Rzeczpospolita
link do powieści Pas Kuipera http://naszeblogi.pl/46711-powiesc-pas-kuipera
89 obserwujących
2381 notek
2218k odsłon
  847   0

„Doktryna Mojsiewicza” Odpowiedź 35STAN Trójprzymierze

„Doktryna Mojsiewicza”  Odpowiedź 35STAN Trójprzymierze  
 
Dziękuje panu 35STAN za zainteresowanie „ Doktryną Mojsiewicza „ odpowiedź na Pana pytanie pozwoli mi wyjaśnić i doprecyzować kilka kwestii w sprawie mającej dla Polski strategiczne znaczenie czyli budowy z Unii Europejskiej zjednoczonego państwa europejskiego , Federacji Europejskiej     
 
Przytaczam w całości pytanie pana 35STAN
 
Jak się ma Pańska :
"„Doktryna Mojsiewicza” to doktryna opierająca się na trzech strategicznych kierunkach które powinny wyznaczać politykę Polski Odbudowa I Rzeczpospolitej w ramach Unii Europejskiej , budowę sojuszu ,którego celem byłoby okrążenie i osłabienie Rosji oraz budowę Zjednoczonego , Federalnego Państwa Europejskiego "
w świetle tego o czym pisze w ND Pan Prof. Tadeusz Marczak w artykule pt.
"Widmo Wielkiej Eurazji", a Pan redaktor Bogdan Zalewski na blogu we wpisie pt. "Paneuropa czy Pan Eurazja?"
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101019&typ=my&id=my11.txt
http://www.rmf.fm/blogi/bogdan-zalewski/paneuropa-czy-pan-eurazja,9105
Szczególnie wyraźnie nazywa to zjawisko Pan Profesor:"Mitteleuropa żyje".
Poważne państwa prowadzą poważną politykę i realizują strategiczne cele przez dziesięciolecia, pomimo przechodzących przez świat i Europę "burz i nawałnic".
Polityka Polski po 89 roku to zwijanie Polski w myśl zamierzeń strategicznych partnerów, dążących do likwidacji "kordonu sanitarnego" w Europie Śr-Wsch. powstałego w wyniku Traktatu Wersalskiego i reaktywowanego po 89 roku.
 
Poniżej istotniejsze myśli zawarte w bardzo dobrej analizie profesora Marczuka .
 
Profesor Marczuk pisze „Współczesna batalia geopolityczna rozgrywa się na skalę globalną. Stratedzy zachodu Europy i Rosji zmierzają do radykalnego odwrócenia układu sił w świecie. Ich celem jest wyparcie Stanów Zjednoczonych z Eurazji, strategiczne partnerstwo ze światem islamu i zdegradowanie roli Europy Środkowo-Wschodniej z Polską na czele….”Najdalej jednak, zwłaszcza w dziedzinie konkretów, posunęli się na tej drodze Niemcy. W ich działaniach widoczna jest ponadto tendencja do zmonopolizowania w swoich rękach stosunków politycznych i gospodarczych z Rosją. Tendencji tej dał wyraz kanclerz Schroeder w artykule pod znamiennym tytułem "Niemiecka polityka rosyjska to polityka wschodnia UE (Deutsche Russlandpolitik - europeische Ostpolitik)".”…” W równie zawoalowany sposób przedstawiana jest wypływająca z imperialnych tęsknot propozycja podziału przestrzeni eurazjatyckiej na strefy wpływów. Francja odgrywałaby więc "szczególną rolę geograficzną" na zachodzie i południu Europy, Niemcy byłyby hegemonem w Mitteleuropie, Rosja posiadałaby podobny status na obszarze dawnego ZSRS.”… Neokonserwatysta Michael Ledeen oświadczył zaś bez ogródek: "Francja i Niemcy stały się strategicznymi przeciwnikami Stanów Zjednoczonych".”…”Aleksander Panarin pisał w 1997 roku…Nowy fenomen Mitteleuropy krystalizującej się wokół Niemiec oznacza nie tylko demontaż poprzedniego systemu Europy Wschodniej i bloku eurazjatyckiego, niegdyś kontrolowanego przez ZSRS, ale i demontaż systemu atlantyckiego”…. belgijskiego geopolityka Jeana Thiriarta, projektowana przez niego Wielka Europa nawiąże partnerstwo strategiczne ze światem islamu. W tej sytuacji Izraelowi przypadnie rola, jak stwierdzał, "małego pasterskiego kraju na Bliskim Wschodzie"…(źródło )
 
Moja odpowiedź .
 
Niemcy w ciągu dwóch wojen utraciły ogromną część terytorium. Gdyby do tego doliczyć rozpad Austro Węgier to dla żywiołu niemieckiego była to katastrofa . Śląsk , oba Pomorza ,Wielkopolska, Prusy , Węgry, Czechy, Małopolska , część Ukrainy , Słowacja , część Bałkanów . To wszystko żywioł niemiecki utracił. Należy podziwiać zbudowanie przez Niemcy elit, które wytrwale przez pokolenia realizują swoje cele. Teraz narzędziem jest Traktat Lizboński , którego skutkiem jest   słaba , oligarchiczna, arystokratyczna jak ją nazwał Lech Kaczyński Unia Europejska . Słaba , niedemokratyczna , niezjednoczona unia oznacza silne w niej Niemcy.      
 
Trójprzymierze Niemcy Rosja Francja jest przymierzem taktycznym . Francja , której Niemcy obiecują zgodę na realizację projektu Unii Śródziemnomorskiej jest tylko listkiem figowym , statysta faktycznej osi , Osi Berlin Moskwa. Rysuje się wizja kondominium niemiecko rosyjskiego całej Europy Środkowej i Bałkanów. Specyficznego kondominium. Niemcy chcą zapewnić sobie ochronę przez Rosje swoich protektoratów takich jak Polska, a w zamian będą chronić wpływy Rosji na Kaukazie i w strefie buforowej Ukrainy i Białorusi.
W interesie zarówno Niemiec jak i Rosji jest wypchnięcie Amerykanów, ale również Brytyjczyków z Europy. To drugie jest konieczne , gdyż Anglosasi są razem zbyt potężni, aby dało się nimi manipulować . Pozbycie się Brytyjczyków byłoby korzystne dla języka i kultury niemieckiej jako języka całej Europy . Zmiany Traktacie Lizbońskim, których wprowadzenie zapowiedziała Merkel i Sarkozy będą zapewne zawierały rozwiązania, które będzie można wykorzystać do usunięcia , czy do zmuszenia do opuszczenia Unii przez Wielką Brytanię . Os Berlin Moskwa zapewni ład niemiecko rosyjski Wielkiej Europie . Rosja i Niemcy gwarantują sobie nawzajem bezpieczny przebieg procesu jak go nazywam ekspansji wewnętrznej , przeobrażania gospodarczego , kulturalnego i politycznego , a później wchłaniania gospodarek i społeczeństw sąsiednich. Niemcy stosując tą politykę od tysiąca lat zgermanizowały lechickie i serbołużyckie społeczeństwa od Łaby ,Prusy , Pomorze Zachodnie, Dolny Śląsk, obszar obecnej Austrii . Teraz proces ten ma dotyczyć całego obszaru Polski. Powolny niewidoczny proces już się zaczął.       
    
Polska , w której media są w osiemdziesięciu procentach niemieckie , która systematycznie spychana jest do roli gospodarki peryferyjnej, o słabej , prymitywnej , zacofanej gospodarce, upadającej nauce i szkolnictwu, eksportującej głownie niewykwalifikowana siłę roboczą do fabryk Europy jest w bardzo złej sytuacji. Trend dla Polski jest tak niekorzystny ,że Niemcom wystarczy , aby polski rząd nic nie robił. Co też aktualny rząd robi. Dodatkowo Polska posiada prymitywną , antyspołeczną klasę urzędnicza posiadającą ogromne uprawnienia kontrolne, które wykorzystywane są poszykanowania i ter ryzowania Polaków w ich własnym państwie.   
Niemcy przeprowadzają bardzo zasadnicze reformy , w tym mają zrównoważyć budżet do 2015 roku. Pędząca gospodarka Niemiec i budowa Berlina jako centralnego miasta Europy przyciągną miliony emigrantów , co w perspektywie czasowej zwiększy potencjał demograficzny Niemiec co dodatkowo przytłoczy Polskę i resztę Europy Środkowej . Już występujące negatywne dla nas sprzężenie zwrotne nabierze szybkości i siły . Warto przytoczyć prognozy mówiące ,że prawie milion Polków wyjedzie do Niemiec jako niewykwalifikowana siła robocza już w pierwszym momencie od otwarcia niemieckich rynków pracy . Koncepcja strategicznego kontrolowani produkcji i przesyłu energii elektrycznej oraz nośników energii takich jak gaz , dzięki swego rodzaju rencie monopolowej, podatkowi energetycznemu , który będzie płaciła cała Europa pozwoli uzyskać środki na budowę z Niemiec centrum technologicznego, naukowego i politycznego Europy . Kosztem reszty Europy. Niemcy uruchomiły projekt gigantycznych elektrowni słonecznych na Saharze, które według szacunków mają dostarczać 15 procent całego zapotrzebowania Unii na energie elektryczną. Plany pozyskania Helu 3 z Księżyca z pominięciem Europejskiej Agencji Kosmicznej.
 
Germanizacja kulturowa i językowa Europy Środkowej , który to proces może zająć nawet kilkadziesiąt lat zapewni Niemcom ich kulturze, językowi ,a przede wszystkim ich elitom dominująca pozycję w Europie.
Doktryn Mojsiewicza zakłada w swoim filarze zachodnim , unijnym ,że polską racją stanu jest zbudowanie zjednoczonej Europy, demokratycznej Federacji Europejskiej , wzorowanej na ustroju Stanów Zjednoczonych . O tym ,że założenie to jest słuszne świadczą wszystkie podane powyżej fakty i przypuszczenia z analizą profesora Marczuka włącznie . Polska , społeczeństwo polskie tylko poprzez budowę Federacji Europejskiej może zapobiec peryferyzacji swojej gospodarki, kultury i całego społeczeństwa . Rosja jest partnerem równorzędnym dla Niemiec ale nie dla zjednoczonej Unii . Rosja w jej sytuacji demograficznej , gospodarczej, technologicznej byłaby w stosunku do Federacji tylko petentem .Rokita również uważa ,że interesy Federacji Europejskiej byłyby tożsame z interesami Polski. To znaczy rozszerzeni Unii na Wschód, przyjęcie Ukrainy i Białorusi, Turcji do Unii, wejście Unii na Kaukaz ,  oraz wsparci modernizacji technologicznej , naukowej , gospodarczej Polski. Unia ,a w zadzie Niemcy ostatni sponiewierały Polskę poprzez faktyczna eliminację Polaków z nowo budowanej służby zagranicznej Unii. Tracimy suwerenność energetyczna . Trudno sobie wyobrazić aby władze Federacji pozwoliły Niemcom na zablokowanie budową rury jednego z polskich portów, czy organizowanie prze Niemcy jakiś politycznych szczytów z Rosją. Zjednoczeni Europy złamałoby szkodliwą dla Polski potęgę polityczną Niemiec. Rokita nazwał Traktat Lizboński majstersztykiem politycznym niemieckiego mocarstwa. 
 
Po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego , którego mechanizmy podejmowania decyzji są dla nas niekorzystne zaproponowałem natychmiastową ofensywę i zaproponowanie nowego traktatu , pozbawiającego Niemcy ich siły politycznej, traktatu budującego podwaliny demokratycznego Państwa Europejskiego. Wybór prezydenta Europy w wyborach powszechnym przez wszystkich Europejczyków i nadanie Parlamentowi Europejskiemu takich samych uprawnień jakie ma parlament USA .
Komorowski, Tusk i Sikorski z entuzjazmem neofitów , bałwochwalczo , przy każdej okazji podkreślają swoja lojalność wobec Traktatu Lizbońskiego , a tymczasem Merkel i Sarkozy już uzgodnili ,że wprowadza do tego traktatu zmiany w ciągu dwóch lat .  
 
Niemcy , przy całkowitej bierności, defensywie Polski , miałkości polskiej myśli politycznej i braku polskiej dalekosiężnej wizji strategicznej , budują, organizują, reorganizują ład europejski . Jeśli nie pozbawimy ich samodzielności politycznej i nie podporządkujemy Niemiec interesom Europy być może już za dwa pokolenia, cała Polak ulegnie germanizacji, a język polski i kultura polska będą elementami folklorystycznymi ,  co się stało udziałem zachodnich ziem polskich w średniowieczu . Tak jak słowo slave , niewolnik pochodzi od słowa Słowianin, tak słowo polak , może być synonimem europejskiej fabrycznej klasy niższej.    
 
Polska bez Europy nie ma żadnej szans na bezpieczeństwo militarne , dostępu do zawansowanych cywilizacyjnych projektów np kolonizacja przestrzeni kosmicznej , rozwoju technologicznego, gospodarczego , naukowego . Tylko imperium europejskie jest władne egzekwować interesy Polski na zewnątrz . Albo poprzemy i będziemy we własnym narodowym interesie forsować zbudowanie Federacji Europejskiej w której będziemy podmiotem, w której będziemy , w której  nasze społeczeństwo , również nasza diaspora będzie współgospodarzem, albo będziemy przedmiotem , gasterbaiterami bez prawa decydowania ani o swoich ani Europy losach. W   Europie Traktatu Lizbońskiego  , Unii Europejskiej Narodu Niemieckiego.
 
Marek Mojsiewicz          
               
Moje Poglądy „ Linki    
 
"Sędziowie wybierani w wyborach  bezpośrednich , powszechnych"   link
Children first. Dzieci przede wszystkim      link
„ Okręgi jednomandatowe „       link   
„System Prezydencki „    link   
„Referendum jako IV władza „   link  
„Samorządy „       link
 
Doktryna Mojsiewicza” to doktryna  opierająca się na trzech strategicznych kierunkach które powinny wyznaczać politykę Polski Odbudowa I Rzeczpospolitej w ramach Unii Europejskiej , budowę sojuszu ,którego celem byłoby okrążenie i osłabienie Rosji oraz budowę Zjednoczonego ,  Federalnego Państwa Europejskiego          
 
 
Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale