W dniu 9 września wysłałam do prouratora generkalnego, Andrzeja Seremeta zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

z art. 128 k.k.§ 1 i 2 oraz z art. 231 §1 (nadużycie władzy) przez ministra Jacka Sasina w Smoleńsku w dniu 10 kwietnia 2010 r. (do przeczytania tutaj)

Sprawa została przekazana do rozpatrzenia do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście. Nieznany z imienia i nazwiska prokurator przysłał mi poniższą  odpowiedz, na która wystosowałam cytowane jeszcze niżej zażalenie.

 Zawiadomienie

o odmowie wszczęcia śledztwa

 Sekretariat Prokuratury zawiadamia Panią, jako osobę, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, że postanowieniem Prokuratora Rejonowego Warszawa Śródmieście w warszawie z dnia 31 października 2011 pod sygnatura akt 1 Ds 1004/11 MG

ODMÓWIONO WSZCZĘCIA ŚLEDZTWA

w sprawie przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia  obowiązków przez ministra w kancelarii Prezydenta RP Jacka Sasina, poprzez podanie do publicznej wiadomości w dniu 10 kwietnia 2010 roku, po niedługim okresie czasu po ujawnieniu katastrofy samolotu TU-154M, informacji o śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii Kaczyńskiej., tj. O czyn z art. 128 § 1 kk.

 

Referent Prokuratury Rejonowej

Sylwia Tuszyńska

 

Prokuratura Rejonowa Warszawa śródmieście

Krucza 38/2

00 512 Warszawa

Faxem nr.004822 6213857

 

Zażalenie

na decyzję odmowy wszczęcia śledztwa

 dn.31 października 2011, sygn. Akt 1 Ds 1004/11/MG

 

 Wielce Szanowny Panie Prokuratorze (nazwisko niestety,nieznane),

 

Pańska decyzja o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie tak ewidentnie burzącej poczucie prawa u każdego dorosłego, dojrzałego i pozostającego przy zdrowych zmysłach człowieka jest kompletnie niezrozumiała.

Faktem jest, że na wiele godzin przed odnalezieniem ciała śp. Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego (sic!) oraz na kilkadziesiąt godzin (sic!) przed odnalezieniem ciała śp. Pani Prezydentowej Marii Kaczyńskiej pan Jacek Sasin dysponował wiedzą o śmierci Pierwszej Pary Rzeczypospolitej.

Jak do tej wiedzy doszedł i wskutek jakich czynności medycznych ustalił fakt zgonu Pary Prezydenckiej, o czym powiadomił osobiście i przy świadkach opinię publiczną – pozostaje jego ponurą tajemnicą.

 Odmowa wszczęcia śledztwa w tej sprawie każe wątpić w to, że Rzeczpospolita Polska jest państwem prawa i leży w Europie.

Pańska decyzja niweczy wysiłki Pańskich kolegów – prokuratorów zajmujących się śledztwem w sprawie wypadków 10 kwietnia i jest równoważna z przyjęciem koncepcji zamachu z zamiarem likwidacji Głowy Państwa.

 

W związku z tym domagam się jej niezwłocznego i rzeczowego uzasadnienia.

 

Na wypadek odmowy przyjęcia tego zażalenia z jakichkolwiek powodów formalnych sygnalizuję już teraz, że sprawę skieruję do instancji wyższej w celu skontrolowania zachowania norm unijnych.

 Z poważaniem