Blog
wiesława
83 obserwujących 574 notki 1093140 odsłon
wiesława, 21 maja 2018 r.

W Izbie Gmin będzie debata o "polskich antysemitach i faszystach"

8378 186 1 A A A

26 stycznia 2018 roku Sejm na 57 plenarnym posiedzeniu uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.  Za przyjęciem ustawy glosowało 279 posłów, 6 było przeciw; 130 posłów wstrzymało się od głosu. 

29 stycznia ustawa została przekazana Marszałkowi Senatu. Na posiedzeniu w dniu 1 lutego Senat nie wniósł poprawek do ustawy. Następnego dnia ustawa została przekazana do podpisu prezydentowi RP. Prezydent podpisał ustawę 6 lutego. 14 lutego 2018 r. tekst uchwalonej ustawy został opublikowany w Dzienniku Ustaw RP, Warszawa, Poz. 369. Ustawa weszła w życie 1 marca 2018 roku. 

Na czym polega omawiana nowelizacja?

W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575 oraz z 2018 r. poz. 5) wprowadzone zostały następujące zmiany: po rozdziale 6b dodaje się rozdział 6c w brzmieniu:  

„Rozdział 6c

Ochrona dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego

Art. 53o. Do ochrony dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132) o ochronie dóbr osobistych. Powództwo o ochronę dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej lub Narodu Polskiego może wytoczyć organizacja pozarządowa w zakresie swoich zadań statutowych. Odszkodowanie lub zadośćuczynienie przysługują Skarbowi Państwa. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 369

Art. 53p. Powództwo o ochronę dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej lub Narodu Polskiego może wytoczyć również Instytut Pamięci Narodowej. W sprawach tych Instytut Pamięci Narodowej ma zdolność sądową.

Art. 53q. Przepisy art. 53o i art. 53p mają zastosowanie niezależnie od tego, jakie prawo jest właściwe.”;

6) po art. 55 dodaje się art. 55a i art. 55b w brzmieniu:

„Art. 55a. 1. Kto publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie określone w art. 6 Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego załączonej do Porozumienia międzynarodowego w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r. (Dz. U. z 1947 r. poz. 367), lub za inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne lub w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok jest podawany do publicznej wiadomości.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności.

3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w ust. 1 i 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej lub naukowej.

Art. 55b. Niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu zabronionego niniejszą ustawę stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca w razie popełnienia przestępstw, o których mowa w art. 55 i art. 55a.”.

Jeszcze przed zakończeniem procesu legislacyjnego ustawa spotkała się z gwałtownym protestem w Izraelu. 30 stycznia dziennik Jeruzalem Post poinformował, że ponad połowa deputowanych Knesetu (61 deputowanych z ogólnej liczby 120 deputowanych) chce aby przyjęcie ustawy o IPN przez Polskę zostało uznane za negowanie Holokaustu. 61 członków Knesetu poparło projekt ustawy zmieniającej ustawy z 1986 roku, która stwierdza, że za negowanie Holokaustu grozi kara pięciu lat więzienia. Zgodnie z zaproponowaną zmianą, zaprzeczanie lub minimalizowanie zaangażowania pomocników i współpracowników nazistów będzie również przestępstwem. Proponowana nowelizacja miałaby zapewnić pomoc prawną wszystkim ocalałym z Holokaustu i nauczycielom, którzy zabierają uczniów na wyjazdy do obozów śmierci, a którym wytoczono by za granicą procesy sądowe za opowiadanie o tym, co wydarzyło się podczas Holokaustu.

Deputowany Itzik Shmuly (Unia Syjonistyczna) stwierdził: Polacy i inni, którzy mogą chcieć ich kopiować, muszą wiedzieć, że historyczna prawda narodu żydowskiego nie jest na sprzedaż. […] Wielu Polaków i wielu innych wiedziało o nazistowskiej maszynie do eksterminacji i pomagało jej w działaniu. Polska próba przepisania historii i zamknięcia ust ocalałym z Holokaustu jest szokująca i nikczemna. Nie pozwolimy współpracownikom nazistów ukryć się za ich plecami i zaprzeczyć ich historycznej odpowiedzialności.

Inny deputowany, Jair Lapid (Jest Przyszłość) stwierdził, że „polska próba uniknięcia odpowiedzialności wymaga podjęcia działań. Musimy wykorzystać wszystkie dostępne nam środki, w tym Kneset, przeciwko negowaniu Holokaustu. […]Nie pozwolimy nikomu zapomnieć nazistów ani tych, którzy z nimi współpracowali. Spoczywa na nas odpowiedzialność za pamięć milionów zabitych. Świat musi wiedzieć – Żydzi już nie boją się i nie będą milczeć.

Opublikowano: 21.05.2018 20:00. Ostatnia aktualizacja: 22.05.2018 09:14.
Autor: wiesława
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • @rk1  Nie będę płakać po Eternicie.  Ale nieobecność Yassy sprawia mi przykrość.  Idę...
  • @Animela @Szeliga Wg mnie w tej chwili jest tylko jeden czynnik skłaniający do oddania głosu...
  • @londoncity  Niewiele wiesz o Łodzi, ruski trolu. W Łodzi owszem mieszkało przed wojną...

Tematy w dziale Polityka