14 obserwujących
138 notek
132k odsłony
  640   0

Prosta weryfikacja wypowiedzi lekarza, Marszałka Senatu i oskarżajacych….

Wynik poniższej wymienionych czynności może w prosty sposób obalić lub uwiarygodnić informacje medialne, w tym także spersonalizowane oskarżenia wobec Marszałka Senatu.

      Weryfikacja wstępna podstawowych danych medialnych i procesowych (zawiadomienia o przestępstwie) dot. ewentualnej korupcji, bezprawnego wykorzystania urządzeń mienia publicznego (szpitali publicznych) w celach prywatnych.....

Dane z listy pacjentów prywatnych tego lekarza oraz listy pacjentów wskazanego szpitala publicznego w danych okresach.

Analiza w/w list pod kątem:

- wyodrębnić pacjentów, których dane są tożsame na obu w/w listach….

- czy pacjent w szpitalu (publiczny) był pacjentem prywatnym lekarza i od kiedy…

- czy pacjent prywatny był operowany, przeprowadzono zabieg w szpitalu publicznym, jak tak kiedy, dane itd….

- czy w/w lekarz był lub jest pracownikiem szpitala publicznego, w którym odbyła się operacja, zabieg jego pacjenta prywatnego, stanowisko, czasokresy, dane innych lekarzy przeprowadzających operacje, zabiegi, w tym także czy współpracowali z lekarzem w prowadzeniu jego praktyki prywatnej itd.

- czy była lista oczekujących na operacje, zabieg, a jak tak, to czy w/w pacjent był wpisany na operacje, zabieg poza kolejnością i na czyje polecenie i jakiej podstawie… (dane wpisujących, polecających, dane przeprowadzających operacje, zabieg, karty pacjentów itd…)

- czy lekarza wiązała ze szpitalem jakakolwiek umowa dot. m.in. wynajmu sali, gabinetu, urządzeń itd. do celów prywatnych, jak tak zażądać wydania przedmiotowej umowy….

- czy prowadzenie praktyki prywatnej przez tego lekarza było zgłoszone zgodnie z prawem, wyciągi z rejestrów dołączyć do materiałów, itd……..

- dodatkowo, w sytuacji powzięcia wiarygodnych informacji wskazujących na żądania korzyści majątkowych od pacjentów w szpitalu publicznym za przeprowadzenie operacji, zabiegu ustalić, czy dany pacjent był także pacjentem prywatnym, okoliczności w/w zdarzeń i osób w nim uczestniczących, dokumentacja medyczna, źródła dowodowe osobowe i rzeczowe….

        Po analizie materiałów z w/w czynności należy przeprowadzić……

        Ps. Trzeba wiedzieć także, że w przypadku zebrania materiału dowodowego uzasadniającego podejrzenie, że czyn-y popełniła określona osoba… o ewentualnym wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu senatorowi, w tym oczywiście Marszałkowi Senatu – to właśnie Senat, a nie Sejm podejmuje stosowna uchwałę w w/w zakresie……

        Dodam, że zawiadomienia na osoby, które oskarżają ewentualnego sprawcę nie jest czymś nowym. Często m.in. sprawcy poważnych przestępstw składają zawiadomienia na świadków itd. w celach czysto taktycznych, w tym podważenia wiarygodności świadka, przeciągania czynności, zapoznania się z materiałem, ponieważ w tych postępowaniach mają zazwyczaj status pokrzywdzonych itd……


Lubię to! Skomentuj19 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka