wiedźma Margo wiedźma Margo
1277
BLOG

Prędkość grawitacyjna a stała Plancka

wiedźma Margo wiedźma Margo Rozmaitości Obserwuj notkę 12

Prędkość grawitacyjna a stała Plancka

Foton, który znajduje się na geodezyjnej (1D sferze) Grawitora fotonowego w stanie podstawowym jest cząstką, która została przeniesiona do wymiaru kołowego i w tym wymiarze znajduje się na orbicie własnego pola grawitacyjnego. Foton wówczas staje się grawitonem. Jego prędkość na orbicie jest w wymiarze kołowym stałą prędkością grawitacyjną i wynosi:

g = 2 π c         (1)

Gdy Grawitory fotonowe łączą się ze sobą, tworzą multiGrawitor, którego energia wzrasta powodując wzrost prędkości grawitacyjnej cząstki na orbicie. Jest to możliwe do zaobserwowania w wymiarze krzywizny, ponieważ w wymiarze krzywizny prędkość ta jest zmienna. Wówczas prędkość „cząstki” na orbicie wyznacza wzór:

g = k 2 π c      (2)

W wymiarze kołowym prędkość grawitacyjna cząstki na geodezyjnej jest stała i wynosi g = 2 π c (1), a z tego wzoru możemy wyprowadzić wielkość c :

c = g / 2 π   (3)

W wymiarze krzywizny prędkość grawitacyjna cząstki jest zmienna i wynosi g = k 2 π c (2), stąd wynika prędkość c jako:

c = g / k 2 π      (4)

Wzór opisujący zmianę geometrii geodezyjnej dla prędkości c w wymiarze krzywizny, gdy następuje wzrost energii całkowitej ( E = k π c²). Dlatego teraz podstawiamy pod prędkość grawitacyjną g prawą stronę równania (2)

c = k 2 π c / k 2 π      (5)

a dalej:

c k = k 2 π c / 2 π      (6)

z czego wynika zależność stałej c od wymiaru kołowego i wymiaru krzywizny. W wymiarze tym prędkość stała c może być multiplikowana w sposób kwantowy, z zachowaniem swojej „stałości” jako podstawowej „miarki”.

Gdy k przyjmuje wartości dodatnie kolejnych liczb całkowitych, będziemy mieć do czynienia ze stabilnymi „fazowymi” orbitami cząstki punktowej. W przeciwieństwie do orbit „turbulencyjnych” przejść międzyfazowych. Skąd się bierze stała Plancka? Przyjrzyjmy się , co stanie się ze stałą Plancka, gdy przyrównamy ją do stałej prędkości światła c .

Stała Planka wynosi:

h kreślone = h/ 2 π      (7)

oraz

h = c k                           (8)

Przyrównajmy obie strony powyższego równania (8):

h / 2 π = 2 π k 2 π c / 2 π = k 2 π c      (9)

czyli:

h = k 2 π c         (10)

Zauważamy teraz, że h w równaniu (10) jest tym samym, co g w równaniu (2) i jest zależna od wymiaru kołowego oraz wartości przyjmowanej w wymiarze krzywizny, podobnie jak prędkość c, gdy wyprowadzamy c ze wzoru (10):

c = h / k 2 π      (11)

podobnie, jak we wzorze (4)

c = g / k 2 π

czyli w wyższej wymiarowości możemy zastosować przyrównanie prędkości grawitacyjnej do stałej Plancka

g = h                (12)

Kiedy poziom krzywizny zostaje ustalony jako zerowy - poziom płaszczyzny euklidesowej pojawia się stała Plancka w postaci

h = c k              (8)

oraz

(h kreślone) = c k / 2 π       (13)

Z powyższego dowodu wynika, że stała Plancka powstaje z kwantowego przeniesienia cząstki z wyższej wymiarowości poprzez dokonanie redukcji wymiaru krzywizny oraz redukcję wymiaru kołowego, sprowadzające w ten sposób cząstkę do poziomu płaszczyzny euklidesowej o zerowej krzywiźnie. Konsekwencją takiego działania jest redukcja funkcji falowej.

" Rzeczywistość składa się z nieskończonego strumienia interpretacji postrzegania, które my, jednostki posiadające specyficzne członkostwo nauczyliśmy się odczuwać jako oczywiste. (...) Nasz odbiór rzeczywistości jest przez nas uznawany za tak niepodważalny, że podstawowe założenie magii traktujące go jedynie jako jeden z wielu opisów, niełatwo przyjąć poważnie." " Don Juan - człowiek wiedzy i nauczyciel Carlosa Castanedy. ------------------------------------------------- dodatek z dnia 13.09.09 "Każdy człowiek tworzy swoją osobistą historię ze swojej własnej i jedynej w swoim rodzaju perspektywy. Po co w takim razie narzucać innym swoją wersję, jeśli będzie ona dla nich nieprawdziwa? Kiedy to zrozumiesz, nie będziesz odczuwać potrzeby obrony tego, w co wierzysz. Nie jest ważne to, aby mieć rację i dowieść innym, że są w błędzie. Postrzegaj każdego człowieka jako ARTYSTĘ, kogoś, kto ma ci do opowiedzenia jakąś historię. Wiedz, że to, w co wierzą inni, jest po prostu ich punktem widzenia, i że nie ma to z Tobą nic wspólnego." Don Miguel Ruiz ------------------------------------------------- -------------------------------------------------- Moje notki "unifikacyjne": 1. Geometria kwantowa 1 2. Geometria kwantowa 2 3. Geometria Kwantowa 3 -wstęp do kwantowej grawitacji 4. Geometria kwantowa 4 5. Torusy 6. Prędkość grawitacyjna a stała Plancka 7. Kwanty światła i eter - część I. 8. Kwanty światła i eter - część II. pozostałe notki w polecane strony

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości