Szkic idei
Szkic idei
mannet mannet
114
BLOG

Elektrony swobodne w wodzie nienależące do cząsteczek wody

mannet mannet Technologie Obserwuj notkę 13

Technologie, Nauka

Elektrony swobodne vs cząsteczki wody

Start-up: "inżynieria hydroelektronowa":
Jak myśleć w idei materialnymi elektronami swobodnymi i cząsteczkami wody?
Rzecz: przedmiot materialny, elektron cząstka materii, H2O cząsteczka materii.
Jak obliczyć ile elektronów swobodnych można zgromadzić w zbiorniku z wodą?
Wirtualna konfrontacja idei hydroelektronowej w naturze ułożeń niemożliwych.

*

Salon24.pl to 85 tys. zarejestrowanych użytkowników (link). Jak dotąd nie udało się spotkać idei hydroelektronowej tych internautów, którzy by znali odpowiedzi lub podpowiedzi na powyższe pytania.

W tym ułożeniu zewnętrzny elektron swobodny wprowadzany do wody oznacza taki elektron, który nie jest związany z żadnym atomem ani inną cząstką.

W tej idei elektrony swobodne (link) w wodzie nienależące do cząsteczek to zagadnienie mechanicznej i elektrycznej ich ingerencji w naturę cząsteczek wody. Wynikającej z pędu wprowadzonego do wody elektronu i jego pola elektrycznego jako ujemnego nośnika ładunku elektrycznego.

Elektron może być emitowany, np. promienie katodowe, promieniowanie beta minus, efekt fotoelektryczny.

Wnikanie elektronów do wody związane jest z ich energią kinetyczną, np. zasięg promieniowania cząstek β o energii 1 MeV w wodzie wynosi ~0,4 cm, 2 MeV ~0,9 cm, 5 MeV ~2,5 cm, 10 MeV ~5,2 cm.

Elektrony wprowadzone do wody na swojej drodze napotykają cząsteczki wody i zderzają się z nimi. W wyniku zderzeń przekazują cząsteczkom wody część lub całość swojej energii, z którym się zderzają. W trakcie zderzeń wprowadzone elektrony mogą zmienić kierunek ruchu (rozproszenie), a wielokrotnie zderzając się z cząsteczkami wody tracą w trakcie kolejnych zderzeń część swojej energii. Utrata energii kinetycznej przez elektron powoduje jego zatrzymanie się. W trakcie rozpraszania elektronów może powstać tzw. elektromagnetyczne promieniowanie hamowania. Wprowadzone elektrony swobodne mogą wybijać elektrony z cząsteczek wody (jonizacja ośrodka).

Przykładem efektu ruchu elektronu w wodzie (wprowadzonego do wody) jest promieniowanie Czerenkowa.

*

Zatem przyjmując w idei hydroelektronowej, że elektron nie ma rozmiarów, to aby wprowadzić z zewnątrz elektrony swobodne do wody, niezbędna jest pomiędzy cząsteczkami wody wolna przestrzeń. Wówczas zamknięte w zbiorniku z wodą, wprowadzone do niej elektrony, będą się od siebie odpychać aż dotrą do ścianki wewnętrznej zbiornika. Dalej ich ruch nie będzie możliwy z powodu odpychania przez sąsiednie elektrony, które dotarły do powierzchni wewnętrznej ścianki zbiornika. Inspiracja: "Zgromadzony na naelektryzowanym obiekcie ładunek osiądzie zawsze w pobliżu powierzchni. Warstwa tak zgromadzonego ładunku ma zazwyczaj grubość rzędu 10-10 m." (link: "Przewodniki, izolatory i polaryzacja - Elektryzowanie obiektów").

*

Szkic idei:

Elektrony wprowadzone do wody (ozn. niebieską gwiazdką) oddziałują elektrycznie z cząsteczkami wody oraz pomiędzy sobą (odpychają się od siebie).

Rys. 1.


image

elektrony swobodne vs cząsteczki wody (link)

12.02.2024 r.

Rys. 2

image

W tym ułożeniu naelektryzowana jest wewnętrzna powierzchnia zbiornika.

Widzimy zatem w idei konfrontację w domenie elektryczności materii:

[ścianki zbiornika ~ stężenie elektronów swobodnych ~ cząsteczki wody]

Ścinaki zbiornika oraz cząsteczki wody posiadają strukturę elektryczną.
Swobodne elektrony jej nie posiadają. Stąd ile ich może być w zbiorniku?

mannet
O mnie mannet

Blog: "Ułożenia" - sztuka to fizyka bez matematyki. * W przyrodzie są tylko dźwięki i więcej nie ma w naturze muzyki. Talent nie pochodzi z tej Ziemi. * Monter ułożeń niemożliwych [ komentarze ].

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie