14 obserwujących
138 notek
132k odsłony
  3830   0

Degradacja w wojsku, a potrzeba degradacji w służbach, prokuraturze, sądach…

Marek Czeszkiewicz
Marek Czeszkiewicz

           Za zasadny należy uznać rządowy projekt ustawy o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu oraz o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz należy podzielić jego uzasadnienie, w tym argument: „swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu”. (druk nr 2319)

                Należy także przypomnieć, że w grudniu 2016 roku do Sejmu RP został złożony rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin przewidujący odpowiednie obniżenia uposażeń emerytalnych podobnie jak w  tzw. dezubekizacyjnej (druk nr 1105)

           W celu zachowania jednolitości rozwiązań należy rozważyć, przy zachowaniu podobnej argumentacji: „swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu”, nad projektem podobnej ustawy dotyczącej degradacji stopni milicyjnych i innych służb…., co będzie dopełnieniem ustawy tzw. dezubekizacyjnej.

           Należy rozważyć, czy pewien wyjątek w w/w zakresie, ale tylko w pewnym zakresie należałoby zastosować wobec tych co ujawnią wszystkie okoliczności prowadzenia czynności wobec osób z podziemie niepodległościowego, represjonowanych, miejsca pochówku, dane osób w tym uczestniczących, miejsca ukrycia wszelkiej dokumentacji z tego okresu itd.., pod warunkiem jak w przypadku np. instytucji świadka koronnego, że nie byli czynnymi uczestnikami tych zbrodni.

            Analogicznie do rozważenia i rozwiązana jest także kwestia prokuratorów i sędziów przede wszystkim w stanie spoczynku otrzymujących bardzo wysokie uposażenia emerytalne, a którzy oskarżali, skazywali, w tym na kary śmierci, w okresie 1944-1990 żołnierzy niezłomnych i inne osoby podziemia niepodległościowego oraz opozycji z lat późniejszych. Trzeba mieć na uwadze, że większość z nich np. po „służbie” w wojskowych sądach i prokuraturach przeszła do „cywilnych” organów tych instytucji, a potem z nich przechodzili w stan spoczynku.

          Wobec w/w osób można rozważyć przygotowanie rozwiązań prawnych z dokładnym określeniem przesłanek w zakresie pozbawienia ich z mocy prawa stanu spoczynku, w tym przyznanie emerytury na zasadach powszechnych obowiązujących w zakresie ubezpieczeń społecznych - „swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu”.

            Puentując, jeżeli mamy być konsekwentni co do uznania, że w/w osoby swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu, to każdy segment, w którym działały takie osoby, to jest wojsko, milicja i inne służby, prokuratura i sądy powinno być potraktowane jednakowo i całościowo, w tym degradacjami oraz zmniejszeniem uposażeń na warunkach powszechnych obowiązujących, a w zakresie sędziów i prokuratorów utratą stanu spoczynku i wypłacaniem uposażenia na warunkach obowiązujących w tym zakresie większość obywateli. Pozostaje jeszcze kwestia wysokich dygnitarzy PZPR, w tym ich wysokich uposażeń…………

Lubię to! Skomentuj4 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka