Szkic idei
Szkic idei
mannet mannet
145
BLOG

Biden vs Trump w idei konkurecyjności wyborczej o "puszkę SNAFU"

mannet mannet Rozmaitości Obserwuj notkę 17

Rozmaitości, Humor

Zasięg polityki wymaga techniki

Jak myśleć w idei materialnymi elektronami swobodnymi i cząsteczkami wody?
Rzecz: przedmiot materialny, elektron cząstka materii, H2O cząsteczka materii.
Jak obliczyć ile elektronów swobodnych można zgromadzić w zbiorniku z wodą?
Wirtualna konfrontacja idei hydroelektronowej w naturze ułożeń niemożliwych.

Inspiracja: "Gromadzenie elektronów jest chyba jedyną realną metodą wprowadzenia zielonego ładu przy akceptowalnych kosztach. Pojemność puszki W PUSZCE SNAFU zapewni takie gromadzenie energii jak nic nigdy wcześniej w historii ludzkości. Może być tak, że zabraknie elektronów z instalacji solarnych, i trzeba będzie się podłączyć pod ten lejek północny i brać je z zorzy polarnej" - WieB (link)

W idei hydroelektronowej określenie "puszka SNAFU" to szkic ułożenia powstałego z przesłanek SNAFU pod notką "pt. "Fizyka rzeczy niemożliwych" - link, m.in. "Natomiast, jeśli ładunek uda się pozostawić na wewnętrznej powierzchni ... to pojemność takiego układu może wzrosnąć w stosunku do pojemności ... "naelektryzowanej od zewnątrz"  -- i to wzrosnąć niebagatelnie, nie tylko kilka, kilkanaście, czy kilkadziesiąt razy -- tylko ten wzrost pojemności może być rzędu MILIONA razy! Ja wcale nie żartuję!"

Szkic idei "puszki SNAFU":
image
*
Google wskazuje na hasła wyborcze w poprzednich latach:
Joe Bidena - "Our Best Days Still Lie Ahead" (Najlepsze dni wciąż przed nami)
Donald Trump - "Make America Great Again" (Uczyń Amerykę znów wielką)

Ufizycznienia zawarte w hasłach odnoszą się zasięgiem futurologii w czasie do przyszłości.
Innowacje w domenie USA to m.in. metoda transportu w przestrzeń kosmiczną (np. SpaceX).
*
Wiadomość z przyszłości (na "prima aprilis"):

W związku z inspiracją WieB "puszka SNAFU" stała się hitem w prezydenckiej kampanii wyborczej w USA. Demokraci postawili wyzwanie Republikanom. Joe Biden ogłosił, że agenda rządowa przekaże na start-up rozwoju konkurencyjności hydroelektronowej w USA po $1 mln dolarów dla każdego z dwóch zespołów - jeden Demokratów, a drugi Republikanów. Donald Trump przyjął wyzwanie. Środki finansowe zespoły mogą przeznaczyć na wskazane wydatki kwalifikowane dotyczące wykonania prezentacji i promocji realnych korzyści dla Stanów Zjednoczonych w idei "puszki SNAFU", np. na zlecenie wykonania badań oraz układów technicznych. Idea otwarta jest na kreatywność i innowacyjność zespołów. Każdy zespół może pozyskiwać na projekt dodatkowe fundusze, np. poprzez portale Crowdfunding w domenie Stanów Zjednoczonych. Media spekulują, że mimo różnic wyborczych, naukowcy i inżynierowie niezależnie, ale wspólnie dla Stanów Zjednoczonych rozpoznają czy jest potencjał korzyści dla nowego przemysłu w idei hydroelektronowej w USA?
*
W tym scenariuszu idea inicjatywy wyzwania w amerykańskiej domenie N.B.P. (nauka, biznes, polityka) nie jest łatwa albowiem rozwiązanie musiałoby spełniać napęd hasła wyborczego. Co niejako sugeruje start-up idei wyprowadzenia ze "zbiornika hydroelektronowego" ekonomicznych korzyści z układu fizyczno-technicznego dla Stanów Zjednoczonych na Ziemi, a być może również poza Ziemią.
*
W idei hydroelektronowej, w związku z elektryzowaniem zamkniętej powierzchni wewnętrznej, zbiornik wybucha w wyniku cyklicznego wytwarzania wodoru i tlenu poprzez reakcje wprowadzonych elektronów z jonami pochodzącymi do cząsteczek wody, powstałymi jako naturalny efekt - w fazie ciekłej woda ulega samoistnej jonizacji zwanej autodysocjacją zgodnie z reakcją (Woda - link):

H2O + H2O ⇌ H3O+ + OH

W wyniku reakcji hydroelektronowych powstają cząsteczki pary wodnej:

2H2 + O2  ⇌ 2H2O

W idei reaktora hydroelektronowego rośnie w zbiorniku energia kinetyczna "materii hydroelektronowej" (cząsteczki wody, różne jony powstały z cząsteczek wody, wprowadzone do zbiornika elektrony).

H+ + e- → H; H + H = H2; natomiast jony OH- nie są trwałe.

4H2O + 4H2O ⇌ (4H3O+ + 4OH) + 4e- → (4H2O + 2H2 + 4OH− → 6H2O + 2H2 + O2 + 4e-) → 8H2O + 4e-

Dodane 4 elektrony swobodne odbierają 4 protony (H+) z jonów H3O+. Dwa jony OH- tworzą jedną cząsteczkę wody i jeden atom tlenu. Zatem 4 jony OH- tworzą 2 cząsteczki wody i 2 atomy tlenu, z których powstaje cząsteczka tlenu. W reakcji 2-ch cząsteczek wodoru z cząsteczką tlenu powstają dwie cząsteczki wody (pary wodnej!).  Z 8 cząsteczek wody w stanie ciekłym w wyniku przemian energetycznych powstają 2-ie cząsteczki H2O w stanie gazowym (para wodna). Uwalniane są 4 elektrony swobodne oraz energia (w postaci energii kinetycznej oraz energii elektromagnetycznej).

W idei ścieżki energetycznej - energia jonizacji autodysocjacji przekształcona na energię kinetyczną i elektromagnetyczną:

Ej (H3O+, OH-) + V (e-)potencjał → Ek (2H2O) + E (hv) + V (e-)potencjał = const.

W idei reaktor hydroelektronowy nie spełnia ufizycznień perpetuum mobile (link):
- pierwszego rodzaju, m.in. dlatego, że pobierania energię z zewnątrz (wprowadzenie elektronów do zbiornika to dodanie do układu ich energii kinetycznej oraz elektrycznej energii potencjalnej);
- drugiego rodzaj, m.in. dlatego, że zbiornik oddaje energię do otoczenia (bez oddawania eksploduje).
*
Idea wprowadzonego do zbiornika elektronu swobodnego (ozn. niebieska gwiazdka) i ruchy Browna (link).

image

*
Google: Armata Newtona:

Zanim powstały satelity była idea znanego doświadczenia myślowego Newtona. Wyimaginowane działo znajduje się na wysokiej górze i wystrzeliwuje kulę armatnią ponad atmosferą. W zależności od prędkości kula może spaść, okrążyć Ziemię lub odlecieć.

image

Armata Izaaka Newtona (link)

Zatem na podstawie wybranych uwarunkowań możliwe jest ułożenie fizyki techniki przyszłości, nieosiągalnej w czasie uznanej wiedzy i wybranych uwarunkowań.
*
XIII wiek: "Mogą być zbudowane maszyny latające, takie że człowiek siedzący wewnątrz maszyny będzie nią kierował za pomocą pomysłowego mechanizmu i leciał przez powietrze jak ptak" - Roger Bacon, link.
*
W kontekście "puszki SNAFU" inspiracja WieB jest bardziej jak u Rogera Bacona czy Izaaka Newtona?


mannet
O mnie mannet

Blog: "Ułożenia" - sztuka to fizyka bez matematyki. * W przyrodzie są tylko dźwięki i więcej nie ma w naturze muzyki. Talent nie pochodzi z tej Ziemi. * Monter ułożeń niemożliwych [ komentarze ].

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości