Pracownicze Plany Kapitałowe
W sumie się opłaca! ;)
3 obserwujących
24 notki
25k odsłon
  502   0

Dziedziczenie oszczędności w Pracowniczych Planach Kapitałowych

Oszczędności zgromadzone w PPK są dziedziczone w całości, bez żadnych pomniejszeń.
Oszczędności zgromadzone w PPK są dziedziczone w całości, bez żadnych pomniejszeń.

Każdy z nas chciałby żyć jak najdłużej i móc korzystać ze zgromadzonych pieniędzy po zakończeniu aktywności zawodowej. Warto jednak na wszelki wypadek wiedzieć, w jaki sposób dziedziczone są oszczędności w PPK.

Jeśli chcesz wskazać osobę uprawnioną do otrzymania środków w PPK po Twojej śmierci, oświadczenie w tej sprawie powinieneś złożyć, w formie pisemnej, instytucji finansowej, która prowadzi twój rachunek PPK. Tekst takiego oświadczenia możesz np. pobrać z panelu w rachunku PPK. Aby oświadczenie zostało uwzględnione, trzeba je podpisać i przesłać na podany adres.

Możesz wskazać dowolną osobę fizyczną. Może to być zarówno członek rodziny, jak też osoba zupełnie z Tobą niespokrewniona. Możesz także podzielić zgromadzone oszczędności między kilka osób i określić udziały tych osób w Twoich środkach. Jeśli wskażesz kilka osób, ale nie określisz, w jakich udziałach mają one otrzymać Twoje środki w PPK, po Twojej śmierci otrzymają je w równych częściach.

W przypadku, gdy pozostajesz w związku małżeńskim, połowa zgromadzonych środków, objętych małżeńską wspólnością majątkową, trafi do Twojego małżonka. Dopiero pozostała część środków zostanie rozdysponowana zgodnie z Twoim wskazaniem. Oczywiście możesz wskazać swojego małżonka jako osobę uprawnioną, co spowoduje, że otrzyma całość, a nie tylko połowę środków.

Jeśli nie wskażesz osób uprawnionych do otrzymania Twoich oszczędności w PPK, Twoje środki będą podlegały dziedziczeniu na zasadach ogólnych, wskazanych w kodeksie cywilnym. W przypadku prowadzenia rachunku PPK przez zakład ubezpieczeń osobami uprawnionymi (jeżeli uczestnik nie wskazał uprawnionego do otrzymania sumy ubezpieczenia) będą członkowie najbliższej rodziny ubezpieczonego w kolejności ustalonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Umowa między zakładem ubezpieczeń a ubezpieczonym, czyli umowa o prowadzenie PPK, może jednak przewidywać inną kolejność.

Wskazanie, kto po Twojej śmierci otrzyma środki z rachunku PPK, możesz zmieniać dowolną liczbę razy. I najważniejsze: dziedziczy się całe zgromadzone w PPK oszczędności, bez żadnych pomniejszeń!


Lubię to! Skomentuj15 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka