Blog
.
szpak80
43 obserwujących 1141 notek 1114507 odsłon
szpak80, 20 listopada 2017 r.

Ujawnić treść nagranych rozmów politycznych Michnika i Kuronia z lat 80!


Podobno są takie i niektórzy bardzo się boją ujawnienia ich treści. To kulisy politycznej historii PRL i transformacji PRL i mimo zastraszania chyba mamy prawo wiedzieć, tchórzliwi historycy.

image


***

"W październiku 1981 r. inspektor Witold Kaszkur z SB zanotował:

Michnik w rozmowie przeprowadzonej w dniu 12 X br. z Konradem Bielińskim [walterowiec], Grażyną i Grzegorzem Labudą wystąpił z propozycją zrobienia filmu, który będzie odbiciem życia A. Macierewicza. Figurant podjął się napisania szkiców scenariusza do filmu w formie listu i razem z Kuroniem rozpracują go na sceny do filmu. Zdaniem figuranta w tym «trzeba Macierewicza ugotować». [...] Natomiast E. Smolar zasygnalizował* [hm...] odczuwalną niechęć osób związanych z emigracją na Zachodzie do osoby A. Michnika, którego do tej pory nie mogli atakować, ponieważ należał on do KOR-u. Według Smolara, bohaterem narodowym na emigracji może zostać Antoni Macierewicz". (źródło)


Płk. UB/SB/KGB Witold Kaszkur /1920-?/

image

image

Grupa operacyjna Wisła:

 "W dniu 27 listopada 1971 r. minister spraw wewnętrznych PRL gen. Franciszek Szlachcic i przewodniczący KGB przy Radzie Ministrόw ZSRR Jurij Andropow podpisali porozumienie o wspόłpracy organόw bezpieczeństwa PRL i ZSRR (dokument ten został szczegόłowo omόwiony w rozdziale 3 niniejszego opracowania). Na jego mocy Grupę Łącznikową KGB w Warszawie podniesiono do rangi przedstawicielstwa KGB ZSRR przy MSW PRL, a Grupę Operacyjną „Wisła" Departamentu II MSW do rangi grupy operacyjnej MSW PRL przy KGB ZSRR. Dokument ten zastąpił porozumienie o wspόłpracy pomiędzy organami ZSRR i PRL z 12 stycznia 1957 r., a oficjalnym powodem jego podpisania była koniecznośc wspόlnej koordynacji działań wywiadowczych i kontrwywiadowczych zapewniających bezpieczeństwo PRL i ZSRR." http://www.abw.gov.pl/download/1/1221/Rozdzial_4.pdf


Jako data zakończenia pracy Kaszkura w SB podany jest początek 1977 roku, a cytowany wyżej raport to 1981 r. Czyli co później? umowa o dzieło, czy jednak etat, i czy jedna umowa / jeden etat?*"Natomiast E. Smolar zasygnalizował"
(Kaszkur ma w CV m.in. Departament I MSW, czyli wywiad SB/KGB).

Kontakt Operacyjny UB/SB "Korzec"

image

Opublikowano: 20.11.2017 18:39. Ostatnia aktualizacja: 20.11.2017 19:46.
Autor: szpak80
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • Ciecie z administracji salon24.pl w akcji. Powód?  to ciecie salon24.pl
  • @pink panther Widziałem ten pałac, raczej "z tych większych" :))Nie wiem czemu nikt z...
  • @Animela Nie. "Jest" arystokratką więc ma rolę aby wypowiadać się jakby nią była - obraża...

Tematy w dziale