Biblijnie
Wolność prawdy więzieniem kłamstwa
2 obserwujących
86 notek
32k odsłony
540 odsłon

Apostoł Kefas

Wykop Skomentuj

 

Jak wiemy z przekładów NT, Chrystus  vel Mesjasz nazwał rybaka SZYMONA - Kefasem;

J1,42
42 I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: «Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas»  - to znaczy: Piotr. - BT


Ów  Piotr to spolszczona transliteracja greckiego słowa G4074  πέτρος  - petros,  które to w tłumaczeniu na język polski oznacza KAMIEŃ;


image

https://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/4/chapter/1/verse/42/param/1/version/TR


Małe potwierdzenie tłumaczenia;

image


Przy okazji zauważamy, że  gog translator podaje, iż skała w języku greckim znaczy βράχος (vráchos), a nie kēfas (κηφας  G2786)  jak przetłumaczyli egzegeci. Małe powiększenie powyższego screena apologetu;


image


Zatem końcówka wersetu J1,42 zdaniem egzegetów po polsku brzmi  tak; 

zostaniesz nazwany SKAŁA to jest KAMYK 

Czy Ewangelista JAN, który napisał  genialny, naukowy PROLOG swej Ewangelii , kilka wersetów dalej doznał literackiej AMNEZJI? A może  to Chrystus nie wiedział co mówi do Szymona? Trzeba zatem rozeznać jak w NT zapisano słowo SKAŁA;


Mt27,51
 51 A oto zasłona  przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. - BT


G4073   πετραι  - petrai  - kamienie, choć przełożono jako SKAŁY. Słowo SKAŁA już rozeznaliśmy wyżej  - βράχος.
 Zaglądamy do biblijnego słownika Stronga i odszukujemy definicję słowa G4073;


image

http://biblia-online.pl/Slownik/Biblijny/JamesStrongGreek/hasla-na-litere/pi/14


Jak widać, istnieją DWIE definicje tego samego słowa, z tym że drugą zapisano z WIELKIEJ litery i w innej formie gramatycznej. Zaglądamy do definicji G4073;


image

http://biblia-online.pl/Slownik/Biblijny/JamesStrongGreek/Strong/G4073


  Zapisano, że źródłosłowem etymologicznym dla słowa πέτρα  - KAMIEŃ ,  jest słowo G4074  πέτρος   petros, z którego to  TRANSLITERACJI uczyniono imię świętego Piotra.  Jeśli źródłosłowem dla słowa πέτρα - kamień  jest rzekome imię Piotra, znaczyłoby to, że przed świętym PIOTREM to kamieni na ziemi jeszcze nie BYŁO, gdyż to od imienia NOWOTESTAMENTOWEGO rybaka tak je nazwano. Jednakowoż pojawia się mały problem;


Rdz11,3
3 I mówili jeden do drugiego: «Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu». A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, - BT


W Biblii zapisano, że kamienie istniały kilka tysięcy wieków przed świętym Piotrem, zatem etymologiczny odnośnik w słowniku STRONGA  jest niczym innym jak FAŁSZEM.  Nim  przejdziemy dalej, małe porównanie wersetów;


 J1,42
42 I przywiódł go do Jezusa, a wejzrawszy nań Jezus, rzekł: Tyś jest Szymon, syn Jonasów, ty będziesz zwan

Kefas, co się znaczy Kamień. -  Biblia Brzeska


  42 I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się

Kefas - to znaczy: Piotr.  - Biblia Tysiąclecia


  42 I przywiódł go do Jezusa. A wejźrzawszy nań Jezus, rzekł: Tty będziesz zwan

Cefas (co się wykłada: Opoka). - Biblia Jakuba WujkaCzy słowa PIOTR ,  KAMIEŃ i OPOKA oznaczają  to samo?

Porównanie greckich słów ;

G4073  πέτρα     petra
G4074  πέτρος   petros


image


Skoro poznaliśmy już znaczenie słowa G4073 i G4074  , z którego to uczyniono pierwszemu papieżowi  imię, zbadajmy jeszcze kwestię słowa KEFAS , którym to Chrystus   nazwał  SZYMONA  syna Jana;image


Z przekładu BT jasno wynika, że jedynie w Ewangelii Jana widnieje zapis, iż Chrystus  nazwał Szymona - Kefasem. Prócz tego, z powyższego screena wynika, że jedynie Paweł  o  Kefasie w swoich Listach przebąkiwał i nikt więcej, choć jak wiemy Paweł nie należał do grona DWUNASTU, zatem nie mógł wiedzieć , że Jezus przechrzcił Szymona na KEFASA, stąd też logika podpowiada, że gdy Paweł używa słowa KEFAS , nie mówi o SZYMONIE   ;


1Kor9,5
5 Czyż nie wolno nam brać z sobą niewiasty - siostry , podobnie jak to czynią pozostali apostołowie oraz bracia Pańscy i Kefas?

Z tego wersetu wynika, że KEFAS, o którym mówi Paweł, apostołem jednakowoż nie był. Paweł zapisał także, że PAN posiada BRACI.


Ga1,18-19
18 Następnie, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się  z Kefasem, zatrzymując się u niego [tylko] piętnaście dni. 19 Spośród zaś innych, którzy należą do grona Apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata Pańskiego.


Jednym z braci PANA był Jakub - jak donosi Paweł, który to Jakub APOSTOŁEM jak najbardziej  był. A kim był KEFAS?


Ga2,7-9
7 Wręcz przeciwnie, stwierdziwszy, że mnie zostało powierzone głoszenie Ewangelii wśród nieobrzezanych, podobnie jak Piotrowi wśród obrzezanych - 8 Ten bowiem, który współdziałał z Piotrem w apostołowaniu obrzezanych, współdziałał i ze mną wśród pogan 9 i uznawszy daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, byśmy szli do pogan, oni zaś do obrzezanych - BT


W tych wersetach Paweł mówi  o PIOTRZE,  którego imię wymienia dwukrotnie, by następnie wspomnieć o KEFASIE.

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale