Blog
.
szpak80
45 obserwujących 1160 notek 1131276 odsłon
szpak80, 17 października 2018 r.

Co pisano w 2011 o Zdanowskiej z 2018 r.


"Hanna Zdanowska jako osoba prawomocnie skazana za przestępstwo karne nie może być burmistrzem czy prezydentem miasta" (2018)

To oczywiste.

2011:
"Art. 6 ust. 2 stanowi, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru (np. wójt, starosta, marszałek) czy powołania (zastępca wójta, skarbnik gminy, powiatu czy województwa) nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Takie same wymagania spełniać musi pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym (art. 6 ust. 3 pkt 2) oraz kierowniczym urzędniczym (art. 6 ust. 4). Uwaga! Wymagania w zakresie niekaralności stawiane wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zostały sformułowane surowiej niż te, które ma spełnić urzędnik, a nawet inni pracownicy zatrudnieni na podstawie wyboru (np. starosta). Wynika to z przesłanek prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) określonych w przepisach kodeksu wyborczego. Zgodnie z nimi wójtem nie może być osoba, wobec której wydano: • prawomocny wyrok skazujący za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, • prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego, • prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające tzw. kłamstwo lustracyjne". (rp.pl)

Opublikowano: 17.10.2018 14:28. Ostatnia aktualizacja: 17.10.2018 14:39.
Autor: szpak80
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • @politically.correct Wiem jaka to jest forma, a niuasować przymiotnikowo od słowa awanturnik...
  • @politically.correct Abenteurer - awanturnik, hochsztapler, poszukiwacz przygód, szukający...
  • A i jeszcze zapomniałem dodać. Niespełna miesiąc temu, niespełna miesiąc przed premierą...

Tematy w dziale