118 obserwujących
664 notki
1475k odsłon
600 odsłon

Kiedy przedstawicielom opozycji brakuje kindersztuby

Wykop Skomentuj24

Jeden z blogerów zamieścił godzinę temu na tym portalu notkę: 

https://www.salon24.pl/u/kuba-rozpruwacz/960893,morawiecki-reki-nie-podaje

Treść notki jest krotka, więc przytaczam w całości:

„Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz próbowała przywitać i zaprosić w poniedziałek premiera Mateusza Morawieckiego na rozmowy przy Okrągłym Stole ustawionym przy Europejskim Centrum Solidarności w ramach obchodów 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku. Prezydent Gdańska nie została dopuszczona do premiera przez ochroniarzy. Morawiecki przeszedł obok, pozostawiając zaproszenie Dulkiewicz bez odpowiedzi.

Mateusz Morawiecki - bez odpowiedzi

Kuba Rozpruwacz - bez komentarza”

Chciałam napisać co o tym myślę pod tą notką, ale właściciel bloga, posługujący się wdzięczną ksywą „Kuba Rozpruwacz”, nie życzy sobie moich komentarzy na swoim blogu.

No to skomentuję tutaj:

„3 czerwca chciała zaprosić na uroczystość w dniu 4 czerwca.

Tak po prostu - szla ulicą i na widok premiera pomyślała sobie: "A może jego też zaproszę? Wprawdzie lista gości już została ustalona trzy miesiące temu, ale niech pozna moje dobre serce."

A tak z ciekawości - to gdzie miał usiąść premier ? Bo chyba miejsca w pierwszym rzędzie już dawno zostały przydzielone.”

***

Od rana trwa bicie piany na temat rzekomego poniżenia, którego ponoć doznała prezydent miasta Gdańska Dulkiewicz ze strony premiera RP. Uznałam więc, należy się kilka slow wyjaśnienia.

Przede wszystkim osoby, rozprawiające o tym rzekomym poniżeniu, powinny zapoznać się z terminem „precedencja stanowisk publicznych”.

Wyjaśnienie można przeczytać na stronie http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/C190089BB5B60B45C125754A0057E001/$file/Analiza_BAS_2009_10.pdf

w artykule „Precedencja stanowisk publicznych w Polsce”. Autor artykułu Dr Dobromir Dziewulak jest specjalistą ds. międzynarodowych w Biurze Analiz Sejmowych.

Dowiadujemy się z tego artykułu, że

„Termin precedencja wywodzi się z języka łacińskiego (praecedentia – to co poprzedza) i oznacza pierwsze miejsce, pierwszeństwo, prym. W tym znaczeniu precedencja funkcjonuje w dyplomacji jako zasada ustalania pierwszeństwa pomiędzy państwami i ich przedstawicielami, co reguluje mię- dzy innymi protokół dyplomatyczny, którego początki wiążą się z okresem Bizancjum i dworów monarszych średniowiecznej Europy. Współcześnie ujednolicone uregulowania dotyczące praktyki postępowania w stosunkach międzynarodowych potwierdzone zostały przez konwencję wiedeńską ONZ z 1961 roku.

Innym znaczeniem terminu precedencja jest także porządek pierwszeństwa stanowisk kierowniczych w państwie, a więc na przykład kolejność witania, zabierania głosu, zajmowania miejsc podczas oficjalnych spotkań z udziałem władz państwowych i samorządowych. […]

Precedencja jest podstawowym elementem protokołu dyplomatycznego, odgrywa ważną rolę w życiu publicznym, porządkuje hierarchię ważności funkcji i stanowisk w państwie, pozwala ustalić prawidłową kolejność powitania i prezentacji zaproszonych gości, reguluje także wzajemne stosunki, określając np. gdzie poszczególne osoby zajmują miejsca np. podczas oficjalnych uroczystości, obrad, posiłków. [….]

Precedencja państwowa ustanawiana jest w każdym państwie wewnętrznym aktem prawnym, zazwyczaj dekretem prezydenta czy monarchy lub rozporządzeniem rządu. W Polsce nie ma żadnego aktu normatywnego, który określałby aktualną precedencję stanowisk i funkcji w Rzeczypospolitej. […]

Współczesna precedencja najwyższych stanowisk państwowych w RP opiera się na zasadach wyprowadzanych z porządku konstytucyjnego państwa demokratycznego. Owe zasady to przede wszystkim: określona w Konstytucji kolejność zastępstwa głowy państwa, zasada trójpodziału władzy, wyższości stanowisk obieralnych nad mianowanymi oraz władzy centralnej nad lokalną, a także rozdziału państwa i Kościoła. Biorąc pod uwagę powyższe składowe na czele precedencji usytuowany jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako najwyższy przedstawiciel, reprezentant w stosunkach międzynarodowych i gwarant władzy państwowej. Drugie i trzecie miejsce odpowiada zasadzie zastępstwa głowy państwa, której obowiązki – zgodnie z polską tradycją i obowiązującą Konstytucją – może wykonywać tymczasowo marszałek Sejmu, a dopiero po nim marszałek Senatu. Kolejne miejsce przysługuje prezesowi Rady Ministrów jako szefowi rządu opartego na większości parlamentarnej i przed nią odpowiedzialnego. […]

W dalszym ciągu omawianego artykułu czytamy:

„Kancelaria Prezesa Rady Ministrów na swojej oficjalnej stronie internetowej prezentowała jeszcze w czerwcu 2008 roku precedencję kierowniczych stanowisk w RP, […]:

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Marszałek Sejmu RP

3. Marszałek Senatu RP

4. Prezes Rady Ministrów

Wykop Skomentuj24
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Kultura