Blog
Życie duże i małe
Marek Różycki jr
Marek Różycki jr dziennikarz, autor
28 obserwujących 210 notek 799553 odsłony
Marek Różycki jr, 24 maja 2017 r.

Morderczy bieg przez plotki

740 116 2 A A A

"Plotkarze to gówniarze, kto im puszczać ploty każe." -- zwykł był mawiać Jan Sztaudynger, gdy mieszkał w Zakopanem. Wówczas jednak plotka nie była jeszcze "podstawowym źródłem informacji" [określenie Franciszka Starowieyskiego],  ani 'biznesem', 'przemysłem' i 'kluczami do wyobraźni' milionów..., na którym to 'biznesie' zbija się profity, ogromną kasę i zabija ludzi. Wówczas jeszcze plotka była w powijakach swej niewinności, a nie potężnym orężem walki. Brak rzetelnych przekazów, a powielanie sensacyjnych... PUSTYCH KALORII plotek, pomówień i szkalowań -- doprowadzić może do tragedii. Prawda będzie "zagadana" przez plotkę...  ????

 

PLOTKOWAĆ; o kim, o czym; -- na kogo. Robić plotki. Zajmować się plotkarstwem. Rozpowszechniać. Rozgłaszać plotki. Roznosić. Szerzyć. Rozsiewać. Rozpowszechniać. Rozgadywać dziwy. Puszczać plotki, bajki. Latać z językiem, z jęzorem, z ozorem. Chlapać; chlastać ozorem. Porównaj: Kompromitować. Obmawiać. Szkalować. Poniżać. Itp. Itd.

 

Plotka jest definiowana w słownikach językowych -- jako niesprawdzona lub kłamliwa pogłoska, powodująca utratę dobrego wizerunku osoby, której dotyczy, a plotkowanie: jako robienie, rozpowszechnianie plotek. Powszechnie uważa się, że plotka jest synonimem pogłoski, która jest definiowana jako rozpowszechnianie tendencyjnie(!) niepewnych, niesprawdzonych wiadomości bez znajomości okoliczności, faktów i nie ujawnianych -- powtórzę -- uwarunkowań oraz okoliczności. 

 

Plotkowanie odróżnia się od pogłoski. Plotka różni się od pogłoski treścią – plotka dotyczy zawsze ludzi, natomiast pogłoska dotyczy raczej zdarzeń i może dotyczyć ludzi.  Pogłoska i plotka różnią się również wiarygodnością. Pogłoska zazwyczaj może być  prawdziwa, natomiast plotka jest produktem złośliwej fantazji wysnutej z wątłych poszlak, (braku znajomości realnego podłoża i prawdziwych uwarunkowań) -- zależnej od indywidualnych zainteresowań, dowolnie rozbudowywanych w ogólniejszą i tym bardziej ohydną jeno POZORNĄ INFORMACJĘ.

 

Plotkowanie jest zachowaniem postrzeganym negatywnie, jednakże we współczesnym świecie bardzo powszechnym (badania wykazują, że OBECNIE 75 – 85 procent prywatnych konwersacji poświęcanych jest plotkowaniu). Analizy dyskursu wskazują, że uczestnicy „czynności plotkowania” stosują wiele STRATEGII  ZABEZPIECZAJĄCYCH ICH  PRZED  WIZERUNKIEM PLOTKARZA, zanim przejdą do „oceny” nieobecnej osoby, osób, zjawisk, wydarzeń itd.

 

PROF. JERZY BRALCZYK:


„Plotkowanie jest formą umacniania więzi poprzez przypominanie i upewnianie się uczestników, co do norm, które grupa ustaliła, posiadanie wspólnych norm jest bowiem jednym z wyznaczników spójności grupowej. Plotkowanie stwarza okazję do przypomnienia i potwierdzenia, że uczestnicy nadal podporządkowują się tym normom. Plotkowanie jest czynnością intymną i sekretną, dzieje się wśród osób, które darzą się zaufaniem – stąd osoba, z którą inicjator chce plotkować może czuć się włączona w grupę czy w krąg osób zaufanych.”

 

Plotkowanie bywa też bardzo często wykorzystywane jako strategia rywalizacji do złośliwego niszczenia reputacji oraz poniżania potencjalnych konkurentów. Jest również jednym z przejawów agresji pośredniej, czyli agresji nie wprost służącej zniszczeniu dobrostanu psychicznego oraz relacji interpersonalnych jednostki, grup społecznych, a nawet -- partii politycznych.

 

Era Internetu oraz mnogości kanałów 'masowej deformacji świata i ludzi'- nadała plotce zupełnie nowego wymiaru. W sieci pojawiły się dziesiątki serwisów plotkarskich, o względy których zabiegają OBECNE nie tylko „gwiazdy-gwiazdeczki” – to znaczy celebrytki i celebryci. lecz również POLITYCY; plotka stała się bowiem przede wszystkim narzędziem MARKETINGOWYM. Trudno także nie wspomnieć o wysokonakładowej 'prasie brukowej', bulwarówkach, tabloidach, które wręcz żerują na plotkach i z plotkowania żyją (całkiem dostatnio!).


------------------------------------------------------------------------


No cóż, nic tak nie łączy wszystkich -- w czasach nam współczesnych -- jak właśnie PLOTKA. Powtórzę:  To  szczególne znamię obecnych czasów! Ktoś dowcipny wyznał był, że najlepiej plotkować na swój własny temat... i nie dać się ubiec "życzliwym". A to już wyrafinowany... AUTOMARKETING!  ;)

 

W czasach dzikości i barbarzyństwa – ludzie walczyli na maczugi; w epoce cywilizacji oraz Internetu – „ludzie”... zamienili pałki na plotki, szkalowanie, pomówienia, które zawierają wyłącznie PUSTE KALORIE przekazów i zapisów.

 

Tylko Ludzie wielkiego formatu zdają sobie sprawę, że plotka, pomówienie, szkalowanie – to środki  masowego przekazu szatana. Nic też dziwnego, że plotka rozrasta się po drodze, jak zauważył był już Wergiliusz.  I jest to oczywista konstatacja, że PLOTKA jest jak rozlana woda: z każdej strony można do niej dojść i... nie znaleźć źródła!

 

Zgadzam się z konkluzją mądrego obserwatora tego ohydnego procederu, trendu, "zjawiska",  że: INFORMACJA MA SWOJE KANAŁY, PLOTKA ZAŚ – CAŁĄ PRZESTRZEŃ. Lecz do czasu, do czasu, aż przyjdzie wstyd, który niejako „generuje” opanowanie i bywa, że autorefleksję plotkarza, jakże często -- małego, podłego,  zawistnego 'żyjątka'...


Lepiej późno – niż wcale...!


                                          PLOTKA

znasz ją, jej macki potrafią

osaczyć każdego – jest wszędzie

kryje się w kącie, by twój świat

z równowagi wytrącić

Rośnie jak ciasto, wyrasta -

większa i większa, barwniejsza                                                                                   

Nie wiesz, gdzie się zaczyna

a gdzie kończyć powinna

 

Choć z pozoru niewinna -

może być tą, co zabija

gdy godzi w honor człowieka

rozkładając go swym jadem -

głupoty, nienawiści, podłości

paraliżując  obronę

przed toksyną bez antidotum -

powodując powolną

nieuchronną śmierć cywilną


Ogromna odpowiedzialność spoczywa na osobach odpowiedzialnych za środki masowego przekazu, gdyż przez publiczną obmowę lub oszczerstwo można wyrządzić komuś wielką krzywdę. „Każdy powinien zachować sprawiedliwą dyskrecję wobec prywatnego życia innych ludzi. Osoby odpowiedzialne za przekaz informacji powinny zachowywać właściwe proporcje między wymaganiami dobra wspólnego a poszanowaniem praw indywidualnych. Ingerencja środków społecznego przekazu w prywatne życie osób zaangażowanych w działalność polityczną lub publiczną powinna być potępiona, o ile narusza ich intymność i wolność." (KKK 2492)

Kiedy mamy wątpliwość, czy można coś powiedzieć o bliźnim, należy się zastanowić nad tym, czy chcielibyśmy, aby ktoś powiedział to samo o nas, o naszej matce, ojcu, bracie, siostrze, przyjacielu. To bowiem zasada podana nam przez Chrystusa: „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!” (Mt 7,12)

P.S.

Pewnego wieczoru spotkało się pięcioro przyjaciół. Niestety, nie mieli o czym rozmawiać, bowiem przyszli wszyscy.  :P


Marr jr.

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

image Nagroda czasopisma „Poetry&Paratheatre” w Dziedzinie Sztuki za rok 2015 w kategorii ‘Publicystyka kulturalna’. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mądrość nigdy nie atakowała. Mądrość zawsze się broniła. -- Wiesław Myśliwski ; Upadek kultury wiedzie jeno do schamienia społeczeństwa. -- Stefan Żeromski ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Sztuka nie jest demokratyczna i nigdy taką nie była. A jeżeli próbuje taką się stać (głównie dla zysku) -- staje się komercyjną szmirą i kiczem jeno 'pod publiczkę'. Nie wierzę w kolektywną mądrość powstałą w wyniku ignorancji wybitnych jednostek - indywidualności. -- Marr jr. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ "Jestem przekonany, że nad człowiekiem, który czyta poezję, trudniej jest zapanować niż nad tym, który jej nie czyta." -- Josif Brodski ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ "Lękam się, aby nie odrodził się u nas duch kapitalizmu, aby ustrój demokratyczny nie rządził się duchem kapitalistycznym, gdyż wówczas zepchnęłoby się człowieka na pozycję robota i oceniałoby się go tylko od strony jego zdolności produkcyjnej oraz zasobności portfela ". -- Stefan kardynał Wyszyński, Prymas Tysiąclecia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ "Jeden z wielkich problemów naszej kultury - to przeciwstawienie się Europie. Nie będziemy narodem prawdziwie europejskim, póki nie wyodrębnimy się z Europy, gdyż europejskość nie polega na z l a n i u się z Europą, lecz na tym, aby być jej częścią składową - s p e c y f i c z n ą i nie dającą się niczym zastąpić." -- Witold Gombrowicz

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • A`propos: Przypomnijmy sobie klasykę.... " "Trąd w Pałacu Sprawiedliwości", najwybitniejsza...
  • Znam ją doskonale... Tę piosenkę często sobie nucę...!
  • "Trąd w Pałacu Sprawiedliwości" -- kwintesencja i naszych problemów w znakomitej sztuce ze...

Tematy w dziale Rozmaitości