59 obserwujących
1441 notek
1452k odsłony
  14916   0

Płk. Marian Cimoszewicz z Informacji Wojskowej.

 

Marian Cimoszewicz
(skan z Gazety Polskiej - "Kronika Komunizmu", '93)

 

Znalazłem ciekawy artykuł o Marianie Cimoszewiczu, oficerze Informacji Wojskowej. W tej organizacji, w 1948 roku, na prawie 3 tys. oficerów, ponad połowę stanowili Rosjanie, głównie członkowie Smierszu. Tekst jest ciekawy nie tylko ze względu na biografię głównego bohatera ale i z powodu przygód osoby, która była zaangażowana w wyjaśnienie sprawy płk. Cimoszewicza, posła Jana Beszty-Borowskiego. Atmosfera polityczna lat 1990-93, kiedy dzieją się opisywane wydarzenia i czasów współczesnych jest bardzo zbliżona. Także jeśli chodzi o epitety - autor tekstu otrzymał anonim o treści - "Swołocz" :)  (dzisiaj pewnie byłoby to: ziejący jadem nienawistny oszołom). Zaangażowanie autora w wyjaśnienie sprawy przyczyniło się (co najmniej) do tego, że Marian Cimoszewicz został pozbawiony uprawnień kombatanckich.
 
Kilka cytatów z tekstu na stronie www.antyk.org:
 
"Marian Mikołaj Cimoszewicz ur. w 1917 r. w Ulianowsku. Po ukończeniu z przerwami szkoły podstawowej, do przyjścia bolszewików pracuje jako robotnik-brukarz. W 1939-40 jest już poborcą dostaw obowiązkowych w bolszewickim "Rejonpołnamzakie" w Wołkowysku. W końcu 40 r. pojawia się w parowozowni Białystok jako "seksot"- tajny donosiciel NKWD - jak zezna później świadek Ułas, (w dokumentach tej informacji brak). Potem w Armii Czerwonej. 24-06-1941 r. kończy szkołę podoficerską radiotechniczną w Rostowie n. Donem. W 1941 r. przydzielony do Jedn. Spec. przy sztabie wojsk inż. Po dwóch latach skierowany do Wojska Polskiego - Armii Berlinga na kurs oficerów "oświatowych" czyli politycznych i otrzymał pierwszy stopień oficerski. "Do zakończenia wojny napisał M. Cimoszewicz - byłem więc w aparacie polit. na stanowiskach od z-cy d-cy baterii, z-cy d-cy batalionu i z-cy d-cy 11 pułku piech. 4 DP włącznie. Po zakończeniu wojny w Informacji Wojskowej i WSW do stopnia pułkownika, w tym w latach 1951-54 szef Informacji Wojskowej w Wojskowej Akademii Technicznej. W 1955-57 ukończyłem lic. ogólnokształcące i maturę".
 
 "Decyzją z dnia 7-X-1992 r. na podst. Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. pozbawiam uprawnień kombatanckich Cimoszewicza Mariana s. Wincentego. Uzasadnienie:..... Na podstawie Zeszytu Ewidencyjnego Centr. Arch. Wojsk. stwierdza się, że MC służył w Inf. Wojsk. od 07. 1945 do 01. 1957. Zaświadczenie Nr. 15/76 z dnia 30-01-1976 wydane przez Jednostkę Wojskową Nr 2375 podaje, że w/w w latach 1945-1946 "uczestniczył w likwidacji podziemia".
"Byłem kierownikiem sekcji remontów w WAT..... z MC zetknąłem się wiele razy, min. otrzymałem od niego polecenie przebudowania schronu przeciwlotniczego na areszt..... wydał polecenie przystosowania pomieszczenia pod schodami w piwnicy na celę, w której nie można się było wyprostować.....".
Wszystkie cytaty pochodzą ze strony:
Lubię to! Skomentuj6 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura