Pracownicze Plany Kapitałowe
W sumie się opłaca! ;)
3 obserwujących
24 notki
25k odsłon
  567   0

Jak pracodawca powinien przygotować się do wdrożenia PPK?

Pracodawca jest ustawowo zobowiązany do wdrożenia PPK w swoim zakładzie. Fot. Shutterstock
Pracodawca jest ustawowo zobowiązany do wdrożenia PPK w swoim zakładzie. Fot. Shutterstock

Oto kilka kluczowych przesłanek, które pomogą pracodawcy wybrać oferenta – instytucję finansową prowadzącą PPK w jego firmie.

„Mieć albo nie mieć Pracowniczy Plan Kapitałowy?” – to rodzaj hamletowskiego dylematu, na który nie jest trudno znaleźć odpowiedź: oczywiście, że mieć. Znacznie ciekawsza jest odpowiedź na kolejne pytanie, które się nasuwa: jak dobrze przygotować się do wdrożenia Pracowniczego Programu Kapitałowego jako systemu długoterminowego oszczędzania, którego celem jest finansowe wsparcie pracowników po zakończeniu pracy zawodowej?

Krajową skalę przedsięwzięcia najlepiej uzmysławia liczba: Program docelowo ma objąć ponad 11 milionów Polaków. Żeby właściwie się do niego przygotować, pracodawca powinien znać kilka kluczowych przesłanek, które pomogą mu wybrać oferenta – instytucję finansową prowadzącą jego PPK.

Doświadczenie

Sprzedaż ubezpieczeń grupowych, wdrażane Pracownicze Programy Emerytalne, a przede wszystkim doświadczenie w zarządzaniu kapitałem – to elementy, które znacząco zwiększają wiarygodność zarządzającego PPK. A wiarygodność przekłada się na bezpieczeństwo środków pracownika, bo sprawdzony na rynku partner wie, jak do minimum ograniczyć ryzyko inwestycyjne. Dlatego warto wybierać spośród oferentów od wielu lat zarządzających dużymi środkami i projektami finansowymi.

PPK obliczone są na systematyczne, długoletnie oszczędzanie, a pieniądze pracownika są inwestowane przez firmę zarządzającą PPK. Jej doświadczenie może (i powinno) znaleźć bezpośrednie przełożenie na wartość środków, jaką na koniec otrzyma pracownik. Przypomnijmy, że uczestnicy Programu gromadzą oszczędności na indywidualnych kontach. Środki pochodzą z trzech źródeł: wpłat własnych pracownika w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, wpłat pracodawcy w wysokości minimum 1,5% pensji brutto i wpłat Skarbu Państwa – 250 zł na powitanie w PPK i 240 zł raz w roku. Wpłaty pracownika i pracodawcy mogą zostać powiększone odpowiednio o 2% i 2,5%. Jeśli potraktujemy oszczędności zgromadzone w PPK jako dodatkowe zabezpieczenie po zakończeniu aktywności zawodowej, to z pewnością pomogą one zmienić niekorzystne proporcje wysokości ostatniej pensji do emerytury. A to bardzo istotny argument przemawiający za wyborem jak najlepszego i najbardziej doświadczonego w inwestowaniu oferenta.

Wsparcie technologiczne

Im większe jest wdrażane w przedsiębiorstwie przedsięwzięcie, tym bardziej liczy się udzielone wsparcie. Pamiętajmy, że model wdrażania PPK jest identyczny niezależnie od wielkości firmy i np. sektor MSP może mieć uzasadnione obawy, czy sprosta wyzwaniu pod względem technologicznym. I tu również kłania się właściwy wybór oferenta – firmy posiadające własną, elastyczną w obsłudze aplikację do zarządzania Programem już na starcie oferują pracodawcom znaczące ułatwienia. Przejawiają się one m.in. w możliwości dopisywania i wypisywania pracowników w każdym czasie trwania Programu. Inną, szczególnie istotną w czasie pandemii opcją, jest dawana przez oferenta możliwość zdalnego zawarcia umowy o zarządzanie PPK, np. przez telefon.   

Dodatkowe benefity – ubezpieczenie

Choć podstawowe zadanie PPK polega na wsparciu w gromadzeniu oszczędności i inwestowaniu środków, to warto rozejrzeć się za zarządzającym, który może zapewnić dodatkowy benefit. Przykładowo, towarzystwo ubezpieczeń będące oferentem może zapewnić pracownikom korzyść w postaci dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej, np. w postaci polisy na życie. Część ubezpieczeniowa, oferowana jako dodatek do części inwestycyjnej, to element podnoszący wartość Programu w oczach pracownika. W dodatku koszt takiego ubezpieczenia zawarty jest już w standardowej, ustawowo określonej opłacie.  

Pracownik może korzystać np. z produktu rozszerzonego o wypłatę odszkodowania w razie uszczerbku na zdrowiu (z sumą ubezpieczenia nawet do 100 tys. zł). Pamiętajmy, że ubezpieczenie zapewnia wsparcie w wielu sytuacjach, także jeśli skutkiem wypadku będzie trwałe inwalidztwo. 

Na koniec warto mieć świadomość, że pracodawca objęty jest ustawowym obowiązkiem zapewnienia pracownikom dostępu do PPK. Pracownik zawsze może jednak zrezygnować z oszczędzania i zlecić wypłatę zgromadzonych środków. Dlatego warto mądrze wybrać zarządzającego środkami gromadzonymi na kontach pracowników – postawienie na doświadczenie, atrybuty technologiczne, dodatkowe benefity oraz bezpośrednie wsparcie dedykowanego opiekuna będzie mocnym argumentem, by związać swoją przyszłość z PPK.  

Autor artykułu: Joanna Załęska, dyrektor Biura PPK, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. 


Lubię to! Skomentuj14 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo