xxx
xxx
4 obserwujących
10 notek
5403 odsłony
  438   0

Społeczeństwo alternatywne, mrzonki czy rzeczywistość?

Algi są  organizmem najsprawniej i najszybciej przetwarzającym energię światła w biopaliwo.   W trakcie  hodowli potrzebują  coraz więcej słońca i składników odżywczych. W ostatniej fazie swojego rozwoju potrzeby ich nie mogą być zaspokojone. W trakcie szybkiego wzrostu przysłaniają to co im jest najbardziej potrzebne czyli światło słoneczne.  W efekcie algi  obumierają. Po wymarciu około 90% alg i opadnięciu ich na dno zbiornika wodnego równowaga w wodnym ekosystemie zostaje przywrócona i rozwój alg staje się  znowu możliwy.

Rozwój alg jest przykładem  procesu cyklicznego w którym zaburzana jest równowaga ekosystemu co skutkuje upadkiem a następnie  odnowieniem populacji w nowych uzdrowionych warunkach.

Podobna cykliczność występuje  również w rozwoju różnych form organizacji społeczeństwa takich jak naród, państwo czy grupa państw.

To znaczy najpierw kształtują się "zdrowe" idee  i hierarchie wartości które umożliwiają ponadprzeciętny rozwój (np rzymskie wychowanie w duchu starożytnych cnót , pozytywistyczna praca u podstaw, etyka protestancka). Następnie w  procesie  rozwoju pojawiają się efekty uboczne. W trakcie rozwoju  Cesarstwa Rzymskiego efektami ubocznymi były biurokracja, korupcja, prywata urzędników, walki polityków o władzę, a w końcowej fazie rozwoju  również narastające wpływy chrześcijaństwa. Dla obecnych społeczeństw demokratycznych wachlarz efektów ubocznych jest znacznie szerszy, oprócz tych z czasów Cesarstwa dochodzi na przykład nadmierna konsumpcja dóbr,  nadmierne zużywanie zasobów surowcowych oraz  dewastacja  środowiska naturalnego (zaburzenia wodne,  klimatyczne). Jednocześnie następuje  degradacja ukształtowanych wcześniej zdrowych idei i hierarchii wartości. Pojawia się coraz więcej chorych idei i są one akceptowane przez coraz większą część społeczeństwa. 

Historia dostarcza dziesiątki przykładów  cykli rozwoju i upadku społeczeństw. Cykle te  mogą trwać   dziesiątki lub setki lat. Prawidłowości tych nie negują przykłady rozwoju oparte na  odradzaniu się  ruchów nacjonalistycznych czy komunistycznych, np. nacjonalizm niemiecki XX wieku czy sukcesy gospodarcze ZSRR  które miały działanie lokalne i  krótkookresowe.

Czy uda się przerwać obecną fazę upadku  społeczeństwa demokratycznego  albo przynajmniej złagodzić dewastacyjne skutki tego upadku? "No raczej nie", zapewne tak większość odpowie. Jak można na przykład zaradzić wypaczeniom  obecnej demokracji,  w której  grupy rządzące oraz monopole  przejmują  i marnotrawią coraz większą część wyników rewolucji technologicznej. Jak można przeciwdziałać koncentracji  kapitału, rosnącej redystrybucji  dóbr  czy   masowej konsumpcji, czyli tym  procesom które są uważane  za "siłę napędową" obecnej demokracji  a jednocześnie są traktowane jako narzędzie utrzymania władzy.

Sytuację komplikuje fakt, że w społeczeństwach demokratycznych obecnej fazy schyłkowej jest dość duże przyzwolenie na działania destrukcyjne  np. zadłużanie się na poczet przyszłych pokoleń,  rozrost biurokracji, nepotyzm,  rozdawnictwo cudzych dóbr.

Wszystko więc wskazuje na to,  że tzw świat zachodni  w obecnym ustroju  jest  skazany na powolne opadanie na dno cywilizacyjnej otchłani, tak jak wspomniane na początku algi.

W blogu swoim nie mogę jednak siać wyłącznie niepokoju. Wydaje się że w różnych środowiskach, w różnych miejscach na świecie powoli rodzi się niezadowolenie społeczne. Pozytywnym sygnałem jest bardzo szeroki odzew na publikację "Bullshit Jobs" (https://en.wikipedia.org/wiki/Bullshit_Jobs)  i dyskusję wokół poruszonego tam problemu,  co oznacza  wzrastającą świadomość, że wykonywana praca jest obecnie w coraz większym stopniu pozbawiona sensu.

Z drugiej strony już obecnie na bazie technologii  internetu  rozwijają się alternatywne formy aktywności społecznej dotyczące produkcji, organizacji pracy albo  procesu podejmowania decyzji. Wymienić tu można na przykład:

  -  społeczność  Wolnego Oprogramowania GNU/UNIX i dalsze ich modyfikacje,

  -  inteligencja zbiorowa (ang. Collective intellignence, CI),

  -  otwarte oprogramowanie Open Source  obejmujące języki programowania lub plaftormy programowe framework  (np Python, Angular JS),

  - wolne i otwarte oprogramowanie geoinformacyjne GIS, fundacja Open Source Geospatial

  -  platformy z komponentami  oprogramowania  (np.  nmp  manager zawierający prawie 0.5 mln pakietów oprogramowania)

  -  repozytoria oprogramowania np. GitHub ,  Bitbucket.

Czy są to zalążki nowego ładu społecznego? Na czym ten nowy ład ma polegać?

Najogólniej  ma polegać na ukształtowaniu się alternatywnych form organizacji społeczeństwa albo inaczej "Społeczeństwa alternatywnego".

--------------------------->>>>>>>>>>>>>>>>>>>> NASTĘPNA STRONA

Społeczeństwo takie (SA) będzie mogło się rozwijać przy wykorzystaniu  internetu   na bazie rozproszonych platform informatycznych.

Lubię to! Skomentuj15 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo