Mariusz A. Roman Mariusz A. Roman
60
BLOG

„ANTYMANTYKA” nr 33, pismo Federacji Młodzieży Walczącej

Mariusz A. Roman Mariusz A. Roman Kultura Obserwuj notkę 0

„ANTYMANTYKA” nr 33 pismo/magazyn Federacji Młodzieży Walczącej, wydawane bez debitu - w II obiegu, a wychodzące w Gdyni (Region Pomorze Wschodnie). Numer ukazał się z datą: 1990.06.21. Na pierwszej stronie zamieszczono Komunikat Rady Krajowej FMW z 24 marca 1990 mówiący o zakończeniu procesu unifikacji organizacji, w tym o powołaniu na funkcję Koordynatora RK FMW Marka Dyki z Krakowa oraz na członków Rady przedstawicieli poszczególnych ośrodków FMW. Zamieszczono również informację FMW Region Pomorze Wschodnie odnosząca się do napastliwego tekstu z bydgoskiej „Gazety” (nr 82/1990 z 6.04.1990) atakującego działania FMW w Chojnicach. Tekst tej otwartej polemiki w formie plakatu oraz ulotki był także szeroko kolportowany na Pomorzu.

image

Ponadto na str. 1 i 2 (dokończenie) opublikowano tekst programowy pt. „W jedności siła!” będący jednocześnie polemiką z tekstem Bogdana Falkiewicza pt. „Pytania o dziś i jutro” zamieszczonym na łamach gdańskiego pisma FMW „MONIT” (nr najprawdopodobniej 108, w tekście niewyraźny druk po 32 latach). Także na str. 1 i 2 tekst autorstwa Piotra M. Boronia z Krakowa pt. „Legalizm polską racją stanu”, pierwotnie zamieszczonym w „Tygodniku Powszechnym” (nr 20 z 20.05.1990). Ten pobieżny, zarys zagadnienia (według autora tekstu) miał wykazać, cyt.: „że legalizm władz Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie to nie tylko sprawa zasad ideowych czy imponderabiliów… to kwestia zasad logiki”.

image
Na pierwszej stronie zamieszczono m.in.: Informację FMW Region Pomorze Wschodnie odnosząca się do napastliwego tekstu z bydgoskiej „Gazety” (nr 82/1990 z 6.04.1990) atakującego działania FMW w Chojnicach.


Na 2 str. pisma zamieszczono także tekst pt. „Z życia w IV LO w Gdyni”, podpisany pseudonimem - Obserwator a odnoszącym się do przepychanek personalnych związanych z wyborem nowego dyrektora szkoły i bazującym jednocześnie na dobrze poinformowanym źródle jakim był wtedy wiąż dla nas Sławomir Kaszuba, nauczyciel biologii w tej szkole związany od kilku lat z FMW. Ponadto zamieszczono tekst pt. „Kogo się ściga na dworcach?” świadczący, że służby wciąż zainteresowane są bardziej działalnością kolporterską FMW niż grupami dewastującymi dworce… Jako ilustrację do tego tekstu zamieszczono rysunek znanego rysownika – Arkadiusza Gacparskiego.

image

Ponadto na stronie 2 ukazały się cztery krótkie informacje w tym także ta, która informowała, iż członkom FMW w Malborku wystarczyło zaświadczenie wydane przez naszą organizację, by WKU przeznaczyło ich do służby zastępczej. Tekst tego zaświadczenia, patrz w komentarzach.

image

W numerze podany został również kontakt na dwóch oficjalnych przedstawicieli FMW: w Gdyni: Mariusza Romana oraz Gdańsku: Zbigniewa Justę. Kontakt z FMW można było także uzyskać za pośrednictwem p. Liliany Badurskiej oraz w niedzielę pod kościołem św. Brygidy w Gdańsku. Format pisma A4, dwie strony. Druk offsetowy, informacja o wydaniu: Wydawnictwo FMW. Nakład nieokreślony. Kolportowany był głównie w szkołach średnich, uczelniach oraz wśród młodych robotników Trójmiasta i innych miejscowościach związanych z regionem: Wejherowie, Chojnicach, Bydgoszczy, a także śladowe ilości w całej Polsce.

Całość skanów tego numeru oraz innych (sukcesywnie dodawanych), patrz tutaj.

mariuszroman.gdy@gmail.com  Mariusz A. Roman (ps. "Powstaniec" i „Hubal”), urodzony w 1969 roku - gdynianin w drugim pokoleniu, mgr politologii, specjalizujący się w samorządzie terytorialnym, ukończył również studia podyplomowe na kierunku zarządzania i przedsiębiorczości. Przywiązany do tradycyjnych wartości katolickich, od 1984 prowadził działalność niepodległościową, a od 1991 roku znany jest ze swojejdziałalności na Kresach. W latach 80-tych tworzy w podziemiu struktury gdyńskiej Federacji Młodzieży Walczącej. Początkowo w składzie redakcji gdańskiego pisma FMW - „Monit”, następnie wydawał „Antymantykę” - pismo regionu Pomorze Wschodnie, oraz inicjował wydawanie pism: „Wolni” w Wejherowie, "Strzelec" w Chojnicach i „Piłsudczyk” w Gdańsku, a także szeregu pism szkolnych. Od 1987 r. działał w strukturach Polskiej Partii Niepodległościowej i wydawał pismo młodzieżowe „Szaniec”, inicjował wydawanie pisma „Solidarność i Niepodległość” wychodzącego na Wybrzeżu w latach 1989 - 1991. W maju i sierpniu 1988 roku czynnie wspomagał protest robotniczy na Wybrzeżu. Wielokrotnie represjonowany za działalność polityczną przez organa władzy komunistycznej. W latach 1993-2002 redaktor naczelny „Prawicy Polskiej”, pisma redagowanego przez środowiska prawicowe Kaszub i Pomorza. Z czasem wokół „PP” powstało środowisko polityczne. Był pierwszym korespondentem „Naszego Dziennika” na Wybrzeżu. Współpracował z kilkoma ogólnokrajowymi tygodnikami prawicowymi, prasą polonijną oraz lokalną. Obecnie pisuje do kilku prawicowych portali internetowych. W latach 1998-2006 radny Rady Miasta Gdyni. Przez trzy lata był w gdyńskim samorządzie, przewodniczącym komisji ds. Rodziny. Jest m.in. współautorem programu pomocy rodzinie oraz nowatorskiego projektu: „Bilet rodzinny elementem integrującym rodzinę wielodzietną w Gdyni”. Z jego inicjatywy powstał raport o stanie rodziny w Gdyni.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura