2 obserwujących
306 notek
48k odsłon
  72   0

Polski Ład dobry czy nie

https://www.polskieradio24.pl/.../2786905,Gra-na...

Żeby się nie rozwodzić i nie wywodzić powiem krótko. Nie podejrzewam żeby Rząd pod przywództwem Mateusza Morawieckiego Realizował Polski Ład zawierający szkodliwe dla Polaków zmiany. Jestem przekonany, że Polski Ład, z racji uwzględnienia znaczących dla polskiej gospodarki inwestycji jest programem dobrym, choć nie zadowalających wszystkich grup społecznych, czy też gospodarczych. Myślę, że najwłaściwszym usprawiedliwieniem takiego stanu, będzie zauważenie, że tak, na dobrą sprawę nie da się pogodzić zaspokojenia potrzeb wszystkich dziedzin życia gospodarczego, jak i społecznych ugrupowań. Powiedział bym, że siły polityczne kreujące Polski Ład miały na względzie rozwój Polski jako całości. Być może, że potrzeby jakiejś grupy nie zostały w pełni zaspokojone. Ale, żeby - jak nadmieniłem na wstępie - nie brnąć w rozważania szczegółowe, jako ze nie jestem znawcą ani naukowcem powiem krótko i na temat. Jeszcze się taki nie narodził co by wszystkim dogodził. Przywołane przysłowie pasuje do zaistniałej sytuacji i wcale nie muszę się wstydzić jego użycia do oceny zaistniałej sytuacji. Twierdzenie - przysłowia są mądrością narodu - też nie zostało przeze mnie wymyślone. Polsk Ład zawiera podjęcie wielu inwestycj. Proszę zobaczyć jego priorytety.

Priorytet 1:

budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej,

budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni,

budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego,

budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego,

budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja,

odnawialne źródła energii.

Priorytet 2:

tabor z napędem zeroemisyjnym,

budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego niskoemisyjnego,

budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej,

budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej,

cyfryzacja usług publicznych i komunalnych,

poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych,

innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce,

rewitalizacja obszarów miejskich,

budowa lub modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej,

budowa lub modernizacja infrastruktury sportowej.

Priorytet 3:

budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej,

budowa lub modernizacja infrastruktury tramwajowej, w tym zajezdni,

budowa lub modernizacja infrastruktury kolejowej, w tym stacji utrzymaniowo-naprawczej,

budowa lub modernizacja infrastruktury transportu wodnego,

tabor transportu kolejowego,

tabor transportu tramwajowego,

tabor z napędem niskoemisyjnym,

budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej,

gospodarka wodna, w tym melioracja, retencja, osuszanie,

budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła niskoemisyjnego,

budowa i modernizacja infrastruktury społecznej,

budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej,

rewitalizacja obszarów lub budynków zdegradowanych lub poprzemysłowych.

Priorytet 4:

tabor zbiorowego transportu drogowego,

tabor zbiorowego transportu wodnego,

budowa lub modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej,

budowa i organizacja inkubatorów przedsiębiorczości,

budowa i organizacja parków naukowo-technologicznych,

inne.

Celem Programu Inwestycji Strategicznych jest wsparcie inwestycji samorządowych zwiększających produktywność, efektywność ekonomiczną oraz atrakcyjność inwestycyjną jednostek samorządu terytorialnego. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dąży do pobudzenia aktywności inwestycyjnej jednostek samorządowych, co w dalszej kolejności przełoży się na rozwój lokalnej przedsiębiorczości i powstanie nowych miejsc pracy, ale też poprawę warunków życia obywateli i zrównoważony rozwój w skali kraju.

Sami powiedzcie - i jak tu się pod czymś takim nie podpisać.

Lubię to! Skomentuj6 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale