytanie!
No bo jak milion razy, to można by próbować ładować te electrony przez tzw "lejek biegunowy".
Byłaby tania energia co najmniej dla Alaski.
Ruskim możemy odsprzedać licencję, bo inaczej ukradną jak wszystko inne.
Trudno - nawet jak to poprawią i zhackują, to i tak będziemy na plus!"

Czy w komentarzu WieB jest w idei przesłanka jakiegoś odkrycia dokonanego przez SNAFU?

*

Co nam odkrył SNAFU?

Internet:
Openstax, Fizyka dla szkół wyższych. Tom 2, 6.2 Wyjaśnienie prawa Gaussa


mannet
O mnie mannet

Blog: "Ułożenia" - sztuka to fizyka bez matematyki. * W przyrodzie są tylko dźwięki i więcej nie ma w naturze muzyki. Talent nie pochodzi z tej Ziemi. * Monter ułożeń niemożliwych [ komentarze ].

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie