Blog
marek czeszkiewicz
marek czeszkiewicz
0 obserwujących 97 notek 110752 odsłony
marek czeszkiewicz, 5 marca 2018 r.

Degradacja w wojsku, a potrzeba degradacji w służbach, prokuraturze, sądach…

3566 4 1 A A A
Marek Czeszkiewicz
Marek Czeszkiewicz

           Za zasadny należy uznać rządowy projekt ustawy o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu oraz o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz należy podzielić jego uzasadnienie, w tym argument: „swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu”. (druk nr 2319)

                Należy także przypomnieć, że w grudniu 2016 roku do Sejmu RP został złożony rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin przewidujący odpowiednie obniżenia uposażeń emerytalnych podobnie jak w  tzw. dezubekizacyjnej (druk nr 1105)

           W celu zachowania jednolitości rozwiązań należy rozważyć, przy zachowaniu podobnej argumentacji: „swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu”, nad projektem podobnej ustawy dotyczącej degradacji stopni milicyjnych i innych służb…., co będzie dopełnieniem ustawy tzw. dezubekizacyjnej.

           Należy rozważyć, czy pewien wyjątek w w/w zakresie, ale tylko w pewnym zakresie należałoby zastosować wobec tych co ujawnią wszystkie okoliczności prowadzenia czynności wobec osób z podziemie niepodległościowego, represjonowanych, miejsca pochówku, dane osób w tym uczestniczących, miejsca ukrycia wszelkiej dokumentacji z tego okresu itd.., pod warunkiem jak w przypadku np. instytucji świadka koronnego, że nie byli czynnymi uczestnikami tych zbrodni.

            Analogicznie do rozważenia i rozwiązana jest także kwestia prokuratorów i sędziów przede wszystkim w stanie spoczynku otrzymujących bardzo wysokie uposażenia emerytalne, a którzy oskarżali, skazywali, w tym na kary śmierci, w okresie 1944-1990 żołnierzy niezłomnych i inne osoby podziemia niepodległościowego oraz opozycji z lat późniejszych. Trzeba mieć na uwadze, że większość z nich np. po „służbie” w wojskowych sądach i prokuraturach przeszła do „cywilnych” organów tych instytucji, a potem z nich przechodzili w stan spoczynku.

          Wobec w/w osób można rozważyć przygotowanie rozwiązań prawnych z dokładnym określeniem przesłanek w zakresie pozbawienia ich z mocy prawa stanu spoczynku, w tym przyznanie emerytury na zasadach powszechnych obowiązujących w zakresie ubezpieczeń społecznych - „swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu”.

            Puentując, jeżeli mamy być konsekwentni co do uznania, że w/w osoby swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu, to każdy segment, w którym działały takie osoby, to jest wojsko, milicja i inne służby, prokuratura i sądy powinno być potraktowane jednakowo i całościowo, w tym degradacjami oraz zmniejszeniem uposażeń na warunkach powszechnych obowiązujących, a w zakresie sędziów i prokuratorów utratą stanu spoczynku i wypłacaniem uposażenia na warunkach obowiązujących w tym zakresie większość obywateli. Pozostaje jeszcze kwestia wysokich dygnitarzy PZPR, w tym ich wysokich uposażeń…………

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Prawnik, w tym adwokat, poprzednio m.in. prokurator. Jestem absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (poprzednio Filia Uniwersytetu Warszawskiego), który ukończyłem z wyróżnieniem, w tym z „Diploma Honorificum”. Ukończyłem także z wyróżnieniami: Podyplomowe Studia Prawa Dowodowego Wydział Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Podyplomowe Studia Problematyki Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Szkołę Administracji Publicznej, aplikację prokuratorską etatową, egzamin prokuratorski z wynikiem bardzo dobrym, asesurę itd. Posiadam status osoby pokrzywdzonej IPN nr BUBi-III-4432-91(WP-119-7-03). Służyłem Rzeczypospolitej Polskiej jako prawnik oraz funkcjonariusz : do 2010 roku na stanowisku Dyrektora Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie, a wcześniej w Prokuraturze i innych służbach państwowych. Posiadam poświadczenie bezpieczeństwa m.in. do najwyższych klauzul. Byłem wielokrotne nagradzany za wyniki i osiągnięcia. Pisałem prace m.in. z uwarunkowania przestępczości zorganizowanej Polsce, zakazy dowodowe w polskim procesie karnym, instytucji świadka anonimowego - zagadnienia wybrane, rodzaje i metody stosowania kontroli operacyjnych, metody przesłuchań, działania operacyjne, metody taktyki, metody strategii, i inne. Uczestniczyłem w programach, szkoleniach, konferencjach resortowych, akademickich m.in. z zakresu korupcji, taktyki i techniki czynności śledczych oraz operacyjnych, strategii i inne, w tym prowadzonych przez międzynarodowych ekspertów Prowadziłem różne specjalistyczne szkolenia funkcjonariuszy różnych służb i urzędów. Od 2010 roku pracowałem w Kancelariach Adwokackich, Radców Prawnych. Obecnie jestem adwokatem i prowadzę indywidualną kancelarie adwokacką. Pomagałem w miejscach powodzi pośrednio i bezpośrednio m.in. Tarnobrzeg 25.05.2010-03.06.2010, Wrocław 12.07.1997-29-07-1997. Pomagałem i pomagam innym, w tym czynny m.in. organizacjom harcerskim, wolontariat m.in. w Caritas, Hospicjum i Fundacjach pomagającym chorym, w tym dzieciom z chorobami nowotworowymi, bezrobotnym i bezdomnym. Moje zainteresowania obecnie, to, m.in. psychologia człowieka, prawo, polityka, sport, konie, teatr, książka i inne. Moje credo życiowe, to, m.in.: „Veritate sequi et tuerii iustitia” - iść za prawdą, nie zapomnieć o sprawiedliwości.

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • @Zd No  może z ewentualną krytyką i posądzaniem o insynuacje poczekamy na reakcje platformy...
  • @pemep  może tak "z polotem" krytykujący poczeka na reakcje platformy w tej sprawie......
  • Ciekawe, czy wśród „prokuratorów informatorów” i w zespole prowadzącym w/w sprawę są...

Tematy w dziale Polityka