EE w Gotach
EE w Gotach
quahadi quahadi
181
BLOG

Słowiańskie aDNA cd

quahadi quahadi Kultura Obserwuj notkę 8

W poprzedniej notce, na końcu, zostawiłem link do ryc. nr: 2  z opracowania Stolarek i wsp. 2023 "Historia genetyczna Europy Środkowo-Wschodniej w pierwszym tysiącleciu n.e". 

Szczegóły z ryciny:

image


A na prawo od PCA:

image

Z opisu pod grafikami: EE= {{ Eastern-European (Poland, Slovakia, Czech, Belarus, Ukraine)}}

Komponent EE nie istniał w Skandynawii w epoce żelaza!

2/3 próbek z IA ("Goci") zawiera składnik EE w różnych proporcjach.

EE jest w przeważającej mierze składnikiem średniowiecznej, słowiańskiej populacji z terenów Polski (MA_group), która ukazała się genetykom, gdy zakończył się ciałopalny obrządek pogrzebowy.

"Goci" (IA_group) z terenów Polski otrzymali ten genetyczny stempel (EE) w czasie (IA) kiedy migrowali wzdłuż Wisły, od miejscowej  populacji.

Znaczy w tych czasach (IA) istniała na terenie Polski autochtoniczna populacja, której kontynuacją genetyczna są Słowianie (MA_group) ze średniowiecza.

{{"Zgromadzone dane sugerują, że populacja IA związana z kulturą wielbarską została utworzona przez imigrantów z północy, którzy przybyli na tereny dzisiejszej Polski najprawdopodobniej na początku pierwszego tysiąclecia n.e. i zmieszali się z autochtonami. Przedstawione wyniki są zgodne z hipotezą zakładającą genetyczną kontynuację między okresami IA i MA w Europie Środkowo-Wschodniej."}}

Naukowcy twierdzą, że dodatkowa migracja po V w. n.e. nie była potrzebna.

 {{" It further means that the autochthonous IA genetic component was indispensable to model the whole MA group and that it is possible to explain the genetic makeup of the MA group without a need for separate migration from east in sixth CE or later."}}

{{"Oznacza to ponadto, że autochtoniczny składnik genetyczny IA był niezbędny do modelowania całej grupy MA i że możliwe jest wyjaśnienie składu genetycznego grupy MA bez potrzeby oddzielnej migracji ze wschodu w szóstym wieku n.e. lub później."}}


Czyli Słowianie w Polsce, po VI n.e. wieku, to ludzie (autochtoni_IA), którzy podporządkowali się słowiańskiemu pakietowi kulturowemu? Od kogo, kiedy i dlaczego tak szybko go przejęli (język, wierzenia, kultura , itd)?

 Czy może rozsądniej przyjąć tezę, że autochtoni, z czasów wędrówek "Gotów", to Słowianie?

image


quahadi
O mnie quahadi

burak, amator, gracz przypadkowy, a czasem skuteczny wygrane rozdanie, to kwestia wiary w zwycięstwo, reszta jest, hihi, tylko zimną logiką i techniką rozgrywki     wyjęte z Waszych komentarzy ;-)   "Stale tam zaglądam. Wciąż w nadziei, że wreszcie coś zrozumiem, nawet błysnę rozwiązaniem....."   "chyba powinienem wnioskować o zbanowanie całego bloga quahadi, bo jest wybitnie niebezpieczny dla zdrowia psychicznego i nawet fizycznego"   "Na oko nie ma problemu" i " ...to mi zasugerował były Mistrz Europy Open. Ale też był zmęczony upałem." "sytuacja jest o tyle prosta, co prawie beznadziejna"   "przy układzie ..., to ciemność widzę... ale jeszcze pomyślę :)"   i to jest właściwe podejście do problemu ;-)     NA TYM BLOGU MOŻESZ PISAĆ I GADAĆ PRAWIE O WSZYSTKIM POD WARUNKIEM: 1/ ŻE PISZESZ  RÓWNIEŻ O BRYDŻU; 2/ ŻE LOGICZNA ARGUMENTACJA JEST WCHŁANIANA     I ANALIZOWANA     PRZEZ TWOJE NIEDOMYTE KOMÓRKI; 3/ ŻE NIE BOISZ SIĘ POPEŁNIAĆ BŁĘDÓW,   4/ ŻE WIESZ , ŻE JA CZASEM     "LUBIĘ PODYSKUTOWAĆ"     s - spades = piki,   h - hearts = kiery, d - diamonds = kara c - clubs = trefle   Tabela rozkładu kolorów: ku wiecznej chwale Tego barda Tradycja: Quasimodo:

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura