Pracownicze Plany Kapitałowe - dodatkowa, prywatna emerytura

Min. Elżbieta Rafalska, min. Teresa Czerwińska i szef PFR Paweł Borys. Fot. mf.gov.pl
Min. Elżbieta Rafalska, min. Teresa Czerwińska i szef PFR Paweł Borys. Fot. mf.gov.pl

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Będzie to powszechny, dobrowolny system długoterminowego oszczędzania na emeryturę. Ma wystartować od 2019 r.

Pracownicze Plany Kapitałowe mają być uzupełniającym źródłem dochodu w okresie emerytalnym. Obejmą wszystkich pracowników podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, a więc również osoby pracujące na umowy zlecenia. Podobne rozwiązanie funcjonuje z powodzeniem w innych krajach, m.in. Wielkiej Brytanii, Niemczech, krajach skandynawskich, Kanadzie i Nowej Zelandii. 

Wedlug szacunków resortu finansów, wpłacanie maksymalnych składek przez 40 lat, oprócz państwowej emerytury, da dodatkowy dochód w wysokości 5,9 tys. zł miesięcznie.

System Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie wprowadzany etapami. Najwcześniej - 1 stycznia 2019 r. - przystąpią do nich najwięksi pracodawcy zatrudniający powyżej 250 pracowników. W połowie 2020 r. - małe firmy oraz "budżetówka". Ministerstwo finansów szacuje, że z programu skorzysta ok. 8,5 mln osób (z ponad 11 mln, które obejmie).

Projekt przewiduje następującą wysokość i strukturę składek oraz zachęt fiskalnych:

  • składka powitalna, jednorazowa ze strony państwa – 250 zł
  • dopłata roczna ze strony państwa – 240 zł
  • składka podstawowa pracodawcy – 1,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
  • składka dodatkowa pracodawcy – do 2,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
  • składka podstawowa pracownika – 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
  • składka dodatkowa pracownika – do 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Łączna minimalna odprowadzana składka (pracodawcy i pracownika) może wynieść 3,5 proc., a maksymalna 8 proc. Składki odprowadzane przez pracownika rozliczane będą z wynagrodzenia netto. System będzie dobrowolny, tzn. w każdej chwili będzie można z niego wystąpić.

PPK będą obsługiwały towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), posiadające zezwolenie na dzialalność w Polsce i m.in. minimum trzyletni okres doświadczenia. Dziś zezwolenie posiada ponad 60 TFI. Wstępnie szacuje się, że ponad połowa z nich będzie zainteresowana przedstawieniem swojej oferty na obsługę PPK. 

- Pragniemy podniesienia bezpieczeństwa finansowego Polaków, szczególnie w okresie emerytalnym. Wdrożenie PPK z pewnością przyczyni się też do zmiany struktury oszczędności w Polsce. Reforma pozwoli na wzrost udziału oszczędności długoterminowych, co z kolei obniży kosztu finansowania inwestycji w Polsce i będzie sprzyjać polskiej gospodarce. W długim horyzoncie wprowadzenie programu, z uwagi na przewidywany wzrost PKB, powinno pozytywnie wpływać również na sytuację finansów publicznych – mówiła podczas prezentacji projektu minister finansów Teresa Czerwińska. 

Powstanie portal poświęcony PPK. Zapewni on łatwy dostęp do informacji o produktach, ofertach poszczególnych TFI, standardach umów oraz będzie stanowił źródło wiedzy dla zatrudniających i zatrudnionych. Uregulowane mają być także zasady akwizycji i reklamy, tak aby zapobiec nieetycznym zachowaniom. Portal ma stworzyć Polski Fundusz Rozwoju (PFR). - Pracownicze Plany Kapitałowe to system prywatny i środki w PPK będą prywatne, na takiej samej zasadzie jak lokaty bankowe – mówił podczas prezentacji projektu prezes PFR Paweł Borys. 

Projekt o PPK został skierowany do konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych i Rady Dialogu Społecznego.


Zobacz też: IKE i IKZE – pomoc w oszczędzaniu na emeryturę


źródło: Ministerstwo Finansów

BG

© Artykuł jest chroniony prawem autorskim. Wykorzystanie tylko pod warunkiem podania linkującego źródła.


Lubię to! Skomentuj40 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo