Kredyt Czyste Powietrze już dostępny w dwóch pierwszych bankach

Pixabay
Pixabay
Kredyt Czyste Powietrze jest od 6 lipca dostępny w dwóch pierwszych bankach. Nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego ruszył w Alior Banku oraz Banku Ochrony Środowiska. Pożyczki wyniosą do 100 tys. zł.

Kredyt Czyste Powietrze

Niektóre warunki dofinansowania dla ścieżki bankowej zostały zmienione w stosunku do zwykłej ścieżki, realizowanej za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Do najważniejszych zmian należą:

 • zmiana daty rozpoczęcia przedsięwzięcia:
 • w przypadku wniosków składanych w WFOŚiGW: do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
 • w przypadku banków: od daty złożenia wniosku
 • zmiana okresu realizacji:
 • WFOŚiGW: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
 • bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
 • zmiana sposobu rozliczania wniosków”
 • WFOŚiGW: maksymalnie w trzech częściach,
 • bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia,
 • zmiana dotycząca korekty wniosków:
 • WFOŚiGW: tak,
 • bank: nie, wniosek trzeba będzie złożyć ponownie

Zgodnie z warunkami wypłat dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, beneficjent będzie mógł otrzymać od banku kredyt tylko i wyłącznie na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze”, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych. Ponadto beneficjenci są zobowiązani do wykorzystanie tego kredytu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Banki współpracują z wojewódzkimi funduszami

Banki będą dysponować w latach 2021-2022 łącznym limitem środków 1,5 mld zł, w ramach których przekazywać będą do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem.

Gwarancja kredytu

Ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” umożliwia również objęcie kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG), którymi dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki temu banki będą mogły proponować klientom korzystniejsze warunki kredytu na inwestycje objęte programem.

Najważniejsze warunki gwarancji

 • Wniosek o gwarancję dostępny będzie w treści wniosku o kredyt, odpowiednie zapisy będzie można znaleźć również w umowie kredytowej,
 • Gwarancja będzie udzielana na kredyt zaciągnięty przez kredytobiorcę, który w ocenie banku udzielającego kredyt, ma zdolność kredytową,
 • Gwarancja zabezpiecza 80% aktualnego kapitału kredytu,
 • Za udzielenie gwarancji nie będzie pobierana prowizja.

Jak zdobyć Kredyt Czyste Powietrze?

Procedura dotycząca kredytów jest prosta i składa się z pięciu kroków:

 1. W oddziale banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze”, należy złożyć wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze”. Konsultant (pracownik banku) pomoże wypełnić dokumenty.
 2. Jeśli decyzja kredytowa lub decyzja dotycząca warunkowej umowy kredytowej będzie pozytywna, bank złoży w imieniu kredytobiorcy wniosek o dotację do właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
 3. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznanie dotacji bank wypłaci kredyt. Jeśli kredyt jest zabezpieczony gwarancją BGK, to wypłata kredytu nastąpi po podpisaniu umowy dotacji.
 4. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznanie dotacji bank wypłaci kredyt. Jeśli kredyt jest zabezpieczony gwarancją BGK, to wypłata kredytu nastąpi po podpisaniu umowy dotacji.
 5. WFOŚiGW wypłaci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez beneficjenta dokumentów zakupowych. Środki trafią wówczas na jego rachunek kredytu, co oznacza, że bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.
Lubię to! Skomentuj3 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości