Rozważania biblijne
WOLNOŚĆ I PRAWDA
7 obserwujących
95 notek
36k odsłon
908 odsłon

CIELEC

Wykop Skomentuj

Wielokrotnie wspominałem , że z moich biblijnych studiów wynika, iż to POLACY stali się narodem wybranym przez naszego Ojca, aby wreszcie ogłosić światu biblijną prawdę. Jak informowałem wcześniej, metodą prób i błędów udało mi się stworzyć zasady biblijnej gramatyki, a języka biblijnego uczyłem się tylko i wyłącznie na kanwie udostępnionych w internecie tekstów ST, zwracając się wcześniej do naszego Ojca, żeby wszystkiego mnie nauczył. Po kilku miesiącach miałem już pewność, że gramatyka biblijna jest TOŻSAMA z polską, tyle że nasza gramatyka została na przestrzeni wieków sponiewierana  przez nie wiadomo kogo, tworząc dzisiaj zbiór BREDNI, które przydają się jedynie nieuczciwym prawnikom do interpretacji pozbawionego logiki ziemskiego prawa,  a także gramatyka ta stała się zadrą molestującą literatów, gdyż aby sklecić JEDNOZNACZNIE brzmiące zdanie, potrzeba nie lada wysiłku.


Przykład  -  współczesne polskie liczebniki porządkowe;


Jeden –  rodzaj  męski
Dwa    –  rodzaj  ?
Trzy     -  rodzaj  żeński

Logika podpowiada, że należałoby używać liczebników tego samego rodzaju, jeśli już cokolwiek  się zlicza ;

jeden                       jedna                 jedno

dwóch                     dwie                  dwoje

trzech                      trzy                    troje

A teraz weźmy na warsztat na przykład czasownik LICZY;

Liczy - że zarobi

Liczy - ilość urzędów

Liczy - na przychylność władzy

Jak widzimy jasno, jedno słowo  może występować  w wielu kontekstach, co w gramatyce biblijnej jest nie do przyjęcia i podobne buble w niej nie występują. Ponieważ każde biblijne słowo stanowi KONKRET,  nawet dzisiaj  ze sfałszowanych biblijnych tekstów można jeszcze wyłuskać nieco prawdy.  Wszystkie te gramatyczne buble wplecione  w język polski , są dokładnym odzwierciedleniem tego, co uczyniono z obecnymi tekstami Biblii. Na dzień dzisiejszy egzegeci chóralnie twierdzą , że każde biblijne słowo może mieć wiele znaczeń, na podobieństwo polskiego słowa LICZY, a BIBLIA się z tym twierdzeniem absolutnie nie zgadza,  albowiem  napisana jest niezwykle precyzyjnie, a każde słowo oznacza w niej zawsze to samo,  i nic więcej,  co udowodniłem na blogach, bowiem przyjmując tę zasadę, odkryłem w Biblii bardzo wiele PRAWD, które potwierdzone zostały współczesną nauką i technologią, a które to były przed nami zakryte wiekami.Zatem sama Książka pokazała, że  absolutnie się nie pomyliłem, stosując wspomnianą zasadę.


Jednakowoż Biblia stanowi tak fenomenalny zapis, że każdy z nas może jakby dostosować ją do własnych pragnień, zainteresowań i wyobrażeń. Ja na przykład studiuję ją w kontekście budowy światów, a co za tym idzie szeroko rozumianej NAUKI i historii, zgodnie z PRAWDĄ, że  nasz Ojciec jest HIPERNAUKOWCEM.  Od wczoraj pojawiła się we mnie konkretna wiedza,  która rodziła się już od dawna, mianowicie, że  jeśli ktoś chciałby studiować Biblię w dowolnym kontekście, który jest najbliższy jego sercu, dajmy na to MEDYCYNA, to zmieniając  znaczenie słów w gramatyce którą  stworzyłem , Biblia stanie się dla takiej osoby KSIĘGĘ MEDYCZNĄ, lub każdą inną jaką tylko zapragnie. Z czego wynikają takie zależności?


Otóż  Biblia nie jest napisana tekstem słownym, lecz gramatyką części mowy, zatem zanim odczytamy treść danego wersetu, najpierw winniśmy taki werset zapisać w sposób następujący - Przykład;


Rdz1,1
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ


1 słowo – rzeczownik rodzaju nijakiego w liczbie mnogiej
2 słowo – czasownik , liczba mnoga, osoba trzecia żeńska,czas przeszły
3 słowo – mianownik rzeczownika męskiego w liczbie mnogiej
4 słowo – mianownik rzeczownika męskiego w liczbie mnogiej
5 słowo – dopełniacz rzeczownika męskiego w liczbie mnogiej
Itd.


Dopiero po takiej gramatycznej rozwałce biblijnego wersetu, można przystąpić do jakiegokolwiek TŁUMACZENIA zawartych w nim słów, stosując wyżej zapisane gramatyczne aspekty. Powyższa teza  WYKLUCZA  zatem możliwość aby prawdziwą  Biblię napisali jacykolwiek LUDZIE, co wielokrotnie udowadniałem na swoich blogach, bowiem żeby sklecić taką KSIĘGĘ, trzeba dysponować całą wiedzą WSZECHŚWIATA , i jakimś HIPERKOMPUTEREM z niewyobrażalnymi programami, który byłby w stanie to wszystko bezbłędnie ogarnąć. Prócz tego wyczaiłem, że zapis  biblijnego oryginału PASUJE do wszystkich gramatyk świata, zatem tworząc odpowiednie zasady gramatyczne dla poszczególnych języków, w każdym przypadku podczas przekładu  musi wyłonić się to samo słowo.

Jak zatem widzimy, ta KSIĄŻKA jest dziełem, którego za jednego ziemskiego żywota nie sposób rozeznać , pomimo iż dysponujemy obecnie jakąś tam technologią. Kwestia ta potwierdza aż nadto, że nasz Ojciec jest GENIUSZEM, któremu nikt nie dorówna, choćby  wił się  jak węgorz przez tryliardy lat, a przecież KSIĄŻKA ta,  jak pokazuje SŁOWO,  od dawna  stanowi dla Niego ARCHAIZM, mimo iż my w XXI wieku wiemy o niej tyle, co kot napłakał. A teraz małe potwierdzenie stawianych wyżej tez;

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale