Marek Mojsiewicz Marek Mojsiewicz
3742
BLOG

Łysiak o reakcji „Kaczora „ na litość nad Polakami

Marek Mojsiewicz Marek Mojsiewicz Polityka Obserwuj notkę 6

Łysiak „Jakie są szanse, iż wojenna inicjatywa remocarstwowienia Rzeczypospolitej mogłaby się powieść? Primo: dziejowe fatum, które od dawna sprawia, że Polakom udają się rzeczy największe. Rafał Ziemkiewicz przypomniał w styczniu 2012 (na łamach „Rzeczypospolitej") o pewnym międzynarodowym spotkaniu prezydenta Kaczyńskiego. Przywódcy europejscy, chcąc tam wyrazić życzliwość wobec Polski, uznali, że najlepiej to zrobią deklarując współczucie wobec polskich dziejów, pełnych tragedii i klęsk. „Kaczor" wysłuchał tego spokojnie, po czym zrobił lekko zdziwioną minę i odparł : „ — Ależ, proszę państwa, nasza historia jest taka, że wpierw zatrzymaliśmy na kilkaset lat ekspansję Niemców ku Wschodowi, później parcie islamu ku Zachodowi, a wreszcie marsz rewolucji bolszewickiej. W międzyczasie stworzyliśmy pierwszą europejską republikę z obieralnym, odpowiedzialnym przed prawem władcą, i z zasadą równouprawnienia religii, a kiedy przyszedł XX wiek, pierwsi stawiliśmy opór Hitlerowi, zmuszając Zachód, by rozprawił się z hitlerowską Rzeszą. Rozprawienie się z Sowietami zostało wszczęte przez polską Solidarność". Jasno widać, że kraj, który stworzył silne fundamenty upadku dwóch największych totalitarnych sys temów XX stulecia — może wszystko, żadne wyzwania mu niestraszne. „ ...(źródło )
 
Lech Kaczyński miał rację. Musimy skończyć z poniżającą Polaków polityką historyczną . Polacy osiągnęli największe korzyści z II wojny światowej .Polacy są narodem , który jest przetrwał większość swoich wrogów ,a do tego uzyskał w XX wieku największe korzyści geopolityczne .
 
Państwo Pruskie zostało zlikwidowane , a Polska triumfalnie przejęła większość jego terytorium . Austria stała się trzeciorzędnym kraikiem europejskim , Rosja , między innymi dzięki Polakom ,dzięki Solidarności utraciła w Europie wszystkie nabytki od XVII wieku . Niemcy zostały pozbawione przez Polaków ogromnego terytorium , zostały sprowadzone do roli karłowatego , gnijącego mocarstwa . Polacy nigdy w historii nie mieli tak dużego etnicznego terytorium .
 
Rozczłonkowana Rzeczpospolita, ta , która Lech Kaczyński określił jak „pierwszą europejską republikę z obieralnym, odpowiedzialnym przed prawem władcą, i z zasadą równouprawnienia religii, „ , gdyby się pozbierała do kupy miałaby większy zasięg terytorialny od tej pierwszej Przenajświętszej Rzeczpospolitej .
 
Dzięki oddaniu ziem ukraińskich , białoruskich i litewskich tym państwom uzyskaliśmy geostrategiczną możliwość odbudowy federacji jagiellońskiej . Zbudowania II Przenajświętszej Rzeczpospolitej . Możliwość ta spędza Niemcom i Rosjanom sen z powiek . Niemcy w stosunku do odbudowanego mocarstwa powróciłyby do roli petenta , a Rosja prawdopodobnie zostałaby rozerwana na części.
 
Marek Mojsiewicz
 
Mam na facebook u ponad pięć tysięcy znajomych. Osoby chcące otrzymywać informację o nowych tekstach kliknięcie „lubię to „ na moje stronie publicznej Marek Mojsiewicz

|<a Marek Mojsiewicz lubi Marek Mojsiewicz Utwórz swój znacznik „Lubię to” Reklama w internecie

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka