Biblijnie
Wolność prawdy więzieniem kłamstwa
15 obserwujących
353 notki
65k odsłon
31 odsłon

EMPATIA - cz.48

Wykop Skomentuj

Dotychczasowe rozważania doprowadziły nas do wiedzy, że człowieczy mózg pełni w tej rzeczywistości kluczową rolę.  Mimo, iż napisałem jak dotąd  wiele notek o MÓZGU, dalej temat ten mnie frapuje, a powodem tego  jest ten oto zapis ; 


Mózg (cerebrum) – narząd ośrodkowego układu nerwowego, złożony ze zwojów mózgowych (cerebralnych, głowowych) występujący u większości zwierząt dwubocznie symetrycznych.

https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3zg


Jakby nie kombinować, moje ciało jest dwubocznie symetryczne, zatem z punktu widzenia Wikipedii jestem ZWIERZĘCIEM.


Rdz1,27

27 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. - BT

Skoro jestem zwierzęciem, to zapis powyższego wersetu będzie brzmiał następująco;

27 Stworzył więc Bóg ZWIERZĘ na swój obraz, na obraz Boży je stworzył: stworzył SAMCA i SAMICĘ


Z rozeznania powyższego wynika, że zwierzę także jest OBRAZEM stwórcy, nie inaczej jak człowiek, gdyż nie o CIAŁO tu chodzi. Dlatego każde zwierzę ROZUM posiada, a skoro go posiada , to posiada także  EMOCJE , oraz wszystko inne co  człowiek, mimo iż kościelna hierarchia twierdzi , że zwierzęta  to duszy panie święty nie posiadają. Dziękujemy zatem hierarchom  kościelnym za dotychczasowe nauki , prosząc tę  drużynę o wyprowadzenie swego sztandaru z sali obrad, zapisując tymże mędrcom SYJONU  -  inny  ELEMENTARZ, ten zapisany na moich blogach,  zamiast tego;

                                                               image


https://pl.wikipedia.org/wiki/Protoko%C5%82y_m%C4%99drc%C3%B3w_Syjonu


 Idziemy do BIBLII, aby należycie rozeznać kwestię mózgu ;


image


Jak widzimy, w Biblii nic o mózgu nie zapisano. Trzeba jeszcze sprawdzić w oryginalnych  zapisach, czy słowo MÓZG w nich występuje. Poprosimy zatem słownik Iwrit, by pokazał nam jak po hebrajskiemu zapisuje się słowo MÓZG , skoro w biblijnych zapisach tego słowa nie ma;


image

 https://www.iwrit.pl/index.php?ww=1&slowo=%D7%9E%D7%95%D7%97+&x=24&y=20&tps=on&ccnb=on


Teraz zaglądamy do biblijnego słownika Stronga w kokordacji hebrajskiej, w poszukiwaniu omawianego słowa;


image

http://biblia-online.pl/Slownik/Biblijny/JamesStrongHebrew/Szukaj


To co widzimy na powyższym screenie,  informuje nas, że w STARYM TESTAMENCIE nie opisano nawet jednej  istoty,  która posiadałaby MÓZG. Trzeba by zatem teraz zajrzeć do greki koine, może choć w Nowym Testamencie znajdziemy jakąś istotę MÓZG posiadającą. Trzeba najpierw rozeznać  jak po grecku zapisać słowo MÓZG, którego to słowa w BIBLII nie ma;


image

Zaglądamy zatem do Stronga w konkordacji greckiej;


image

http://biblia-online.pl/Slownik/Biblijny/JamesStrongGreek/Szukaj


W takiej sytuacji,  rzetelny biblijny student sprawdza, czy w przekładach nie zapisano czasami jakiegoś synonimu dla słowa MÓZG. Zaglądamy najprzód do słownika synonimów, by wiedzieć czego mamy szukać;


image

https://synonim.net/synonim/m%C3%B3zg


Zaznaczyłem synonimy dla omawianego słowa, które na pewno  w Biblii zapisano. Bez zaglądania do KSIĄŻKI stwierdzamy , że wszystko co zawiera się w słowie MÓZG, świadczy o naszych zdolnościach poznawczych, psychice i wielu innych aspektach, dzięki czemu czymś tam różnimy się od PROGRAMÓW, które takich zdolności nie mają, dopóki istota mózgiem dysponująca, nie zapisze takim programom odpowiednich algorytmów, które uzdatnią je do rozróżniania dobra od nieprawości.

Zatem słowo MÓZG oznacza zespół bardzo wieli aspektów znajdujących się w człowieczym ciele oraz poza nim, które to aspekty czynią z nas istoty rozumne. Zatem rozeznanie powyższe po raz ENTY staje się potwierdzeniem, że człowieczy organ znajdujący się w  czaszce, absolutnie nie jest tym , za co uważają go współcześni PSYCHIATRZY,  którym w związku z powyższym dziękujemy już za służbę nie wiadomo komu, prosząc aby drużyna ta sztandar swój natychmiast wyprowadziła,  zapisując tymże nieszczęśnikom -  POLSKI ELEMENTARZ , zapisany na moich blogach, zamiast dotychczasowych amerykańskich książek, z których to durnoty zaczerpnęli, zapisując ją we własnym MÓZGU, stanowiącym  wyżej opisane aspekty człowieczej percepcji.


Skąd zatem wziął się  podczaszkowy organ, który psychiatrzy uważali dotąd za nasz mózg? A skąd dzisiaj bierze się człowieczy podczaszkowy organ? Jakby nie kombinować,  męskie białko łączy się z kobiecym żółtkiem podczas aktu płciowego, na które to połączenie oddziałują cybernetyczne PROGRAMY,  by takie białko z żółtkiem połączone rozumiało , czego się od niego oczekuje.   Skoro męskie białko w połączeniu z kobiecym żółtkiem ROZUMIE czego od mieszaniny tejże działające na nią PROGRAMY oczekują, przez co ów mieszanina kreuje wszystko z czego człowiek jest zbudowany, to trzeba powiedzieć co następuje; 

Jeśli istnieje tu jeszcze  ktokolwiek kto uznaje taki stan rzeczy za owoc wielkiego wybuchu, niechaj czem prędzej się stąd ewakuuje, gdyż dla DEMAGOGÓW miejsca w KRÓLESTWIE POLANDIA nie ma, a gdy ewakuacji będzie dokonywał, niechaj od razu kosmitów wszelkiej maści ze sobą zabiera, bo skoro wielkiego wybuchu nie było, to i kosmos nie istnieje;

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale