21 obserwujących
95 notek
406k odsłon
  1090   0

Gdzie dzisiaj znajduje się ARKA NOEGO ?

Arka zbudowana była z drzewa cedrowego
Arka zbudowana była z drzewa cedrowego

Historię Arki Noego zna każdy z nas. Jest ona tak bardzo niewiarygodna, że pewnie wiele osób myśli o niej jak o legendzie. Zastanówmy się, czy nauka potwierdza, że wiele tysięcy lat temu Arka Noego została pobudowana i na jej pokładzie przez wiele miesięcy żyło 8 osób wraz z wieloma zwierzętami.

Opis Arki Noego w Biblii

W  Księdze Rodzaju w rozdziale 6   czytamy:

12  Gdy Bóg widział, iż ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują na ziemi niegodziwie, 
13  rzekł do Noego: «Postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia jest pełna wykroczeń przeciw mnie; zatem zniszczę ich wraz z ziemią.  
14  Ty zaś zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, uczyń w arce przegrody i powlecz ją smołą wewnątrz i zewnątrz.  
15  A oto, jak masz ją wykonać: długość arki - trzysta łokci, pięćdziesiąt łokci - jej szerokość i wysokość jej - trzydzieści łokci.  
16  Nakrycie arki, przepuszczające światło, sporządzisz na łokieć wysokie i zrobisz wejście do arki w jej bocznej ścianie; uczyń przegrody: dolną, drugą i trzecią. 
17  Ja zaś sprowadzę na ziemię potop, aby zniszczyć wszelką istotę pod niebem, w której jest tchnienie życia; wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie,  
18  ale z tobą zawrę przymierze. Wejdź przeto do arki z synami twymi, z żoną i z żonami twych synów.  
19  Spośród wszystkich istot żyjących wprowadź do arki po parze, samca i samicę, aby ocalały wraz z tobą od zagłady.  
20  Z każdego gatunku ptactwa, bydła i zwierząt pełzających po ziemi po parze; niechaj wejdą do ciebie, aby nie wyginęły.  
21  A ty nabierz sobie wszelkiej żywności - wszystkiego, co nadaje się do jedzenia - i zgromadź u siebie, aby była na pokarm dla ciebie i na paszę dla zwierząt». 
22 I Noe wykonał wszystko tak, jak Bóg polecił mu uczynić.  

Wyobraźmy sobie opisaną w biblii sytuację. Pan Bóg zażądał, aby Noe wybudował wielką arkę. Biblijny łokieć wynosił 45,72 cm, a więc miała ona mieć długość 137,16 m,  szerokość 22,86 m i  wysokość 13,72 m.  Ile potrzeba "żywicznego" drzewa na jej wykonanie, ilu ludzi trzeba  zatrudnić, ile lat potrzeba na zrealizowanie takiego zadania. W Biblii czytamy, że Noe zwlekał z przystąpieniem do budowy, ale Pan Bóg swoje żądanie powtarzał.

Według zapisu biblijnego arka została pobudowana, Noe z żoną, jego trzej synowie Sem, Cham i Jafet  z żonami i duża ilość zwierząt przez 375 dni schronili się w niej. W   rozdziale 8 Księgi Rodzaju  czytamy:

3   Wody ustępowały z ziemi powoli, lecz nieustannie, i po upływie stu pięćdziesięciu dni się obniżyły.
 Miesiąca siódmego, siedemnastego dnia miesiąca arka osiadła na górach Ararat.
5   Woda wciąż opadała aż do miesiąca dziesiątego. W pierwszym dniu miesiąca dziesiątego ukazały się szczyty gór.
6   A po czterdziestu dniach Noe, otworzywszy okno arki, które przedtem uczynił.


Poszukiwanie Arki Noego na górze Ararat

Góra Ararat jest to masyw wulkaniczny leżący w północno-wschodniej części Turcji blisko granicy z Iranem i Armenią, który ma dwa szczyty, tj.: Wielki Ararat o wysokości 5137 m.n.p.m. i Mały Ararat o wysokości 3896 m.n.p.m. Wyższy szczyt wznosi się o ok. 3000-4000 m ponad poziom otaczających jego równin.

image
Wielki i mały Ararat

Zachował się rysunek z 1686 roku, na którym miejsce arki Noego zaznaczono blisko szczytu Wielkiego Araratu.

image
Szkic góry Ararat z arką Noego

Od czasów starożytnych zorganizowano wiele wypraw poszukiwaczy arki. Zawsze pasjonatów przygód, niebezpiecznych wspinaczek jest dużo. Aby wyobrazić sobie, z jakim ryzykiem związane były te poszukiwania warto obejrzeć film   Arka Noego.

W czerwcu 1840 roku w okolicy góry Ararat miało miejsce wielkie trzęsienie ziemi, powstało wiele szczelin. Wtedy prawdopodobnie arka rozpadła się na dwie lub trzy części. Największa jej część  znajduje się z  północnej strony góry Ararat w kanionie gardzieli AHORA. 

image
Położenie gardzieli Ahora na górze Ararat

Dojście do tego miejsca jest bardzo trudne ze względu na ukształtowanie terenu, liczne szczeliny, lawiny skał wulkanicznych oraz na warunki klimatyczne i polityczne.  Pomimo tych trudnych warunków ekipy naukowców dotarły do tego miejsca.


Odnalezienie Arki Noego

W latach 2008-2009 chińskie ekipy naukowców odnalazły znaczną część arki. Wyprawy te zostały sfilmowane, 


Arka zbudowana była z drzewa żywicznego, prawdopodobnie z cedru. W efekcie  procesu laminowania drewno, z którego ją wykonano, skamieniało. Wcześniej już poszukiwacze arki powracali z małymi kawałkami bardzo twardego drewna. 

image
Według Chińczyków tak wygląda jedna z „kabin” arki Noego

Arka przypominała wielką skrzynię, przy czym na górze była szersza niż na dole. Proporcja 6:1 długości do szerokości zapewniała jej wyjątkową stabilność nawet przy fali morskiej do wysokości 60 m.

image

Wygląd Arki Noego

Naukowcy są przekonani,  że na górze Ararat pod grubą warstwą wulkanicznych skał na wysokości około 4100 m n.p.m. znajduje się wielki, drewniany statek, zbudowany zgodnie z biblijnym opisem. 

Rodzaj skał na szczycie oraz pozostałości soli świadczą, że góra ta dawno temu była zalana wodą morską.  


Czego nas uczy historia Arki Noego?

Dzisiaj wiemy, że historia Arki Noego jest prawdziwa, nie jest to legenda. Przypuszczam że w archiwach wojskowych znajdują się zdjęcia satelitarne okolicy i znana jest dokładnie lokalizacja wszystkich zachowanych części arki.

W ewangelii św. Mateusza 24:37-43 czytamy:

37    A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
38    Jak bowiem za tych dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki;
39    I nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich – tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.
40    Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
41    Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
42    Czuwajcie więc, ponieważ nie wiecie, o której godzinie wasz Pan przyjdzie.
43    A to wiedzcie, że gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze ma przyjść złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swego domu.

Ciekawe jest, jak będzie wyglądało życie na ziemi w przyszłości.

Nawiązując do mojej poprzedniej notki Kiedy państwa upadają?   W Polsce aktualnie żyjemy w etapie destabilizacji. Czy czeka nas jakieś "niezwykłe zdarzenie" podobne w skutkach do biblijnego potopu i naród "odrodzi się", czy państwo nasze "upadnie"?


Źródła:

  1. Historia poszukiwań Arki Noego - ks. Roman Piwowarczyk
  2. Arka Noego
  3. Noah’s ark on mount Ararat, shortened eyewitness accounts
  4. Szczątki Arki Noego znajdują się na górze Ararat
  5. THE EXPLORERS OF ARARAT, 1976-2010 John McIntosh


Lubię to! Skomentuj12 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości