Poznanie
Jedną masz rzecz do zrobienia w życiu, poznanie siebie, co znaczy poznanie absolutnej Świadomości. Wszystko inne wybierasz sam i to wszystko jest już tylko obciążeniem.
14 obserwujących
171 notek
171k odsłon
1698 odsłon

SKANDAL AKADEMICKI - Uniwersytet w Białymstoku (12)

Wykop Skomentuj

Wyjaśnienie przyczyn tej publikacji znajduje się tutaj: https://www.salon24.pl/u/poznanie/907146,skandal-akademicki-uniwersytet-slaski-w-katowicach-1Robert Ciborowski - rektor 2016  nadal, byli Adam Jamróz 1997–2002, Marek Gębczyński 2002-2005, Jerzy Nikitorowicz 2005-2012, Leonard Etel 2012-2016
Jerzy Halicki - pro (dyr. biblioteki 1999-2008, 9lat, kier. Zk. Andragoniki i Gerontoligii 2009 nadal, 10rok)
Wojciech Śleszyński - pro (kier. Zk. Stos. Polit. 2008 nadal, 11rok)
Izabela Święcicka - pro (kier. Zk. Mikrobiol. 2009 nadal, 10rok)

Mariusz Popławski - pro

Wydział Biologiczno-Chemiczny

Beata Godlewska-Żyłkiewicz – dziekan 2012 nadal, byli Marek Gębczyński (1997-1999), Jacek Morzycki 1999-2005, Anatol Kojło 2005-2012, Iwona Ciereszko 2012-2016
Ada Wróblewska - pro
Piotr Zieliński - pro
Elżbieta Wołyniec - pro (z-ca dyr. instyt. chemii 2002-2012, 10lat, zmiana ustaw)

Instytut Biologii

Elżbieta Jekatierynczuk - Rudczyk
Danuta Drzymulska
Andrzej Bajguz

ZAKŁAD BIOCHEMII ROŚLIN I TOKSYKOLOGII - kier. Andrzej Bajguz
ZAKŁAD BIOFIZYKI - kier. Maria Zamarajewa
ZAKŁAD CYTOBIOCHEMII - kier. Adam Tylicki
ZAKŁAD EKOLOGII ROŚLIN - kier.  Emilia Alicja Brzosko
ZAKŁAD EKOLOGII ZWIERZĄT - kier. Jan R. E. Taylor
ZAKŁAD FIZJOLOGII I HISTOLOGII - kier. Tadeusz Włostowski
ZAKŁAD FIZJOLOGII ROŚLIN - kier. Iwona Ciereszko
ZAKŁAD GENETYKI I EWOLUCJONIZMU - kier.
ZAKŁAD HYDROBIOLOGII - kier. Andrzej Górniak
ZAKŁAD MIKROBIOLOGII - kier. Izabela Święcicka
ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA - kier. Elżbieta Jekatierynczuk - Rudczyktel
ZAKŁAD PALEOBOTANIKI - kier. Mirosława Kupryjanowicz
ZAKŁAD ZOOLOGII MOLEKULARNEJ - kier. Mirosław Ratkiewicz

Instytut Chemii

Krzysztof Winkler - dyr.
Aneta D. Petelska - z-ca
Ryszard Łaźny - z-ca

ZAKŁAD CHEMII ANALITYCZNEJ - kier. Beata Godlewska-Żyłkiewicz
ZAKŁAD CHEMII OGÓLNEJ I NIEORGANICZNEJ - kier. Barbara Marta Starczewska
ZAKŁAD CHEMII ORGANICZNEJ - kier. Ryszard Łaźny
ZAKŁAD CHEMII PRODUKTÓW NATURALNYCH - kier. Jacek W. Morzycki
ZAKŁAD CHEMII ŚRODOWISKA - kier. Joanna Karpińska
ZAKŁAD CHEMII TEORETYCZNEJ - kier. Artur Ratkiewicz
ZAKŁAD ELEKTROCHEMII - kier. Aneta D. Petelska
ZAKŁAD METOD FIZYKOCHEMICZNYCH - kier. Krzysztof Winkler

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Marzanna Poniatowicz - dziekan 2016 nadal, byli Józef Rogowski 1997-2002, Robert W. Ciborowski 2005-2012
Grażyna Michalczuk - pro
Mariusz Citkowski - pro
Tomasz Poskrobko - pro

Katedra Ekonomii Politycznej - kier. Robert W. Ciborowski
Katedra Finansów, Rachunkowości i Informatyki - kier. Grażyna Michalczuk 2011 nadal (pro 2002-2005 i 2016-2020, kadencje niełączne), byli Nina Siemieniuk 2000-2010, 10lat, zmiana ustawy
Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie - kier. Henryk Wnorowski 2004 nadal, 15rok,
Katedra Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego - kier. Marek Proniewski, byli Andrzej Bocian 1998-2013 (może do 2015), najmniej 15lat
Katedra Skarbowości - kier. Ryta Dziemianowicz 2011 nadal
Zakład Ekonometrii i Statystyki - kier. Józef Rogowski (dziekan Wydz. Ekon. ds. Filii w Białymstoku 1990-1993, 1996-1997, kadencje niełączne; dziekan Wydz. Ekon. UB 1997-2002, 3 kadencje dziekańskie niełączne)
Zakład Ekonomii Sektora Publicznego - kier. Renata Przygodzka 2012 nadal
Zakład Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego - kier.Marzanna Poniatowicz 2010 nadal, 9rok
Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych - kier. Jerzy Grabowiecki 2009 nadal, 10rok
Zakład Podstaw i Strategii Zarządzania - kier. Bogusław Plawgo
Zakład Polityki Regionalnej i Zarządzania Projektami - kier. Tadeusz Truskolaski 2010 nadal, 9rok
Zakład Zarządzania - kier. Urszula Gołaszewska-Kaczan
Zakład Zrównoważonego Rozwoju - kier. Dariusz Kiełczewski

Teresa Mróz - kier. Zk. Prawa Handl. przez 15lat

Wydział Filologiczny

Jarosław Ławski - dziekan, byli Leonarda Dacewicz 2002-2008, zmiana ustawy, Bogusław Nowowiejski 2008-?
Robert Szymula - pro
Daniel Karczewski  - pro

Instytut Kulturoznawstwa i Sztuki

Alicja Kisielewska - dyr.
Ewa Katarzyna Citko - z-ca

Zakład Edukacji Wizualnej - kier. Marzanna Morozewicz 2012 nadal
Zakład Studiów nad Kulturą i Mediami - kier. Alicja Kisielewska 2010 nadal, 9rok, byli Sław Krzemień-Ojak 1998-2010, 12lat, zmiana ustaw
Zakład Kulturoznawstwa - kier. Ewa Katarzyna Citko 2015 nadal, byli Stanisław Malewski 1978-?, Jolanta Brach-Czaina (najmniej 1995)-2015, najmniej 20lat, zmiana ustaw, (inne źródło Edward Kulikowski kier. w 2007)

Instytut Filologii Polskiej

Violetta Wejs-Milewska - dyr. 2016 nadal, byli Danuta Buttlerowa 1969-1971, Roxana Sinielnikoff, Andrzej Z. Makowiecki, Irena Halicka 1976-1978, Marian Jurkowski 1978-1980, (ponownie) Andrzej Z. Makowiecki 1980-1982 i 1983-1993, około 12lat, 3x kadencje niełączne, Helena Karwicka 1982-1983, Barbara Falińska 1993-1999, Halina Krukowska 1999-2002, Elżbieta Feliksiak 2002-2005, Jolanta Sztachelska 2005-2008, Urszula Sokolska 2008-2016
b.d. - z-ca

Katedra Badań Filologicznych "Wschód - Zachód" - kier.Jarosław Ławski 2010 nadal, 9rok
Katedra Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL i Edytorstwa - kier. Kamila Budrowska 2011 nadal
Katedra Historii Języka Polskiego - kier. Bogusław Nowowiejski
Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych - kier. Violetta Wejs-Milewska
Zakład Literatury Antycznej i Staropolskiej - kier. Bernadetta Puchalska-Dąbrowska
Zakład Literatury Międzywojennej i Współczesnej - kier. Dariusz Kulesza może 2009 nadal, 10rok, byli Krystyna Jakowska 1999-2009, 10lat, zmiana ustawy
Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu - kier. Elżbieta Dąbrowicz może 2009 nadal, 10rok, byli Halina Krukowska ?-2006, Jarosław Ławski 2006-2009
Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski - kier. Jolanta Sztachelska
Zakład Teorii i Antropologii Literatury - kier. Elżbieta Konończuk może 2010, 9rok, byli Elżbieta Feliksiak 1991-2010, 19lat
Zakład Współczesnego Języka Polskiego - kier. Elżbieta Awramiuk, byli Piotr Wróblewski, Irena Szczepankowska

Władysław Kupiszewski - kier. Zk. Hist. J. Pol. i Dialektologii 1991-1998, 7lat
Andrzej Z. Makowiecki - kier. Zk. Lit. Pozytyw. i M.Polski 20lat, dyr. Instyt. Lit. Pol. UW 1987-1993, w UwB dyr. Instyt. Fil. Pol. przed 1976, 1980-1982 i 1983-1993, około 12lat, 3x kadencje niełączne
Halina Krukowska - kier. Zk. Lit. Pol. i Zk. Lit. Ośw. i Roman. około 1995-2006, może 11lat


Instytut Neofilologii

Jerzy Kamionowski - dyr.
Ewa Lewicka-Mroczek - z-ca

ZAKŁAD JĘZYKA ANGIELSKIEGO - kier. Dorota Szymaniuk
ZAKŁAD JĘZYKA FRANCUSKIEGO - kier. Joanna Cholew
ZAKŁAD KULTUR I LITERATUR ANGLOJĘZYCZNYCH - Grzegorz Moroz
PRACOWNIA GLOTTODYDAKTYKI - kier. Ewa Majewska
PRACOWNIA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO - kier. Ludmiła Furman

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Leonarda Dacewicz - dyr. 2016 nadal, byli Halina Milejkowska 1973-1975, Tadeusz Kołakowski 1975-1979, Jurij Lukszyn 1979-1985, Jan Czykwin 1985-1988, Michał Łesiów 1989-1990, Jan Nosowicz kilkakrotnie p.o. od 1984, 1991-1999, ponad 8lat, Zofia Abramowicz 1999-2002, Jan Czykwin 2002-2008, Wanda Supa 2008-2012 i dalej może 2016
Anna Romanik - z-ca

Katedra Filologii Białoruskiej - kier.Halina Twaranowicz 2004 nadal, 15rok, byli Michał Kondratiuk 1996-2004, 8lat
Katedra Językoznawstwa Historycznego - kier.Zofia Abramowicz 2000 nadal, 19rok
Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego - kier. Leonarda Dacewicz może 1995 nadal, 24rok
Katedra Rosyjskiej Literatury Dawnej - kier. Andrzej Baranow , byliJan Czykwin 1998-2011, 13lat, Walentyna Jakimiuk 2012-?
Katedra Rosyjskiej Literatury Współczesnej - kier.Wanda Supa może od 1996 nadal, 23rok
Zakład Badań nad Językiem Pogranicza - kier. Lilia Citko 2017 nadal
Zakład Lingwodydaktyki - kier.Robert Szymula 1999 nadal, 20rok, byli Roman Hajczuk 1996-1999

Zakład Kultury Białoruskiej - kier. Irena Matus, byli Lilia Citko 2008-2011
Zakład Hermeneutyki i Translatoryki Filozoficznej - kier. Joanna Usakiewicz

Wydział Fizyki

Piotr Jaranowski - dziekan, byli Karol Masztalerz 1969-1974, Jan Brzoska 1974-?, (zk./instyt.) Michał Święcki najmniej 1981-1993, najmniej 12lat, Tadeusz Krogulski 1993-1999, (3 instytuty: IFD, IFT, II) IFD:Eugeniusz Żukowski 1999-2005, Andrzej Maziewski /IFT: Jan Cieśliński 1999-2002, Piotr Jarowski 2002-2005, Jerzy Przeszowski 2005-? / A. Kwaśniewski 1999-?, (wydział) Ludwik Dobrzyński 2007-2008, Eugeniusz Żukowski (instytut 1999-2005), 2008-2016, łącznie 14lat, 4 kadencje, niełączne
Andrzej Andrejczuk - pro
Marek Nikołajuk - pro

Zakład Astronomii i Astrofizyki - kier. Piotr Jaranowski
Zakład Fizyki Ciała Stałego - kier. Krzysztof Szymański, byli
Zakład Fizyki Magnetyków - kier.Andrzej Maziewski 1976 (pracownia, w 1993 zakład) nadal, 43 rok
Zakład Fizyki Nieliniowej - kier. Mirosław Brewczyk
Zakład Teorii Pola - kier. Jerzy Przeszowski

Wydział Historyczno-Socjologiczny

Joanna Sadowska (kier. Zk. Hist. Najnowszej po 1945 roku, 2008 nadal, 11rok) - dziekan, byli Halina Parafianowicz 1999-2005,Andrzej Sadowski 2008-2012 (obecnie Joanna Sadowska (czy była pracownikiem wydziału pomiędzy 2008-2012?, nepotyzm?), Wojciech Śleszyński 2012-2016
Małgorzata Bieńkowska - pro
Anna Edyta Jurczuk - pro

Instytut Historii i Nauk Politycznych

Jan Poleszczuk - dyr.
Aleksandra Porankiewicz-Żukowska - z-ca
Robert Poczobut - z-ca

KATEDRA SOCJOLOGII WIELOKULTUROWOŚCI - kier. Małgorzata Anna Bieńkowska
KATEDRA SOCJOLOGII STRUKTUR SPOŁECZNYCH - kier. Aleksandra Porankiewicz-Żukowska
ZAKŁAD SOCJOLOGII ORGANIZACJI I INSTYTUCJI - kier. Barbara Cieślińska
ZAKŁAD SOCJOLOGII WIEDZY I EDUKACJI - kier. Mariusz Andrzej Zemło
ZAKŁAD SOCJOLOGII KULTURY - kier. Walter Janusz Żelazny,
ZAKŁAD METODOLOGII BADAŃ SPOŁECZNYCH I STATYSTYKI - kier. Jan Poleszczuk
ZAKŁAD KOGNITYWISTYKI SPOŁECZNEJ - kier. Konrad Wojciech Talmont-Kamiński
ZAKŁAD RELIGIOZNAWSTWA I FILOZOFII RELIGII - kier. Zbigniew Kaźmierczak
ZAKŁAD EPISTEMOLOGII I KOGNITYWISTYKI  - kier. Robert Poczobut

Instytut Socjologii i Kognitywistyki - b.d.

 - dyr., byli Cezary Kuklo 1999–2000, Wojciech Śleszyński 2008-2012
 - z-ca
 - z-ca

Cezary Kuklo - kier. Katedra Hist. Społ.-Gosp., Demogr. i Statys. 2006 nadal, 13rok
Małgorzata Dajnowicz - kier. Zk. Współcz. Doktryn Polit. 2009-2014, Zk. Ruchów Społ. i Polit. 2014 nadal, 10rok,

Halina Parafianowicz - kier. Katedra Historii 1919 – 1945
Wojciech Śleszyński - kier. Zk. Stos. Polit. 2008 nadal, 11rok


Wydział Matematyki i Informatyki

Krzysztof P. Belina-Prażmowski-Kryński - dziekan
Ewa Schmeidel - pro
Jarosław Kotowicz - pro

Instytut Informatyki

Artur Korniłowicz - dyr.
Wiesław Półjanowicz - z-ca

Zakład Bioinformatyki - kier. Witold R. Rudnicki
Zakład Metod Numerycznych - kier. Eugeniusz Zieniuk
Zakład Modelowania Materiałów - kier. Marian St. Uba
Zakład Programowania i Metod Formalnych - kier. Artur Korniłowicz
Zakład Sztucznej Inteligencji i Multimediów - kier. Anna Gomolińska

Instytut Matematyki

Anatol Odzijewicz - dyr. 2016 nadal
Aneta Sliżewska - z-ca

Zakład Algebry - kier. Ryszard Andruszkiewicz 2016 nadal
Zakład Analizy - kier. Bartosz Kwaśniewski 2017 nadal (A. Kwaśniewski był dyr. instytutu od 1999-?, nepotyzm?)
Zakład Fizyki Matematycznej - kier. Anatol Odzijewicz 2004 nadal, 15rok
Zakład Matematyki Stosowanej - kier. Edward W. Piotrowski 2016 nadal
Zakład Podstaw Geometrii - kier. Krzysztof Prażmowski 2016 nadal
Zakład Równań Różnicowych i Procesów Dyskretnych - kier. Ewa Schmeidel 2016 nadal
Zakład Równań Różniczkowych - kier. Stanislav Stepin

Zakład Dydaktyki i Nowoczesnych Technologii w Kształceniu - kier. może Luba Uba

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Mirosław Sobecki - dziekan, byli Marian Jakubowski 1968-1971, Andrzejowi Jezierskiemu 1971-1975 (kier. filii), Andrzej Wyrobisz (dziekan) 1972-1975, Teresa Monasterska 1975-?, Franciszek Januszek 1977-1978, Jerzy Niemiec 1978-1981, Michał Balicki 1981-1988, 7lat, Wenecjusz Panek 1988-1993, Jerzy Nikitowicz 1993-2005, 12lat
Wioleta Danilewicz - pro
Krzysztof Czykier - pro
Alicja Korzeniecka-Bondar - pro
Jerzy Niemiec - pro może 1982 (jako prorektor ds. filii na UW)-1998-1999 w Białymstoku, 17lat

Katedra Edukacji Międzykulturowej - kier. Jerzy Nikitorowicz 1995 nadal, 24rok
Zakład Diagnoz Środowisk Wychowawczych - kier. Jolanta Muszyńska
Zakład Studiów Międzykulturowych i Regionalnych - kier. Jerzy Nikitorowicz
Zakład Komunikacji Międzykulturowej - kier. Mirosław Sobecki

Katedra Historii Wychowania - kier. Elwira Kryńska najmniej 2007 nadal, najmniej 12rok
Katedra Pedagogiki Specjalnej - kier. Marek Konopczyński
Zakład Twórczej Resocjalizacji - kier. Marek Konopczyński

Katedra Teorii Wychowania i Antropologii Pedagogicznej - kier.  Andrej Harbatski
Zakład Andragogiki i Gerontologii Edukacyjnej - kier. Jerzy Halicki 2009 nadal, 10rok,byli Małgorzata Halicka 2006-2009 (nepotyzm?)
Zakład Dydaktyki Ogólnej - kier.Anna Karpińska najmniej 2007 nadal, 12rok

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych - kier. Anna Krajewska, byli Włodzimierz Prokopiuk 1997- najmniej 2007, najmniej 20lat
Zakład Pedagogiki Porównawczej - kier. Agata Cudowska, byli Michał Balicki (info. 2007)
Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej - kier. Janina Uszyńska-Jarmoc, byli Rafał Piwowarski (info. 2007)
Zakład Pedagogiki Społecznej - kier. Wioleta Danilewicz, byli Jadwiga Izdebska (info. 2007)
Zakład Psychologii Ogólnej i Klinicznej - kier. Beata Mirucka
Zakład Psychologii Społecznej - kier. Małgorzata Niesiobędzka
Zakład Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej - kier. Małgorzata Halicka

Wydział Prawa

Emil W. Pływaczewski (prodziekan UMK 1987-1990, UW i UB 1996-1999, UB 2002-2008, łącznie 12lat) - dziekan 2012 nadal, byli Eugeniusz Smoktunowicz 1990-?, Adam Jamróz 1990-1996, Stanisław Prutis 1996-2000, Leonard Etel 2004-2012, 8lat, zmiana ustaw (prodziekan 1992-2001, 9lat)
Ewa Monika Guzik-Makaruk - pro
Maciej Perkowski - pro
Agnieszka Malarewicz-Jakubów - pro

Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego - kier. Eugeniusz Ruśkowski
Katedra Prawa Rzymskiego - kier. Piotr Niczyporuk (jako zakład także)
Katedra Politologii - kier. Ryszard Skarzyński
Katedra Postępowania Karnego - kier. Cezary Kulesza
Katedra Prawa Administracyjnego - kier. Dariusz Kijowski
Zakład Prawa Ochrony Środowiska i Nauki Administracji Publicznej - kier. Czech Ewa
Zakład Postępowania Administracyjnego - kier. Dariusz Kijowski

Katedra Prawa Europejskiego - kier. Mieczysława Zdanowicz
Katedra Prawa Cywilnego - kier. Malarewicz-Jakubów Agnieszka
Zakład Prawa Cywilnego - kier. Adam Doliwa
Zakład Prawa Handlowego - kier. Agnieszka Malarewicz-Jakubów
Zakład Prawa Rolnego
Zakład Prawa Prywatnego Międzynarodowego - kier. Katarzyna Bagan-Kurluta

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego - kier. Anna Piszcz
Katedra Prawa Karnego i Kryminologii - kier. Emil Walenty Pływaczewski 1994 nadal, 25rok
Zakład Kryminologii - Kier. Katarzyna Laskowska
Zakład Prawa Karnego - kier. Ewa Monika Guzik-Makaruk

Katedra Prawa Konstytucyjnego - kier. Stanisław Bożyk
Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego - kier. Maciej Perkowski
Katedra Prawa Podatkowego - kier. Leonard Etel
Katedra Prawa Pracy - kier. Bogusław Cudowski
Katedra Prawa Własności Intelektualnej - kier. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Katedra Teorii Prawa i Filozofii Prawa - kier.
Zakład Filozofii Prawa i Etyki Prawa - kier. Anetta Breczko
Zakład Teorii Prawa i Demokracji

Katedra Filozofii i Historii Prawa - kier. Halina Święczkowska


Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale