Blog
W RADOŚCI ISTNIENIA
wiedźma Margo
wiedźma Margo JESTEM + JA
47 obserwujących 132 notki 177400 odsłon
wiedźma Margo, 11 czerwca 2010 r.

GEOMETRIA BLIŻEJ FIZYKI KWANTOWEJ część 2.

507 14 0 A A A

Część pierwsza znajduje się tutaj:

pannamigotka.salon24.pl/175971,geometria-blizej-fizyki-kwantowej 

 

A oto część druga:

Fizyczne właściwości okręgu a jego geometria obserwowana w wymiarze krzywizny.

Stany fazowe – liniowe

Doświadczenie 1.

Weźmy gumkę aptekarską. Ma ona obwód L = 2 pi 1 i przyjmujemy, że znajduje się ona w stanie o krzywiźnie dodatniej, gdyż jej promień R = 1. Skręcamy teraz gumkę tak, żeby jej obwód utworzył dwa małe okręgi połączone ze sobą czyli w rezultacie tworzy się jeden podwójny mały okrąg. A teraz skręćmy tak, by utworzył potrójny... itd. (Teoretycznie taką gumkę można by skręcać aż do punktu – malutkiej kulki). Można powiedzieć, że dostarczamy gumce energii, a ona zmienia swoją geometrię – skraca się jej promień i zwiększa się geometryczna krzywizna gumki. Jeśli przestaniemy dostarczać jej energii, to gumka zacznie rozwijać się sama do postaci o „najniższej energii” i krzywiźnie k = 1, do swojego „stanu podstawowego” – można by powiedzieć.

Skręcając gumkę zauważymy, że w stanie podstawowym o najniższej energii (nieskręcona gumka leżąca na stole) jest styczna z blatem stołu czyli z naszą euklidesową płaszczyzną odniesienia o zerowej krzywiznie, ale im bardziej jest ona skręcona, tym mniej przylega do blatu stołu – płaszczyzny euklidesowej. Stan, gdy gumka przylega całkowicie do blatu stołu możemy nazwać jej stanem podstawowym, a stany pełnych skrętów stanami fazowymi skręcanej gumki. Stany przejściowe występujące pomiędzy kolejnymi pełnymi skrętami (fazowymi) możemy nazwać międzyfazowymi stanami turbulencyjnymi.

Podobnie, gdybyśmy nagrali film z gumką rozkręcającą się z postaci o pewnej maksymalnej gęstości skrętu do postaci rozkręconego całkowicie okręgu i puścili go w zwolnionym tempie, zobaczylibyśmy, że obwód gumki jest zawsze stały, tylko że jest „łamany” czyli skręcany lub rozkręcany w wyższej wymiarowości – w trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej. Promień zaś, przy kolejnych skrętach gumki (okręgu) zmienia się: "łamie się" na jego składowe – pod-promienie (wektory), które przyjmują wartości ułamkowe.

W stanie fazowym wartości składowe „pod-promieni” (wektorów) związane są z ilością pod-okręgów. W stanach fazowych wartości ułamkowe promieni pod-okręgów (wektorów) są sobie równe, a ich suma zawsze jest równa promieniowi R = 1. A w międzyfazowych stanach turbulencyjnych wartości pod-promieni (wektorów) są zróżnicowane, jednak ich suma także zawsze jest równa wartości promienia R = 1. 

Dwa małe okręgi są równoważne z jednym dużym, ale duży i dwa małe różnicuje inna wymiarowość krzywizny przestrzennej. Okrąg uległ skokowi kwantowemu ( z jednego stanu „fazowego” do następnego) z 2 π 1 do 4 π ½ = 2 x 2 π R/2. Teraz połowa gumki pozostaje na jednej dwuwymiarowej płaszczyźnie, a druga połowa znajduje się poza tą płaszczyzną euklidesową (w „zaświecie wymiarowym”).  

W trakcie eksperymentu gumka zmienia swoją geometrię w dodatkowych wymiarach (przestrzeni 3D), ale dla uproszczenia możemy uznać, że zmiany te zachodzą w wymiarze krzywizny. Wówczas obserwujemy, że przechodzenie od pierwszego stanu gumki o geometrii 2 π r do stanu o geometrii 2 x 2 π R/2 (podwójnego skrętu) odbywa się w przestrzeni poza jedną płaszczyzną euklidesową. Zmiana ta powoduje zmianę krzywizny przestrzeni zajmowanej przez gumkę. Natomiast na dwuwymiarowej płaszczyźnie mogą być zaobserwowane na przykład pewne stany, w których zachodzi “skręcanie” gumki do podwójnego, potrójnego, poczwórnego itd. okręgu. Ale na dwuwymiarowej płaszczyźnie euklidesowej zawsze możemy przedstawić tylko i wyłącznie „jedną warstwę” powielonych pod-okręgów o geometrii 2 pi r (gdzie r przyjmuje wartości ułamkowe). Rys. 8

8

Gdybyśmy dwie płaszczyzny skleili ze sobą, wówczas obserwator mógłby zaobserwować taki stan jako jeden okrąg o ciut grubszym obwodzie. Wtedy będzie to miało konsekwencje dla fizycznych właściwości okręgu, ale o tym później. Obserwator może dokonywać obserwacji jedynie na jednej z tych płaszczyzn (zielona lub szara). Zmiana krzywizny z 2 π na 4 π nastąpiła z jednoczesną zmianą długości promienia z R = 1 na r = ½. Zmianę tę wymusiło “zapętlenie” (skręt) pojedyńczego okręgu do podwójnego okręgu o promieniu o połowę mniejszym.

Oto mamy możliwość obserwowania okręgów o różnym promieniu jako różnych stanów meta-okręgu zmieniającego swoją geometrię zgodnie ze wzorem L = k * 2 π R/n. Przyjmujemy, że R = 1. Jak zakrzywia się okrąg? Kiedy obserwujemy skrócenie promienia okręgu jako danego stanu okręgu, przyjmujemy, że spowodowane jest ono kolejnymi „zawinięciami” tego okręgu. Mamy takie oto przekształcenie:

L = 2 π R = n * 2 π r

inaczej:

L = k * 2 π R/n

W tym wzorze: L = k * 2 π R/n
„k” oraz „n” jako liczby są sobie równe, jednak nie są równoważne jakościowo, ponieważ:
n – wyznacza ilość pod-okręgów
k – wyznacza wartość krzywizny
 

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

image image image image

" Rzeczywistość składa się z nieskończonego strumienia interpretacji postrzegania, które my, jednostki posiadające specyficzne członkostwo nauczyliśmy się odczuwać jako oczywiste. (...) Nasz odbiór rzeczywistości jest przez nas uznawany za tak niepodważalny, że podstawowe założenie magii traktujące go jedynie jako jeden z wielu opisów, niełatwo przyjąć poważnie."

" Don Juan - człowiek wiedzy i nauczyciel Carlosa Castanedy. -------------------------------------------------

image

dodatek z dnia 13.09.09

"Każdy człowiek tworzy swoją osobistą historię ze swojej własnej i jedynej w swoim rodzaju perspektywy. Po co w takim razie narzucać innym swoją wersję, jeśli będzie ona dla nich nieprawdziwa? Kiedy to zrozumiesz, nie będziesz odczuwać potrzeby obrony tego, w co wierzysz. Nie jest ważne to, aby mieć rację i dowieść innym, że są w błędzie. Postrzegaj każdego człowieka jako ARTYSTĘ, kogoś, kto ma ci do opowiedzenia jakąś historię. Wiedz, że to, w co wierzą inni, jest po prostu ich punktem widzenia, i że nie ma to z Tobą nic wspólnego." Don Miguel Ruiz

-------------------------------------------------

image

--------------------------------------------------


Moje notki "unifikacyjne":

1. Geometria kwantowa 1

2. Geometria kwantowa 2

3. Geometria Kwantowa 3 -wstęp do kwantowej grawitacji

4. Geometria kwantowa 4

5. Torusy

6. Prędkość grawitacyjna a stała Plancka

7. Kwanty światła i eter - część I.

8. Kwanty światła i eter - część II.

pozostałe notki w polecane strony


image

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Ostatnie komentarze

  • Pozdrawiam serdecznie :-}
  • :-} dziękuję, tej wersji nie znałam. pozdrawiam serdecznie.
  • :-)

Tematy w dziale Technologie