Na oko spoko
Bez komunikacji społeczeństwo nie przetrwa
2 obserwujących
33 notki
13k odsłon

Apel Światowego Kongresu Polaków do Posłanek i Posłów na Sejm RP

Apelujemy o powołanie w Polsce filii Europejskiej Akademii Prawa. Podniesie to kompetencje i autorytet polskich prawników na arenie międzynarodowej. Wzywamy do usunięcia groźnej wady ustrojowej tj. jednoczesnego wyboru 15 członków KRS zwykłą większością głosów. Proponujemy głosowanie nie na listę a kolejno na poszczególnych kandydatów z ograniczeniem liczby głosów posła do 5. https://swiatowykongrespolakow.pl/apel-do-poslanek-i-poslow-na-sejm-rp/

"Cudna" amerykańska ustawa 447

Amerykańska ustawa 447 ma na celu presję na kraje objęte w czasie 2 wojny światowej okupacją hitlerowską, w których zamieszkiwała przed tą wojną ludność żydowska aby kraje te zapłaciły organizacjom żydowskim za niezniszczone a ewen...