21 obserwujących
304 notki
169k odsłon
  693   0

Odbudowa czy przebudowa gospodarki

Andrzej Owsiński 

 

Odbudowa czy przebudowa gospodarki 

 

Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z niebezpieczeństwa wyłączania działalności gospodarczej w ciągle jeszcze panującej pandemii. Wprawdzie jej skutki w wypadkach śmiertelności są znacznie mniejsze aniżeli pandemicznych rodzajów grypy w początkach naszego wieku, ale ze względu na łatwość przenoszenia wymaga ona przestrzegania ściślejszych rygorów. 

Niezależnie zatem od rozwoju sytuacji już dziś należy poczynić kroki w kierunku ożywienia gospodarki. 

Zgodnie z tym co niedawno pisałem w moich publikacjach na ten temat /np. „ Czy można już przewidywać przyszłość?”/,  zasadnicze pytanie polega na tym czy mamy odtworzyć dotychczasowy stan gospodarki, czy też postarać się stworzyć nowy, lepszy model. 

Na czym miałaby polegać różnica „nowego modelu” światowej gospodarki? 

Na jej pewne symptomy wskazał Trump usiłując zmienić relacje gospodarcze Stanów Zjednoczonych z Chinami, a także zlikwidować dyktat w dostawach ropy i gazu. 

Mamy zatem próbę uzdrowienia stosunków między poszczególnymi grupami krajów –dostawców i odbiorców. 

Jest to na tle dotychczasowej sytuacji wiele, ale dla stworzenia nowego, bardziej harmonijnego modelu gospodarczego, dalece niewystarczające. 

Przede wszystkim należy powstrzymać nieokiełznaną emisje pieniądza dłużnego powodującego narastanie groźby totalnej katastrofy. 

Równie niebezpieczne jest nagromadzenie zasobów ukrywanych dochodów których nikt nie jest w stanie policzyć ani wskazać ich dysponentów. Oceniając je na 30 bilionów / naszych, a nie amerykańskich/ można stwierdzić że jest to jedna trzecia całego światowego PKB osiąganego w ciągu roku. 

Jeżeli jest to pieniądz mobilny to uruchomienie go może przewrócić nie tylko całą gospodarkę, lecz i światowy porządek. 

Należy również powstrzymać działalność różnych lobby czy wprost monopoli, których koronnym przykładem jest Opec,  w dziedzinie światowych obrotów. W swoim czasie pisałem o lobby importowym z Niemiec i Japonii wykorzystującym samobójcze ustanowienie przez Amerykanów kursów dolara w relacji do niemieckiej marki / 4,13 DM/ 1 USD/  przy sile nabywczej jak najwyżej 1:2, oraz japońskiego jena w relacji 300 jenów za dolara, przy sile nabywczej 1:100. 

Jednakże to była tylko przygrywka do promocji importu z Chin w którym relacje wynosiły 1:5 dochodząc nawet do 1:10.  

Lwia część marży z tych transakcji trafiała do rąk lobby importowego i osiadła zapewne w bankach na Kajmanach lub temu podobnych zwiększając zagrożenie dla światowych stosunków nie tylko gospodarczych     

Regulacji wymaga ciągłe istnienie w ogólnym obrocie handlowym produktów pracy przymusowej, nieletnich, nie opłaconej i to mimo obowiązujących zakazów. 

Wymagana jest skuteczna kontrola międzynarodowych obrotów handlowych i jawność rozliczeń finansowych. 

Są to podstawowe zasady uzdrowienia światowej gospodarki. 

 

Poza ogólnymi zasadami nikt nie może narzucać charakteru poszczególnych umów handlowych poza oczywistym wykluczeniem zawierania umów pod przymusem. 

W rezultacie wprowadzenia powszechnej regulacji zaistnieją warunki na bardziej harmonijny rozwój światowej wytwórczości. 

Zależeć powinno na tym takim krajom jak Polska i zresztą większość państw na świecie, które dotąd nie mają wpływu na ustanawianie reguł gry. 

W nowych warunkach powinien nastąpić przyśpieszony rozwój w skali światowej ze szczególnym uwzględnieniem krajów zacofanych. 

 

Polska może skorzystać z dobrodziejstw nowego układu pod warunkiem że działając aktywnie i zbiorowo uzyska możliwość doprowadzenia do względnej równowagi konkurencyjnej. 

Przykładem może służyć zarówno budownictwo okrętowe jak i organizacja floty handlowej. Koncentracja pierwszego w krajach dalekiego wschodu, a drugiego w krajach „tanich flot”, wymaga przestrzegania, a niekiedy i ustanowienia zasad obowiązywania wysokich standardów jakościowych / chociażby ze względu na wymagania bezpieczeństwa/, określenia warunków pracy załóg i obowiązku atestów kwalifikacyjnych wiarygodnych towarzystw klasyfikacji i ubezpieczeń. 

Wszelkie naruszenia tak ustanowionych zasad powinny być surowo karane i wykluczające z obrotu międzynarodowego. 

Dla Polski powstała by w ten sposób szansa na powrót do budownictwa okrętowego i rozwoju własnej żeglugi. 

O innych dziedzinach pisałem już poprzednio, warunkiem jest jednak normalizacja stosunków na światowym rynku. 

 

Ważnym czynnikiem jest regulacja wewnętrzna produkcji i wymiany dóbr w UE. 

Jeżeli w wyniku pandemii UE by padła to byłaby to jedyna jej ofiara po której nikt poza biurokratycznymi nierobami, nie wykazałby żalu. 

Niezależnie jednak od losów obecnej unii, musi nastąpić zasadnicza zmiana stosunków gospodarczych, obok innych, w kierunku uzyskania rzeczywiście wolnego rynku europejskiego. Bez takiego zabiegu Europa nie ma szans konkurowania z wyprzedzającymi ją krajami Ameryki płn i dalekiego wschodu. 

Lubię to! Skomentuj14 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka