publicysta publicysta
186
BLOG

Ekopolityka Przemyśla 2160 -2170 r. [cz.2:] Bibliografia

publicysta publicysta Ekologia Obserwuj temat Obserwuj notkę 6

image

                                                        Pogórze Przemyskie. Fot: karpaty.turystyka.pl


Bibliografia

Aneks 1

Oryginalne mapy projektowe Turnickiego Parku Narodowego. Sporządzone ręcznie: papier pergaminowy, tusze, markery kolorowe, format A2:

J. Janecki, J. Piórecki: Turnicki Park Narodowy. MAPA DRZEWOSTANÓW. Skala 1: 50000, LEGENDA: Granica Państwa, Granica Parku, Strumienie; Starodrzew: buczyny, jedliny, sośniny; brzozy, graby, olszyny, jawory, jesiony, modrzewie, grunty nieleśne

J. Janecki, J. Piórecki: Turnicki Park Narodowy. INFRASTRUKTURA. Skala 1: 50000. LEGENDA: Granica Państwa, Granica Parku; Siedziba Parku Narodowego i Muzeum – projekt, Ośrodki Turystyki Konnej – w oparciu o istniejące ośrodki gospodarcze, hotele zakładowe, szkolne schroniska wycieczkowe, inne bazy noclegowe, wsie turystyczno-rekreacyjne, miejsca dla sportów lotniarskich, lotnisko

J. Piórecki, U. Olbromska: Turnicki Park Narodowy. WARTOŚCI KULTUROWE. Skala 1: 50000. LEGENDA: Granica Parku Narodowego, Zabytki architektury sakralnej, kapliczka, ogród podworski, zabytek architektury świeckiej / dwór, zamek, pałac/, zabytki budownictwa ludowego, grodzisko, fortyfikacje, domniemane Grody Czerwieńskie, Strefa I, Strefa II, Strefa III, Strefa IV 

J. Janecki, J. Piórecki: Turnicki Park Narodowy. UKŁAD KOMUNIKACJI. Skala 1: 50000. LEGENDA: Granica Państwa, Granica Parku, tereny osiedli i zabudowań, główne drogi dojazdowe, lokalne drogi dojazdowe, drogi turystyczne, drogi turystyczne w obrębie otuliny parku, główne wejścia do parku, wejścia dla turystyki pieszej, konnej i rowerowej

J. Janecki, J. Piórecki: Turnicki Park Narodowy. PROJEKTOWANE REZERWATY. Skala 1: 50000. LEGENDA: Granica Państwa, Granica Parku, Granica Rezerwatu, projektowane rezerwaty, projektowane rezerwaty ścisłe; RODZAJE REZERWATÓW: geologiczny, skalno-stepowy, stepowy, leśny, leśno-faunistyczny, leśno-florystyczny, leśno-krajobrazowy, krajobrazowo-kulturowy, wodno-krajobrazowy, olszynka; REZERWATY NA OBSZARZE TURNICKIEGO PARKU NARODOWEGO: 1 Arłamów, 2 Dolina rzeki Mszaniec, 3 Grąziowa, 4 Kanion-Rybotycze, 5 Kwaszenina, 6 Łazy-Borysławka,  7 Las Braniów, 8 Las Karaszyn, 9 Makowa – Dolina potoku Turnica, 10 Na Opalonym,11 Reberec, 12 Suchy Obycz, 13, Turnica, 14 Wiar; REZERWATY W STREFIE ŚCIŚLE POWIĄZANEJ Z PARKIEM: 1 Cisowa Górna, 2 Chwaniów, 3 Dubnik, 4 Jureczkowa Górna, 5 Kalwaria Pacławska, 6 Kopystianka, 7 Krępak, 8 Kuźmina, 9 Rybotycze, 10 Szybenica, 11 Trzcianiec 

J. Janecki, J. Piórecki: Turnicki Park Narodowy. UŻYTKOWANIE ZIEMI – STOSUNKI WŁASNOŚCIOWE . Skala 1: 50000. LEGENDA: Granica Państwa, Granica Parku, własność Skarbu Państwa – lasy państwowe, własność Skarbu Państwa – Urząd Rady Ministrów, grunty o nieuregulowanych stosunkach własności

J. Janecki, J. Piórecki: Turnicki Park Narodowy. PROJEKT GRANIC I OBSZARÓW ŚCISŁEGO POWIĄZANIA . Skala 1: 50000. LEGENDA: Granica Państwa, Granica Parku Narodowego, tereny powiązane z Parkiem, Park Krajobrazowy, dział zlewni M. Bałtyckiego i Czarnego

J. Janecki, J. Piórecki: Turnicki Park Narodowy. LICHENOINDYKACYJNA WALORYZACJA ŚRODOWISKOWA. Skala 1: 50000. LEGENDA: Granica Parku, granica stref lichenoindykacyjnych, strefa III, strefa IV, strefa V, strefa VI
 
Aneks 2

Turnicki Park Narodowy- dokumentacja projektowa


Turnicki Park Narodowy w polskich Karpatach Wschodnich. Dokumentacja projektowa, Polska Fundacja Ochrony Przyrody PRO NATURA, Kraków 1993. Stron 228, 11 rozdziałów, 23 ryciny  
Zespół autorski: Anna Dyduch, Joanna Godawa, Janusz Janecki, Józef Kiszka, Andrzej M. Kostecki, Janusz Kotlarczyk, Wiesław Krzemiński, Stefan Michalik (koordynator zespołu),Barbara Miękinia, Urszula Olbromska, Andrzej Palaczyk, Jerzy Pawłowski, Jerzy Piórecki, Paweł Ruciński, Maria Sterzyńska, Piotr Sura, Kazimierz Walasz, Liliana Witkowska-Walasz, Jolanta Wytwer.

Aneks 3 

opisy geodetyczne, ochronne i prawno-formalne do projektu ustawy:


projekt, streszczenie z 7 stron druku
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia………………….w sprawie Turnickiego Parku Narodowego. Na podstawie art.14 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 18 października  1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254,z 1994 r. Nr 89, poz. 415 i z 1995 r. Nr 147, poz. 713) zarządza się co następuje:  paragraf 1: obszar parku 13. 578,79 ha; paragraf 2 szczegółowy wykaz geodetyczny granic, linii i obszarów działek i terenów parku (od strony 1-5), paragraf 3 wyłączenia z granic parku; paragraf 4 zastrzeżenia co do statusu ochronnego własności Skarbu Państwa leżących na terenach parku; paragraf 5.1. 16 zakazów ochronnych na terenach parku; paragraf 6.2. szczegółowy opis obszaru otuliny parku 

Monografie

Jerzy Piórecki: Rośliny naczyniowe dzikie, zadomowione i uprawowe na Pogórzu Przemyskim, ARBORETUM Bolestraszyce zeszyt 16,stron 465, Bolestraszyce 2013
W treści zielnika, m.in.:
2.8.3 Projektowany park narodowy, strony 63-64
3.7  Wykaz roślin dziko rosnących i zadomowionych, 1237 pozycji,  76-310
3.8  Lista gatunków roślin wg układu systematycznego, 311-329
4.1  Rośliny uprawowe, 335- 343
4.2 Drzewa i krzewy obcego pochodzenia,  344- 402
4.3  Rośliny ozdobne gruntowe, 403 - 425 

Stefan Kozłowski: Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, stron 373. W treści, m.in.: Rozdział XI Strategia działania 188-239. Rozdział XII Polska strategia ekorozwoju. Polityka środowiskowa 240-264

Materiały sejmowe EUROKARPATY

[ Europa Karpat. Rzecz o współpracy, red. Waldemar Paluch, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017. Konwencje ramowe „Europy Karpat” przyjęte w Kijowie, Krynicy, Krasiczynie, Rzeszowie, Przemyślu w latach 2003-2017 na stronach 91 – 120 ]

5- 6 września  2018 FORUM  Europa Karpat w Krynicy. Pomimo zaproszenia przez Marszałka Marka Kuchcińskiego na obrady, z powodów prywatnych nie mogłem wziąć udziału, linkuję tematy:
   http://www.forum-ekonomiczne.pl/konferencja-europa-karpat-2018/

[ Europa Karpat. Dziedzictwo i przyszłość (album) Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018 ]

[ Europe of the Carpathians. Heritage and future, jw. ]


Mapy turystyczne terenu

* Pogórze Przemyskie. Góry Sanocko-Turczańskie, Skala 1:50.000, Wydawnictwo COMPASS Kraków 2009
* jw., edycja 2012
* Bieszczadzki Park Narodowy, skala 1: 40.000, Katowice 2004
* Bieszczady i Góry Sanocko-Turczańskie, skala 1: 65.000, Warszawa 2016

publicysta
O mnie publicysta

uwielbiam przyrodę, filozofię, sztukę  

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości