63 obserwujących
370 notek
626k odsłon
  2420   0

A.Seremet;zawiadomienie o popełnieniu zabójstwa w 97 przypadkach

 Drodzy Czytelnicy,

Szanowni Państwo

pismo poniższej treści zaopatrzone w moje dane kontaktowe wysłałam właśnie do prokuratora generalnego, Andrzeja Seremeta i apeluję, aby każdy z Państwa zrobił to samo. Pismo wysłać można listem poleconym, faxem lub nawet emailem. Każdy obywatel RP, niezależnie od miejsca zamieszkania jest do takiego działania wręcz zobowiązany zgodnie z art. 240 kpk.

Możemy nadać sprawie wyjaśniania naszej Tragedii z 10 Kwietnia nowy bieg!

______________________________________________________________________________

                                                                                                     Imię i nazwisko

                                        Adres zameldowania

                                        Adres do korespondencji                                             (jeśli inny)

 

 

                                        Miejscowość; data

 

Pan

Andrzej Seremet

Prokurator Generalny RP

ul. Barska 28/30

02-315 Warszawa

Listem poleconym lub

Fax nr:+4822 3189801

lub

email: pk.skargi@ms.gov.pl

 

Dot.:Zawiadomienie o przestępstwie uśmiercenia członków oficjalnej polskiej delegacji do Katynia w dn.10.04.2010 i wniosek o ściganie karne

 

 

Niniejszym,

 

wychodząc z dyspozycji art. 240 § 1 kk inawiązując do treści informacji w mediach od lekarzy biegłych medycyny sądowej powołanychprzez Prokuraturę w sprawie dokonania oględzin i sekcji sądowo-medycznej ciał ofiar zdarzenia z dnia 10.04.2010 r., którzy uznali dokonujac w toku zleconych czynności oceny stanu i rodzaju obrażeń narządów wewnętrznych ekshumowanych ciał śp.J.Kurtyki i śp.P. Gosiewskiego, iż nie można określić zarówno czasu zdarzenia, okoliczności określających przebieg zdarzenia, jak również przyczyn śmierci osób na przykładzie badanych ciał, wystepuję z zawiadomieniem o uzasadnionym podejrzeniu zaistnienia w dniu 10.04.2010 r. przestępstwa pozbawienia życia 97 osób, członków oficjalnej delegacji reprezentujących Państwo Polskie, udających się na uroczystości państwowe w celu upamiętnienia rocznicy zbrodni w Katyniu k. Smoleńska.

 

Składając na ręce Prokuratora Generalnego RP zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu zaistnienia  przestępstwa z art. 134 kk, art. 148 § 2 pkt 3 kk w zw. z art. 258 § 1 i § 3 kk w stosunku do co najmniej 97 osób, wnoszę o podjęcie niezwłocznie czynności procesowych umożliwiających ściganie karne i doprowadzenie do skazania osób, wobec których uzasadnionym może okazać się zarzut działania przestępczego o cechach opisanych w przywołanych przepisach karnych.

 

Uzasadnienie

 

W artykułach zamieszczonych w polskich mediach (prasa, radio, telewizja) w dn.22.03.2012 r.i potem, na podstawie informacji od biegłych lekarzy z zakresu medycyny sądowej, powołanych postanowieniem Prokuratury Wojskowej w Warszawie w uzgodnieniu z Naczelnym Prokuratorem Wojskowym i Prokuratorem Generalnym RP podkreślono, iż w świetle materiału dowodowego, który wraz z ciałami ofiar udostępniono biegłym na czas dokonania oględzin ciał i przeprowadzenia sekcji sądowo-medycznej, nie można ustalić przyczyn śmierci co najmniej w dwóch przypadkach ofiar zdarzenia z dnia 10.04.2010 r., jak również nie można ustalić przebiegu samego zdarzenia, wskazania czasu wystąpienia i cech charakterystycznych prowadzacych bezpośrednio do utraty życia wskutek katastrofy samolotowej, a zatem nie można jednoznacznie wykluczyć podejrzenia zaistnienia przestępstwa i to w postaci kwalifikowanej przez przepisy ustawy Kodeks Karny w rozumieniu art. 134 kk i art. 148 kk.

W tym stanie rzeczy, uznając, iż przysługuje mi prawo odwołania się do delegacji zawartej w przepisie art. 240 § 1 kk, wobec wystąpienia uzasadnionych watpliwości co do przyjmowanej do tej pory wersji w odniesieniu do przyczyn i przebiegu zaistnienia zdarzenia z dnia 10.04.2010 r., które nie są wynikiem ustaleń dokonywanych w myśl przepisu art. 2 § 2  ustawy kpk, a którego treść zobowiązuje wszystkie organy procesowe i reprezentujące Państwo do podejmowania rozstrzygnięć wyłącznie na podstawie prawdziwych ustaleń faktycznych, uważam, że wystąpienie z zawiadomieniem o możliwości zaistnienia przestępstwa i z żądaniem podjęcia ścigania karnego osób, które mogły dopuścić się wskazanych wyżej czynów, jest moim obywatelskim obowiązkiem.

     

 

Proszę o potwierdzenie daty wpływu tego zawiadomienia wraz z numerem dziennika korespondencji.

 

Z poważaniem

 

Lubię to! Skomentuj35 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale