Biblijnie
Wolność prawdy więzieniem kłamstwa
2 obserwujących
54 notki
22k odsłony
257 odsłon

Kamera

Wykop Skomentuj9

Wczoraj byłem uczestnikiem familijnej uroczystości. Na prośbę organizatorów zabrałem ze sobą kamerę, by przy jej pomocy dokonać zapisu tejże historii. Cyknąłem kilka fotek, nagrałem parę filmów. Kiedy po powrocie do domu przeglądaliśmy wraz z żoną ów zapis, pojawił się pomysł, aby  uczynić  z nich  JEDEN  film, który scali zgromadzony materiał w JEDNĄ całość. Obudziłem się dzisiaj z zapisanym w swej świadomości pomysłem odnośnie zarejestrowanych wczoraj obrazów, choć absolutnie przed zaśnięciem o tym nie rozmyślałem. Popijając poranną kawę  uzmysłowiłem sobie, że moja żona uczyniłaby z tych samych zapisów zupełnie inny film , ba, każdy uczestnik wczorajszego spotkania  stworzyłby z nich swój własny obraz, różny od pozostałych, a przecież wszyscyśmy byli świadkami tych samych wydarzeń. Pomyślałem nawet, że dobrze byłoby dysponować takimi filmami  wszystkich uczestników wczorajszej historii, by dopiero na ich kanwie  uczynić FILM, w którym zawarto by postulaty wszystkich uczestników tego wydarzenia;


1Kor2,9
9 ...  ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.- BT


Przypis  BT  - 1 Kor 2, 9 - Źródła tego cytatu dotychczas są nieznane. Być może chodzi tu o pewną kombinację Iz 64,3 z Jr 3,16 lub o jakiś tekst apokryficzny


Z powyższych egzegetycznych dociekań edytorów BT  wynika, że  NIE WIADOMO KTO  jest autorem powyższego wersetu z Listu  Pawła, lecz jak nietrudno zauważyć, Paweł mówi tu o bogu JHWH, co z tekstu jasno wynika. Może dlatego ów bóg inwigilując świat cały zbiera o nas wszystkich rozmaite  informacje,  by wyłowić spośród ziemian swych miłośników , zapoznając się przy okazji z ich upodobaniami , gdyż jedynie im jakieś cuda obiecuje, przez proroków je zapowiadając , w przeciwieństwie do naszego OJCA, który oczekuje nas wszystkich bez żadnych wyjątków, a o poza niebiosowym świecie w którym On istnieje , nie wiemy jak dotąd NIC a NIC.   Zbieranie informacji o swym ludzie sporo boga JHWH kosztuje, stąd też i o takiej oto sromocie zdarza się w tymże niebie zasłyszeć;


image


Świat, w którym  znajdzie się  jakikolwiek bóg, z góry skazany jest na upadek , zatem przyjmowanie zaproszeń od  rozmaitych bogów w moim przypadku w rachubę nie wchodzi, bowiem celem jest nasz Ojciec, który bogiem nie jest, a HIPERNAUKOWCEM STWÓRCĄ. To do Niego zmierzam, dziękując za zaproszenia i zbawienia  wszystkim bogom razem wziętym i każdemu z osobna, albowiem  obecnie przebywam w świecie stworzonym przez takich właśnie bogów, w którym nieprawość i sromota zakrywa wszystko co ważne, stąd też i nie mam najmniejszych wątpliwości, że każdy kolejny świat oferowany przez dowolnego boga będzie stanowił  hierarchiczną PIRAMIDĘ , gdyż tam gdzie istnieje jakikolwiek  bóg ,  PIRAMIDA  już z definicji zaistnieć MUSI. Fanem piramid absolutnie nie jestem, dlatego odrzucam je wszystkie razem i każdą z osobna, bowiem konstrukty te uniemożliwiają JEDNOŚĆ i MIŁOŚĆ.


Zdaję sobie sprawę, że jeszcze nie wszyscy dorośliśmy by móc zacząć  ŻYĆ  bez boga, który to od wieków dba aby nas sądzić, karać, straszyć,  bożym biczem chłostać i poniewierać, lecz wielu ziemian już co nieco Ojca naszego poznało( niektórzy nieświadomie),  stąd też i najróżniejszym bogom za opiekę podziękowało. Powiesz, że przecież bóg jest jeden... ;


Wj15,11
11 Któż jest pośród bogów równy Tobie, Jahwe, w blasku świętości, któż Ci jest podobny, straszliwy w czynach, cuda działający!- BT

Mojżesz mówi, że bóg Jahwe jest większym bogiem od pozostałych ,  wyjaśniając zarazem dlaczego. Otóż JHWH jest  bogiem straszliwym w czynach, stąd też i ze strachu należałoby by przed nim przyklęknąć.  Autorem wszelkich ziemskich cudów  także jest bóg JHWH  - jak naucza Mojżesz, a wiele z tychże cudów na swych blogach wyjaśniłem NAUKOWO, bowiem stanowią one technologiczne majstersztyki, a nie jakieś nadprzyrodzone , niewytłumaczalne zjawiska.

Pwt5,7
 7 Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie .- BT

 A dlaczegóż by nie, wszechmogący boże Jahwe?

Pwt5,8

8... Bo Ja jestem Jahwe, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu ... - BT   

To może warto by się zwrócić do naszego Ojca, aby cię od ZAZDROŚCI i ZEMSTY  UWOLNIŁ - wszechmogący boże Jahwe?

Joz22,22
22 «Jahwe, Bóg bogów; Jahwe, Bóg bogów, wie to dobrze, i Izrael powinien również wiedzieć: jeśli to był bunt lub jeśli to była niewierność względem Pana, niech nas nie wybawi jeszcze tego dnia!- BT

Jak widać jasno, bóg Jahwe jest bogiem wszystkich bogów, a nie tam jakimś zwykłym bogiem szarakiem. Kościół boga JHWH naucza, że jest on bogiem w TRZECH osobach na tronie zasiadającym;


Trójca Święta    – chrześcijański dogmat

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3jca_%C5%9Awi%C4%99ta


Dzisiaj kościół boga Jahwe świętuje Objawienie Pańskie vel święto TRZECH KRÓLI;


Objawienie Pańskie, Epifania   chrześcijańska uroczystość mająca uczcić objawienie się Boga człowiekowi (teofania), obecność Boga w historii człowieka, a także uzdolnienie człowieka do rozumowego poznania Boga. Symbolami święta jest historia opisana w Ewangelii Mateusza[1] . Objawienie Pańskie nazywane jest potocznie świętem Trzech Króli.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Objawienie_Pa%C5%84skie


Zaglądamy zatem do Biblii, by o TRZECH królach przeczytać;


Mt2,1
1 Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda , oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy. - BT


Ilu było MĘDRCÓW, których nazywa się dziś Trzema Królami? Ano Mateusz ich LICZBY nie obwieścił, a jako jedyny z  CZTERECH uznanych przez kościół ewangelistów, o tej historii wspomniał. Zastępowanie słowa MĘDRCY słowem  KRÓLE  czemu ma służyć?  Czyż  nie sugestii, że oto KRÓLOWIE  na tymże padole są MĘDRCAMI , a cała reszta to panie święty  trzoda, mędrców  pasterzy  vel królów potrzebująca? Otóż nie każdy Król jest MĘDRCEM mocium panie, o czym nie omieszkał wspomnieć Christian Andersen w jednej ze swych baśni;

Rzekomi tkacze pozorują pracę nie tkając w rzeczywistości nic, a wysłani do nich dworscy urzędnicy, nie chcąc dać się ośmieszyć i stracić stanowisk, udają, iż widzą cudowny materiał oraz przystają na opowieści oszustów. To samo zrobią wszyscy dworzanie. W rezultacie monarcha mając być ubrany w niezwykłe szaty, których rzekomego nałożenia dopilnowują sami ci oszuści, pokazuje się swoim poddanym bez strojów. Mieszkańcy stolicy jednak również nie widząc nic, wolą się do tego nie przyznawać, aż nagle o tym fakcie głośno mówi niewinne dziecko, dwór jednak nie zwraca na to uwagi.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowe_szaty_kr%C3%B3la


Znasz li te zależności człowieku dwudziestego pierwszego wieku? Dziś  durnotę opisaną w bajce  Andersena nazywasz polityczną poprawnością. Czy się mylę? W biskupim tle Wikipedia pokazuje co się stało tego przyczyną.


marekpolandia3  

 Wykop Skomentuj9
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale