132 obserwujących
746 notek
1745k odsłon
  16220   0

Jak sejm VII kadencji procedował nad ustawą o TK

W mediach trwa awantura (bo trudno to nazwać dyskusją) na temat Trybunału Konstytucyjnego i  powoływania sędziów TK.

Wczoraj, 20 listopada 2015 roku, prezydent podpisał nowelizację ustawy o TK, którą w czwartek przyjął Sejm, a w piątek - bez poprawek - Senat. Znowelizowana ustawa stanowi, że w przypadku sędziów TK, których kadencja upływa w 2015 r., termin na zgłaszanie kandydatów na ich następców wynosi 7 dni od wejścia tego przepisu w życie. Oznacza to nowy wybór pięciu sędziów. Nowelizacja została już ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

Opozycja rozdziera szaty  - padają zarzuty pod adresem Prawa i Sprawiedliwości, że zmiany dokonywane są w wyjątkowym pośpiechu. Zarzutom tym towarzyszą lamenty o „powrocie do PRLu”, „faszyzacji państwa”, „państwie totalitarnym”, czyli standardowy repertuar wyzwisk i inwektyw.

W tej sytuacji, wzorując się na Józefie Becku, trzeba zadać pytanie „O co właściwie chodzi”. Aby na nie odpowiedzieć, należy przypomnieć, jak przebiegało procedowanie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w zeszłej czyli VII kadencji Sejmu.

Inicjatorem tej ustawy był prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Prezydent Komorowski wniósł do sejmu projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym dotyczący uregulowania całości problematyki organizacji oraz funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego.

Proces procedowania jest przedstawiony na stronie internetowej Sejmu:

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1590


11 lipca 2013 Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 1590

23 lipca 2013 Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu

29 sierpnia 2013 I czytanie na posiedzeniu Sejmu Nr posiedzenia: 47

Skierowano do: Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej

 

Praca w komisjach po I czytaniu

9 kwietnia 2015 Sprawozdanie podkomisji Dokument bez numeru druku w formacie pdf

12 maja 2015 Sprawozdanie komisji druk nr 3397 Sprawozdawca: Robert Kropiwnicki

Wnioski mniejszości: 41

Wniosek komisji: załączony projekt ustawy

26 maja 2015 II czytanie na posiedzeniu Sejmu Nr posiedzenia: 93

Decyzja: skierowano ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania

Skierowano do: Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej

       

Praca w komisjach po II czytaniu

26 maja 2015 Sprawozdanie komisji druk nr 3397-A Sprawozdawca: Robert Kropiwnicki

Wniosek komisji: przyjąć część poprawek

27 maja 2015 III czytanie na posiedzeniu Sejmu Nr posiedzenia: 93

Głosowanie: całość projektu ustawy

Wynik: 261 za, 144 przeciw, 11 wstrzymało się (głos. nr 39)

Decyzja: uchwalono

Komentarz: wnioski mniejszości, poprawki

Tekst ustawy po III czytaniu Tekst ustawy po III czytaniu w formacie pdf

28 maja 2015 Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu

12 czerwca 2015 Stanowisko Senatu

Uchwała Senatu druk nr 3507

Wniósł poprawki

Skierowano do: Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka dnia 16-06-2015 oraz Komisji Ustawodawczej dnia 16-06-2015

Praca w komisjach nad stanowiskiem Senatu

23 czerwca 2015 Sprawozdanie komisji druk nr 3512  Sprawozdawca: Robert Kropiwnicki

Wniosek komisji: przyjąć część poprawek

25 czerwca 2015 Rozpatrywanie na forum Sejmu stanowiska Senatu Nr posiedzenia: 95

Decyzja: przyjęto część poprawek

30 czerwca 2015 Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu

21 lipca 2015Prezydent podpisał ustawę

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym Tekst ustawy w formacie htmlTekst ustawy w formacie pdf

Uchwalono na pos. nr 95 dnia 25-06-2015 Dz.U. poz. 1064

 

Analizując przedstawione dane widzimy, że początkowo prace nad projektem ustawy toczyły się dość ospale – pierwsze czytanie odbyło się 29 sierpnia 2013 roku, projekt został odesłany Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej. Prace w komisjach sejmowych trwały 20 miesięcy, czyli bez specjalnego pośpiechu. Nagle ożywienie obserwujemy po pierwszej turze wyborów prezydenckich – 12 maja zostaje opracowane sprawozdanie komisji i 26 maja odbywa się II czytanie projektu ustawy, a dzień później, czyli 27 maja – trzecie czytanie. Następnego dnia, 28 maja uchwaloną ustawę przekazano  Marszalkowi Senatu. Senat wniósł swoje poprawki, ustawa wróciła do Sejmu, który część poprawek przyjął i 30 czerwca 2015 Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu.

Należy mocno podkreślić, że w projekcie przesłanym do Sejmu przez prezydenta Komorowskiego w lipcu 2013 roku nie było szczególnych przepisów o powoływaniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego kończących kadencję w 2015 r. Te przepisy pojawiły się dopiero z inicjatywy grupy posłów Platformy Obywatelskiej podczas drugiego czytania i gdy doszło do trzeciego czytania zostały oczywiście uchwalone.

Podczas drugiego czytania wprowadzono zasadę kadencyjności prezesa trybunału i wiceprezesa. Były dwa projekty: projekt posłów Platformy Obywatelskiej, gdzie była kadencja czteroletnia, i projekt posłów Prawa i Sprawiedliwości – kadencja trzyletnia. Przegłosowano kadencję czteroletnią i w takim kształcie ta ustawa dostała się do Senatu. 12 czerwca 2015 r. Senat wprowadził do niej 28 poprawek, m.in. usunął tę zasadę kadencyjności prezesa i wiceprezesa, i później, gdy 25 czerwca Sejm głosował nad poprawkami Senatu, to stanowisko utrzymał. Nastąpiła więc zmiana stanowiska PO w sprawie kadencyjności, bo najpierw koalicja PO-PSL glosowała za kadencyjnością, a później to stanowisko zmieniła.

Lubię to! Skomentuj149 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale