Na oko spoko
Bez komunikacji społeczeństwo nie przetrwa
2 obserwujących
29 notek
11k odsłon
503 odsłony

Polska energetyka wobec Europejskiego Ładu Klimatycznego 2020

Emisja CO2 na 1 kWh wytworzonej energi elektrycznej - źródło https://www.entsoe.eu
Emisja CO2 na 1 kWh wytworzonej energi elektrycznej - źródło https://www.entsoe.eu
Wykop Skomentuj9


Polska energetyka stanęła przed egzystencjalnym wyzwaniem: Polska nie zakwestionowała celu osiągnęcia neutralności klimatycznej EU do roku 2050 ale też nie zadeklarowała przyjęcia odpowiednich zobowiązań wysuwając kwestię finansowania.

Całkowicie akceptuję to, że Polska potrzebuje bliżej się przyjrzeć naszej propozycji Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - mówiła po zakończeniu rozmów szefowa KE Ursula von der Leyen. - Polska jest krajem, który musi dogonić resztę, potrzebuje więcej czasu, żeby przejść przez szczegóły, ale to nie zmieni harmonogramu Komisji - dodawała.

Istnieje oczywiście potrzeba zachowania rezerwowych mocy w energetyce węglowej na wypadek różnego rodzaju zewnetrznych i wewnętrznych kryzysów. Ale wieloletnie preferowanie coraz bardziej kosztownej energetyki węglowej ma też inne przyczyny:

1. Głęboko zakorzeniona niewiara w możliwość aktywnego uczestnictwa Polski w światowej gospodarce i w związku z tym obawa przed brakiem środków finansowych na pokrywanie zapotrzebowania na energię przez zewnętrzne zakupy tańszej energii elektrycznej. Wskazuje też na to ograniczona ilość połaczeń transgranicznych. W sytuacji międzynarodowego kryzysu energetyka węglowa pozwala na zaspokajanie krajowego zapotrzebowania wyłącznie z własnych źródeł energii (węgla). 

2. Agresywne lobby polskiego przemysłu wydobywczego przejmujące zbyt dużą część budżetu państwa. Przykładowo: gdy pod koniec lat 90-tych podejmowałiśmy próbę prowadzenia Baltic Pipe przez Szwecję napotkaliśmy na opór z 2 stron: rosyjskiego lobby energetycznego oraz polskiego lobby węglowego. Również odrzucenie na początku lat 90-tych przez polski rząd innego projektu - oferty przeszkolenia zawodowego górników oznaczało zakonserwowanie kopalnictwa węglowego jako podstawowego źródła utrzymania na Śląsku. 

3. Brak dyscypliny badawczej i inwestycyjnej dla rozbudowy nowych źródeł energii w tym energetyki jądrowej. 2 polskie reaktory doświadczalne Ewa i Maria nie umożliwiły od 1958 roku stworzenia polskiej energetyyki jądrowej.

Wyjątkowość czy mobilizacja

Wyjątkowe stanowisko Polski może dobrze uzasadnić poniższy wykres na rys. 1. Jeśli wierzyć zaprezentowanym tu danym Polska zdecydowanie wyróżnia się w EU negatywnie jeśli chodzi o emisję CO2 na 1 KWh wyprodukowanej energii elektrycznej. Sytuacja wymaga natychmiastowej mobilizacji. Inaczej pozostaje tylko obalenie związku emisji CO2 z globalnym ociepleniem.

Geopolityka nie może ograniczać się tylko do szczegółowej analizy geograficznych uwarunkowań obronności i ekspansji. W dobie masowego globalnego rozwoju komunikacji oraz mediów społecznych jest niezmiernie ważne odpowiadanie i aktywne uczestnictwo w rozwoju światowej myśli naukowej, społecznej i politycznej. Moje wielomiesięczne studia problematyki zmian klimatycznych przekonały mnie, że jest małe prawdopodobieństwo aby obecnie masowo akceptowane międzynarodowo oszacowanie wpływu działalnosci człowieka na klimat było błędne. W szczególności trudno np. przypuszczać, że dysponując największym na świecie zapleczem technicznym NASA myli się w swoich obserwacjach, żę działalność ludzka ma ze względu na globalny rozwój cywilizacyjny coraz większy wpływ na zmiany klimatyczne  https://climate.nasa.gov/causes/.

Również ze względu na powszechny w Europie konsensus co do tego wpływu nie wolno pod żadnym pozorem lekceważyć polskim władzom bardzo specyficznej na wykresie pozycji polskiej producji energii elektrycznej. Ślad CO2 jest zdecydowanie większy od wszystkich pozostałych państw EU. Powstaje pytanie czy nie jest to objaw nieszczęśliwego splotu okoliczności, w tym pewnego niedorozwóju perspektywicznego myślenia o gospodarce. Taki obraz b. łatwo przekonuje gospdarczych ekspertów, że Polska wybrała tragiczną drogę izolacji. Taki stan wymaga oczywiście pomocy ale wywołuje też znane z międzynarodowej historii postawy wielkiego wspołczucia. Ta pozycja odzwierciedla izolację technologiczną ale też i poważne opóźnienie rozwojowe polskiej energetyki.

Z kolei tak znaczne odstępstwo od polityki energetycznej UE stwarza silne pokusy krajowego i europejskiego konsensusu co do wyjątkowości Polski, istotnych różnic kultury przemysłowej i niezbędnych decyzji multirateralnych tak w zakresie współpracy jak i jej ograniczania.

image

Rys. 1. Jednostkowa intensywność emisji CO2/KWh odniesiona do całkowitej produkcji energii elektrycznej. Źródło https://www.entsoe.eu/

Dlatego niezbędna jest masowa skoordynowana mobilizacja polskich ekspertów ds. energetyki dla sprostania wyzwania przygotowania dla Komisji UE do czerwca 2020 roku szczegółowego harmonogramu modernizacji polskiej energetyki. Dokładne przyswojenie powyższego wykresu przez polskich ekspertów wyzwoli kreatywność niezbędną dla wydajnej jakosciowo realizacji tego zadania.

Wykop Skomentuj9
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka