2 obserwujących
4 notki
2017 odsłon

Gepolityczne zmagania Rosji i USA

Geopolityka rosyjska po wydarzeniach Arabskiej Wiosny (czyli w okolicach roku 2010) uzyskała nowe możliwości działania. Zbiegło się to także z daleko posuniętą konsolidacją kraju, po 10 latach prezydentury Władimira Putina, co za tym idzie odzyskaniem możliwości oddziaływania na zewnątrz

W co gra Rosja

Na naszych oczach widzimy jak ścisła współpraca Rosji z Niemcami, przechodzi w nowy etap współzawodnictwa. Dla Rosji nadarzyła się sposobna sytuacja w postaci okresu bezkrólewia po parlamentarnych wyborach w RFN i fakt że nowa koalicja...

Europejska rywalizacja

Rola USA w historycznym kształtowaniu się rywalizacji w Europie Stosunek USA do Niemiec, po wygraniu II WŚ i uzyskaniu dominującej roli w europie zachodniej, zawierał w sobie dwa sprzeczne aspekty. Po pierwsze USA powstrzymywały ekspansjonis...