To i owo
Przez poznanie do poznania...
30 obserwujących
805 notek
433k odsłony
  532   0

Prognoza Biura Budżetowego Kongresu USA (CBO)

Prognoza Biura Budżetowego Kongresu (CBO)

image

Biuro Budżetowe Kongresu USA opublikowało najnowszy raport przedstawiający przewidywania dotyczące tego, jak wyglądałby dług federalny, deficyty, wydatki i dochody w ciągu następnych 30 lat, gdyby obecne prawa regulujące podatki i wydatki generalnie nie uległy zmianie. 


Deficyty.

Szacowany jest na 10,3 procent produktu krajowego brutto (PKB). Deficyt w 2021 roku jest drugim co do wielkości od 1945 roku, przewyższając jedynie 14,9-procentowy niedobór odnotowany w zeszłym roku. W prognozach CBO, deficyty zmniejszają się wraz ze słabnięciem skutków pandemii koronawirusa w latach 2020-2021. Pozostają one jednak duże jak na standardy historyczne i zaczynają ponownie rosnąć w drugiej połowie dekady. W kolejnych dekadach deficyty jeszcze bardziej wzrosną, z 5,7 procent PKB w 2031 roku do 13,3 procent w 2051 roku, przekraczając 50-letnią średnią wynoszącą 3,3 procent PKB w każdym roku w tym okresie.


Zadłużenie.

Przewiduje się, że do końca 2021 roku dług federalny posiadany przez społeczeństwo wyniesie 102 procent PKB. W 2031 roku dług osiągnie 107 procent PKB (przekraczając historycznie najwyższy poziom), a do 2051 roku prawie podwoi się do 202 procent PKB. Wysokie i rosnące zadłużenie w relacji do PKB zwiększa koszty pożyczek federalnych i prywatnych, spowalnia wzrost produkcji gospodarczej i zwiększa płatności odsetkowe za granicą. Rosnące obciążenie długiem może zwiększyć ryzyko kryzysu fiskalnego i wyższej inflacji, jak również podważyć zaufanie do dolara amerykańskiego, czyniąc finansowanie działalności publicznej i prywatnej na rynkach międzynarodowych bardziej kosztownym.

image

Wydatki.

Po tym jak wydatki związane z pandemią zmniejszą się w najbliższym czasie, wydatki jako procent PKB rosną w większości lat w projekcjach CBO. Przy rosnącym zadłużeniu i rosnących stopach procentowych, wydatki netto na odsetki wzrastają ponad trzykrotnie w stosunku do wielkości gospodarki w ciągu ostatnich dwóch dekad okresu projekcji, odpowiadając za większość wzrostu całkowitych deficytów. Innym istotnym czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu deficytów jest wzrost wydatków na Social Security (głównie z powodu starzenia się społeczeństwa) oraz na Medicare i inne główne programy opieki zdrowotnej (z powodu rosnących kosztów opieki zdrowotnej na osobę oraz, w mniejszym stopniu, starzenia się społeczeństwa).


Dochody.

Gdy efekty zmniejszonych dochodów związanych z zakłóceniami gospodarczymi spowodowanymi pandemią się rozproszą, dochody mierzone jako procent PKB generalnie mają wzrosnąć. Po 2025 r. rosną one w prognozach CBO w dużej mierze z powodu zaplanowanych zmian w przepisach podatkowych, w tym wygaśnięcia prawie wszystkich zmian wprowadzonych do indywidualnych podatków dochodowych przez ustawę podatkową z 2017 r. do 2031 r. dochody nadal rosną - ale nie tak szybko, jak wzrost wydatków. Większość długoterminowego wzrostu dochodów można przypisać rosnącej części dochodu, która jest przesuwana do wyższych przedziałów podatkowych.

Ponieważ przyszłe warunki ekonomiczne są niepewne, a wyniki budżetowe są wrażliwe na te warunki, CBO przeanalizowało, jak wyniki te różniłyby się od prognoz, gdyby wzrost produktywności lub stopy procentowe były wyższe lub niższe niż przewiduje agencja. Nawet jeśli warunki ekonomiczne byłyby bardziej korzystne niż CBO obecnie przewiduje, dług w 2051 roku byłby prawdopodobnie znacznie wyższy niż obecnie.


Prognoza CBO dotycząca długu federalnego w stosunku do PKB w większości lat jest nieco niższa, w ciągu następnych trzech dekad niż w zeszłorocznych projekcjach. W obecnych szacunkach dług federalny wzrasta z 102 procent PKB w 2021 r. do 195 procent w 2050 r., W porównaniu z zeszłorocznym prognozowanym wzrostem z 104 procent PKB w 2021 r. do 195 procent w 2050 r. Prognozy wydatków i dochodów różnią się od zeszłorocznych prognoz na następną dekadę, ale w dłuższym okresie są generalnie do nich podobne.


image

https://www.cbo.gov/publication/56977...

Lubię to! Skomentuj19 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka